F. Hertzog

Weilbach information

Genealogy

Hertzog, Frederik (Friedrich) Gottlieb, 1821-1892, billedhugger. *6.1.1821 i Kbh., ?13.3.1892 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Snedkerm. Johan Frederik H. og Caroline Cathrine Berthelsen. Ugift.

Biography

F. Hertzog arbejdede langsomt og omhyggeligt, hvorfor hans produktion ikke blev omfattende. Han var en lærd mand, der søgte sine kunstneriske forbilleder i antikken, selv hvor hans motiver var nordiske. Thor-tegningerne er således inspireret af antikke vasemalerier, men tillige vel af John Flaxmans tegnestil. H. var en særling, som levede et spartansk liv. For sine opsparede midler stiftede han et legat, der bar hans navn. Sin bogsamling testamenterede han til Kunstakademiets Bibliotek.

Education

Gik på Vajsenhusets Sk. 1829-35; i træskærerlære hos Wille; Kunstakad. Kbh. okt. 1836, til modelsk. juli 1842, lille sølvmed. 1842, st. sølvmed. 1845, lille guldmed. 1851, st. guldmed. 1855: elev af H.W. Bissen 1840; arb. en årrække i dennes værksted.

Travels

Italien 1856-61; Grækenland 1861.

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. 1864-82, fra 1868 med pligt til at ass. ved aftenundervisn. i dekorationskl.

Scholarships

Akad. 1855-59; medl. af Akad. 1866; medl. af Akad.rådet 1887; medl. af Plenarforsaml. 1890.

Exhibitions

Charl. Forår 1843, 1845, 1847, 1852, 1854, 1856, 1859, 1892; Raadhusudst. Kbh. 1901.

Artworks

Deltog i udsmykn. af lofterne i Thorvaldsens Mus.: Værelse 4 (1844); Dyrekredsen, korridoren i stueetagen (1844); Forhallen, efter Thorvaldsen (1844, arb.tegn. i mus.); udf. H.W. Bissens Apollo i marmor til Kbh. Univ. (1844); Hektors afsked med Andromache (relief, 1847); En dreng, som spiller terre (statue, modelleret 1847, gips på Glyptoteket); Thetis bønfalder Vulcan om våben til Achilles (relief, 1851, lille guldmed., Kunstakad. Kbh., skitse i brændtler, Ribe Kunstmus.); Moses beskytter kvinderne ved brønden i Median (relief, 1855, st. guldmed., Kunstakad., skitse i brændtler, Ribe Kunstmus.); Jesus opvækker enkens søn fra Nain (1858); M.G. Bindesbøll (gipsbuste, Kunstakad.); Farisæeren (brændtlersstatuette, Hirschsprung); Tolderen (som forannævnte); Maria Magdalene med salvekrukken (som forannævnte). Tegninger: Siddende Silen (1854); Thor overmandes af ælde (1855); Bacchus og Æsculap (1855-56); Thor og Midgårdsormen (1857); Scener fra Nordens gudeliv (Kobberstiksaml.); restaur. af Dronn. Margrethe Is sarkofag i Roskilde Domk., de arkitektoniske dele (1862-92).

Literature

Berl. Tid. 14.3.1892 (nekr.); Th. Stein i: Museum, 1893, I, 1- 12; Johs. Stein i: Gads da. Mag., 1922, 218-31; Chr. Ottesen: Det kgl. Vaisenhus gennem to Hundrede Aar, 1927, 301f; Johs. Stein i: Samleren, 1934, 13-15; samme: Fra lykkelige Tider, 1943, 18-21; H. Rostrup: H.W. Bissen, 1945.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.