J.A. Jerichau

Weilbach information

Genealogy

Jerichau, Jens Adolf, 1816-1883, billedhugger. *17.4.1816 i Assens, ?24.7.1883 i Neder Dråby ved Jægerspris, begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Urtekræmmer, løjtnant Carl Christian J. og Karen Birch. ~19.2.1846 i Rom med maleren Elisabeth Maria Anna (Lisinska) Baumann (se Jerichau Baumann, Elisabeth), *27.11.1819 på landstedet Jolibord ved Warszawa, Polen, ?11.7.1881 i Kbh., datter af kortfabrikant Philip Adolph B. og Johanne Frederikke Reyer.

Biography

J.A. Jerichau kom med privat støtte til Rom og arbejdede i begyndelsen i Thorvaldsens atelier. De første selvstændige arbejder var relieffriser i mesterens manér, ligesom også hans Kristus var afhængig af Thorvaldsens. Det store gennembrudsværk Herkules og Hebe fremstod derimod som et helstøbt nyklassicistisk værk i sin egen ret. For at bevise, at han ikke blot forstod at lægge sig efter antikkens stiludtryk, udførte han den naturalistisk opfattede gruppe Panterjægeren, hvor han tillige indførte et dynamisk bevægelsesmotiv. Disse tidlige hovedværker gav J. et internationalt ry og skabte nogle forventninger, som i de efterfølgende årtier dog kun glimtvis blev indfriet. Størst fortjeneste må tillægges hans evne for det psykologiske studium, som det ses i f.eks. Adam og Eva efter syndefaldet. I sit formsprog formåede J. at slå bro mellem nyklassicismen og realismen, hvorved han påvirkede en hel generation af unge billedhuggere, fortrinsvis sine egne elever som f.eks. August Saabye. Allerede fra omkring 1850 var hans arbejdsrytme noget ujævn og hans arbejder af svingende kvalitet, til dels betinget af perioder af tungsind og dermed manglende selvtillid. Bemærkelsesværdige er hans mange kvindefremstillinger, der på én gang er kyske og sensuelle i opfattelsen, som f.eks. Sovende høstpige og Badende piger. Blandt J.s arbejder af religiøst indhold kan fremhæves døbefontsfigurerne Troens og Håbets engle ved Evighedens klippe. Gennem mere end 10 år, 1860-71, arbejdede J. med H.C. Ørsted-monumentet. I 1860erne og 1870erne var han desuden optaget af at virkeliggøre en række friseprojekter, som han havde tegnet de første år i Rom. Hvor H.W. Bissen og H.E. Freund stod for en videreførelse af den thorvaldsenske klassicisme i Danmark, bestod J.s indsats i langt højere grad i et originalt og fremadpegende nybrud i dansk skulptur.

Education

Kom efter konfirmationen i malerlære i Odense; rejste efter 11/2 år til Kbh. 1831; Kunstakad. Kbh. fra efterår 1831, modelsk. juni 1833, lille sølvmed. dec. 1833, st. sølvmed. 1834, gik på malersk. og deltog uden held i konk. om lille guldmed. sommeren 1835; privatelev hos C.W. Eckersberg; beg. at modellere hos H.E. Freund 1836; deltog uden held i guldmed.konk. 1837; arb. i Thorvaldsens atelier i Rom i et årstid fra sommeren 1838 (under vejledn. ca. 6 uger).

Travels

Med fregatten "Rota" 11.5.1838 til Italien (Livorno); ankom til Rom 12.7.1838; i Danm. fra forsommeren til o. sept. 1846; derpå i Rom til maj 1848; siden i Danm.; i Rom vintrene 1854-55, 1858-59, 1866-67, 1871-72; London sommeren 1867, maj 1868.

Occupations

Prof. ved Kunstakad. Kbh. 1849; dir. smst. 1857- 63.

Scholarships

Støttet af maleren Caspare Preetzmann et par år fra 1838; Akad. 1840; Udst.med. 1847; medl. af Kunstakad. Kbh. juni 1849; guldmed., London 1851; æresmedl. af Kunstakad., Sth. 1854; medl. af Institut de France, Acad. des Beaux-Arts, 1866; guldmed., Wien 1873; Treschow 1875; dr.phil. h.c. ved Kbh. Univ. 1879; æresborger i Assens 1881.

Exhibitions

Charl. Forår 1835, 1837-38, 1841, 1843-44, 1846-47, 1849-50, 1852, 1854, 1862, 1864-65, 1867, 1874, 1876, 1878-79, 1884; udst. i Rom 1842 til fordel for domk. i Köln; Kunstakad. i Sth. 1856, 1860, 1870; verdensudst., London 1851, Paris 1867, Wien 1873; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Modeltegn. fra Akad. Modelsk., Kunstforen., Kbh. 1905, 1942; L'Art danois, Jeu de Paume, Paris 1928; Da. Art Treasures, London 1948; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1952, 1961; Kunstakad. jub.udst., Charl.borg 1954; Charl.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957. Separatudstillinger: Atelierudst. marts 1881, febr. 1883; Kunstforen., Kbh. 1987.

