Peter Leonhard Gianelli

Weilbach information

Genealogy

Gianelli, Peter (Pietro) Leonhard, 1767-1807, medaljør. *27.10.1767 i Kbh., ?23.12.1807 smst., begr. smst. (Ass., katolsk afd.). Forældre: Gipser Domenico Maria G. og Johanna Eisen. ~8.3.1802 i Kbh. med Anne Margrethe Louise Boyesen, *14.4.1778 i Nyborg, ?6.6.1851 i Kbh., datter af byfoged, kancelliråd Søren B. og Dorothea Sophie Bruun.

Biography

Peter Leonhard Giannelli var både teknisk og kunstnerisk set en habil medaljør, der kunne efterfølge de ældre, D.J. Adzer og J.E. Bauert. Hans tidlige død, angiveligt som følge af overanstrengelse, hindrede dette. Internationalt set vinder hans medalje over Slavehandelens ophævelse, med den naturalistiske og sympatiske fremstilling af et negerhoved i venstrevendt profil, stadig større berømmelse som et tidligt eksempel på et sådant motiv. Medaljen, der blev fremstillet på privat initiativ, er uhyre sjælden, da stemplerne blev tilintetgjort efter prægningen af nogle få eksemplarer.

Education

Kunstakad. Kbh. 1778-1791, lille sølvmed. 1784, st. sølvmedalje 1787, lille guldmed. som billedh. 1789.

Travels

Rom 26.12.1791-1796.

Occupations

Stempelskærer ved Den kgl. Mønt 10.6.1800; Akad. kasserer 1803-1804.

Scholarships

Akad. rejsestip. for 3 år 1791, forlænget til 5 år; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1796; medl. 1798.

Exhibitions

Raadhusudst., Kbh. 1901; Skulp. fra det 18. Aarh., Kunstforen., Kbh. 1919; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954.

Artworks

Apollo (statue, 1787); Kain, som slår Abel ihjel (relief, 1789, lille guldmed., Kunstakad. Kbh.). Portrætmedaljoner: H.W.v. Huth (1783, Fr.borgmus.); Ove Høegh-Guldberg (1784, smst.); præsten Balthasar Münter (marmor, 1791, Reventlowmus., Pederstrup); prinsesse Louise Augusta (voks på glas, Rom 1795, smst.); Peter Hersleb Abildgaard, ?1799 (marmor, Vor Frue K., Roskilde); Arendt Nicolai Aasheim, ?1800 (marmor, Ass. Kgrd., Kbh.). Buster: J.C.J.v.Berger (1792, Fr.borgmus.); Balthasar Münter (1789, Univ.bibl., Kbh.); Ingeborg Cathrine Lange, f. Wilsbeck (voksmedaljon, 1800, Stat. Mus. for Kunst). Medaljer (alle i Mønt- og Medaljesamlingen, Nat.mus., Kbh.): Den kgl. stutterikomm. førstepræmie (1786); Slavehandelens ophævelse, efter forlæg af Nicolai Abildgaard (1792); Akad. store sølvmed. (1798, medl.stk.); Akad. lille sølvmed. (omarb. af Arbiens stempler, 1798); ny bagside til Vidensk. Selsk. prismed. (omarb. af Wolffs stempel, 1801); hæderstegn for forligskomm. (1804); De Massmanske Søndagssk. mindre sølvmed. (1805); Slaget på Rheden, efter forlæg af Nicolai Abildgaard (1801); Martin Vahl (forsiden); grundstensmed., Råd- og Domhuset, Kbh., bagsiden (1805); Selskabet for de skjønne Videnskabers prismed. (1806). Signerede mønter (alle i Mønt- og Medaljesamlingen, Nat.mus., Kbh.): Specie (1799); do. (1800); 1/3 specie (1803); blindstemplerne til Skatkammerfondsbeviserne (1808).

Literature

J.M.Thiele: Thorvaldsen, I, 1851, 156, 171; F.J.Meier: Wiedewelt, 1877, 174; V. Bergsøe: Da. Medailler og Jetons 1789-1891, 1892; L.Swane: Abildgaard, 1926; J.Wilcke: Specie-, Kurant- og Rigsbankdl. 1788-1845, 1929, 103-05, 113; G.Galster: Da. og Norske Medailler og Jetons c.1533-c.1788, 1936; A.Lomholt: Det kgl. Vidensk. Selsk. 1742-1942, I, 1942, 67; G.Galster i: Nord. Numism. Unions Medl.blad 1945, 73-77; A.Ernst smst. 1948, 121-125; J.C.Holm smst. 1951, 61-64; V.Thorlacius-Ussing: Reventlowmus., Pederstrup, 1971, 130-33; H.Hede: Danm. og Norges Mønter 1541-1814-1977, 3.udg., 1978; Karin Kryger: Allegori og borgerdyd, 1985, 179, 181, 183, 235, 252, 307; J.Hermann i: Nord. Numism. Unions Medl.blad 1989, 27f; L.L.Stevnsborg: Danm. riges med. og hæderstegn, 1992, 103f; Else Rasmussen: Medaljeudst., Den kgl. Mønt- og Med.saml., Nat.mus., 1992. Auktion: 6.11.1809 (dødsbo).

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.