Artworks

Patroklos' lig bringes til Achilleus (relief, 1839, tegn. og originalmod., Glyptoteket); Alexanders og Roxanes bryllup (relieffrise, tegn., 1842, bestilt til Chr.borg, fuldf. 1864, brændt 1884); Penelope (statue, 1843, marmor, 1843- 45, Glyptoteket, 1849, Bregentved); Herkules og Hebe (gruppe, org.model, 1845, Glyptoteket, gips, Stat. Mus. for Kunst); Panterjægeren (gruppe, 1845, marmor, 1847- 48, guldmed. London 1851, bronze, 1873, Stat. Mus. for Kunst, bronze, 1937, Kildeanlægget, Ålborg); Gravmæle over Alma Goethe (statue, 1846, marmor, 1854-55 på kgrd. i Weimar, org.model på Stat. Mus. for Kunst); Fredens engel (statue, 1846- 47, marmor på prinsesse Charlotte Frederikkes grav på kgrd. S. Maria della Pietà, Rom); Kristus (skitse, 1847, statue, 1848-49, gravmæle over prinsesse Marianna af Nederlandene i Erbach am Rhein, marmor, 1859, Herlufsholm K.); Adam og Eva efter syndefaldet (gruppe, 1848-49, medl.stk. til Kunstakad. Kbh., brændtlersskitse, ca. 1847, Glyptoteket, marmor, 1849 smst., ændret udg. 1855-56, org.model, Stat. Mus. for Kunst, bronze, 1937, Kildeanlægget, Ålborg); Thor (statuette, udst. 1850, brændtler og bemalet gips, konk.skitse til mindesmærke i Fr.cia, Glyptoteket); Flora (marmorstatue, ca. 1850, Stat. Mus. for Kunst); Dødens og Opstandelsens engle (gruppe, 1850-51, org.model, Fyns Kunstmus.); Slavinde (statue, 1852, brændtler, Stat. Mus. for Kunst, marmor, 1855, Glyptoteket); Sovende høstpige (statue, udst. 1852, org.model, Fyns Kunstmus., brændtler, Stat. Mus. for Kunst, marmor, Glyptoteket); David (statue, 1852-58, org.model, Fyns Kunstmus., bronze afsl. 1861 foran Vor Frue K., Kbh.); Kristus på korset (org.model, 1853, Glyptoteket, marmor, 1854, bronze, Skt. Pauls K., Kbh., foran Jesusk., Valby og i fl. landsbyk.); Slave (statue, org.model, 1854, Fyns Kunstmus., marmor, 1855, Glyptoteket); En lille pige med kattekillinger (statue, 1856, marmor, Glyptoteket, samme 1886, Stat. Mus. for Kunst); De 4 evangelister (reliefmedaljoner, org.model, 1856-58, Glyptoteket, i forst. målestok i brændtler, St. Heddinge K.); Pige der fodrer duer (statue, 1860, brændtlersskitse, Hirschsprung, samme, Stat. Mus for Kunst, bronze, Glyptoteket); Hvilende dreng med hund (brændtlersstatue, 1860, Fyns Kunstmus., samme, Glyptoteket); Badende piger (gruppe, brændtlersskitse, Glyptoteket, org.model, Fyns Kunstmus., marmor, 1868, Kongeslottet i Oslo, marmor, guldmed. i Wien 1873, overarb. 1873-83, Stat. Mus. for Kunst); Adam og Eva før syndefaldet (gruppe, 1863, marmor, bryllupsgave til prinsesse Alexandra, Kongeslottet i Oslo); Slumrende kærlighed (brændtlersskitse, Glyptoteket, org.model, 1865, forsv., gips, Glyptoteket); døbefont med Troens og Håbets engle ved Evighedens klippe (org.model, 1866, Glyptoteket, smst., brændtler, Assens K., malm, 1867, St. Heddinge K.); Lille pige med en død fugl (statue, ca. 1871, marmor, Glyptoteket); Orfeus spiller for mennesker og dyr (relieffrise, 1875, efter tegn. 1841, Glyptoteket, org.model, Studenterforen.); Odysseus og Nausikaa (relief, 1877, efter tegn. ca. 1840-41, Glyptoteket, org.model smst.); Hektors og Ajax' kamp foran Troja (relieffrise, 1878-79, efter tegn. ca. 1840-45, org.model, Glyptoteket); monument for H.C. Ørsted (1860-71, bronze afsl. 1876, Ørstedsparken, Kbh., org.model i Fyns Kunstmus.). Buster: Maleren J.W. Bottomley (1845, gips, Glyptoteket); Oldforskeren Chr. Jürgensen Thomsen (marmor, 1852, Fyns Kunstmus.); H.C. Andersen (1852, gips, Fr.borgmus., bronze, Mus. Nazionale, Napoli); Frederik VII (1856, marmor, Fr.borgmus.); Christian VIII (1857); Mathias Alexander Castrén (posthum buste, marmor, afsl. 1858, Helsingfors Univ.); A.G. Moltke-Huitfeldt (org.model, 1860, Glyptoteket, marmor, Glorup); Oberst A.F. Tscherning (1860, gips, Stat. Mus. for Kunst, marmor, Folketinget, opstillet i Svinninge); Foråret, Eftersommeren (org.model, 1866, Fyns Kunstmus., marmor, Glyptoteket); Kristushoved (kolossalbuste, 1868, marmor, 1874, Glyptoteket); Elisabeth Jerichau Baumann (brændtler, Fyns Kunstmus.); Oberst Fr. Læssøe (org.model, 1882, Fyns Kunstmus.); Barnebuste (marmor, Fyns Kunstmus.); skitser på Hirschsprung; Glyptoteket; Stat. Mus. for Kunst; Aarhus Kunstmus. Maleri: Selvportræt (1836, Stat. Mus. for Kunst). Tegninger: Tegn. og skitsebøger i Kobberstiksaml.; Hirschsprung; Glyptoteket.

Literature

Ad. Stahr: Ein Jahr in Italien, II, 1847, 301-06, 420, 423, 439f; III, 1850, 236-40; M. Goldschmidt i: Nord og Syd, IV, 1850, 149-56; H.C. Andersen i: Folkekalender for Danm. 1854, 80-91 (også i Saml. Skrifter, XVIII, 1855, 122f); samme: Mit Livs Eventyr, 1855, 373f; Ill. Tid, 1860-61, 154; 1867-68, 273-75, 281-83 (Fr. Bøgh); 1878-79, 85f (Elisabeth Jerichau); 1882-83, 545f (nekr.); Elisabeth Jerichau Baumann: Ungdomserindringer, 1874, 122-29; N.L. Høyen: Skrifter, III, 1876, 332-34; Jul. Lange i: Nord. Tidskrift, 1878, 257-61; H.R. i: Nutiden, 1882-83, 443f; Sig. Müller i: Ude og Hjemme, 1883, 537-40; Chronique des Arts, Paris 1883, 231; Nic. Bøgh: Erindringer af og om J.A.J., 1884; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, 486-93; Zakarias Nielsen i: Højskolebl., 1885, 409-14, 457-62, 513-18; Karl Madsen: Lundbye, 1895, 23- 26, 164f, 166, 168, 185-87; Jul. Lange: Udv. Skrifter, I, 1900, 63-65; Soph. Michaëlis: Billedhuggeren J.A.J., 1906; samme i: L.F. la Cour og Knud Fabricius: Da. Stormænd fra de senere Aarh., 1912, 619-22; Francis Beckett i: Kunstmus. Aarsskr., 1915, 5, 8-10; L. Bobé i: Tilskueren, 1931, II, 200-17; E. Juel- Hansen: Billedhuggeren Jens Adolp Jerichaus Slægt, 1934 (også i: Pers.hist. Tidsskr., 9 Rk., VI, 1933, 215-20); L. Maaløe: Assens gennem 700 Aar, 1936, 329, 352f; H. Rostrup: Nyerhverv. til Glyptotekets moderne Afd. 1931-36, 1937, 6-11; samme: H.W. Bissen, 1945; samme i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 2, 1945, 32-35; Francis Bull: Nord. kunstnerliv i Rom, 1960, 115f, 137, 163; Bjarne Jørnæs (red.): Johan Thomas Lundbye, Rejsedagbøger 1845-1846, 1976, 120-41; Bo Wennberg: French and Scand. Sculpture in the 19th Cent., Sth. & Atlantic Highlands 1978, 35, 44f, 60f; M. Wirenfeldt Asmussen i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 40, 1985, 18-22; Hanne Westergaard i: 1880'erne i nord. maleri, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1985-86, 33-39, 112- 15; Troels Andersen i: Cras, XLVIII, 1987, 4-7; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I, 1990, 157f; Jens Peter Munk: Da. Skulptur, kat. Ny Carlsberg Glyptotek, 1995. Aviser: Allgemeine Zeitung, Augsburg, 9.12.1842, 2741f; 4.7.1843, 1483; 20.8.1845, 2339; 19.1.1846, 145 (Ad. Stahr); Kunstblatt (Beilage z. Morgenblatt), Stuttgart & Tübingen, 12.9.1843, 302; 9.4.1846, 75f; 1.4.1847, 64; 10.6.1847, 111; Berl. Tid. 1.3.1881; 23.2.1881; 26.7.1881 (nekr.); 2.8.1883; 26.2.1884; 27.2.1884; 26.4.1884; Morgen og Aften 6.5.1884; 19.11.1884; 11.12.1906 (F. Beckett); Nordslesv. Søndagsbl., Folkelig Del (Tillæg til Flensborg Avis) 7.6.1896 (A.T.); 14.6.1896; 21.6.1896. Auktionskataloger: J.A.J.s Efterladenskaber, 26.2.1884; 26.4.1884. Breve og papirer (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.