J.A. Jerichau

Artworks

Patroklos' lig bringes til Achilleus (relief, 1839, tegn. og originalmod., Glyptoteket); Alexanders og Roxanes bryllup (relieffrise, tegn., 1842, bestilt til Chr.borg, fuldf. 1864, brændt 1884); Penelope (statue, 1843, marmor, 1843- 45, Glyptoteket, 1849, Bregentved); Herkules og Hebe (gruppe, org.model, 1845, Glyptoteket, gips, Stat. Mus. for Kunst); Panterjægeren (gruppe, 1845, marmor, 1847- 48, guldmed. London 1851, bronze, 1873, Stat. Mus. for Kunst, bronze, 1937, Kildeanlægget, Ålborg); Gravmæle over Alma Goethe (statue, 1846, marmor, 1854-55 på kgrd. i Weimar, org.model på Stat. Mus. for Kunst); Fredens engel (statue, 1846- 47, marmor på prinsesse Charlotte Frederikkes grav på kgrd. S. Maria della Pietà, Rom); Kristus (skitse, 1847, statue, 1848-49, gravmæle over prinsesse Marianna af Nederlandene i Erbach am Rhein, marmor, 1859, Herlufsholm K.); Adam og Eva efter syndefaldet (gruppe, 1848-49, medl.stk. til Kunstakad. Kbh., brændtlersskitse, ca. 1847, Glyptoteket, marmor, 1849 smst., ændret udg. 1855-56, org.model, Stat. Mus. for Kunst, bronze, 1937, Kildeanlægget, Ålborg); Thor (statuette, udst. 1850, brændtler og bemalet gips, konk.skitse til mindesmærke i Fr.cia, Glyptoteket); Flora (marmorstatue, ca. 1850, Stat. Mus. for Kunst); Dødens og Opstandelsens engle (gruppe, 1850-51, org.model, Fyns Kunstmus.); Slavinde (statue, 1852, brændtler, Stat. Mus. for Kunst, marmor, 1855, Glyptoteket); Sovende høstpige (statue, udst. 1852, org.model, Fyns Kunstmus., brændtler, Stat. Mus. for Kunst, marmor, Glyptoteket); David (statue, 1852-58, org.model, Fyns Kunstmus., bronze afsl. 1861 foran Vor Frue K., Kbh.); Kristus på korset (org.model, 1853, Glyptoteket, marmor, 1854, bronze, Skt. Pauls K., Kbh., foran Jesusk., Valby og i fl. landsbyk.); Slave (statue, org.model, 1854, Fyns Kunstmus., marmor, 1855, Glyptoteket); En lille pige med kattekillinger (statue, 1856, marmor, Glyptoteket, samme 1886, Stat. Mus. for Kunst); De 4 evangelister (reliefmedaljoner, org.model, 1856-58, Glyptoteket, i forst. målestok i brændtler, St. Heddinge K.); Pige der fodrer duer (statue, 1860, brændtlersskitse, Hirschsprung, samme, Stat. Mus for Kunst, bronze, Glyptoteket); Hvilende dreng med hund (brændtlersstatue, 1860, Fyns Kunstmus., samme, Glyptoteket); Badende piger (gruppe, brændtlersskitse, Glyptoteket, org.model, Fyns Kunstmus., marmor, 1868, Kongeslottet i Oslo, marmor, guldmed. i Wien 1873, overarb. 1873-83, Stat. Mus. for Kunst); Adam og Eva før syndefaldet (gruppe, 1863, marmor, bryllupsgave til prinsesse Alexandra, Kongeslottet i Oslo); Slumrende kærlighed (brændtlersskitse, Glyptoteket, org.model, 1865, forsv., gips, Glyptoteket); døbefont med Troens og Håbets engle ved Evighedens klippe (org.model, 1866, Glyptoteket, smst., brændtler, Assens K., malm, 1867, St. Heddinge K.); Lille pige med en død fugl (statue, ca. 1871, marmor, Glyptoteket); Orfeus spiller for mennesker og dyr (relieffrise, 1875, efter tegn. 1841, Glyptoteket, org.model, Studenterforen.); Odysseus og Nausikaa (relief, 1877, efter tegn. ca. 1840-41, Glyptoteket, org.model smst.); Hektors og Ajax' kamp foran Troja (relieffrise, 1878-79, efter tegn. ca. 1840-45, org.model, Glyptoteket); monument for H.C. Ørsted (1860-71, bronze afsl. 1876, Ørstedsparken, Kbh., org.model i Fyns Kunstmus.). Buster: Maleren J.W. Bottomley (1845, gips, Glyptoteket); Oldforskeren Chr. Jürgensen Thomsen (marmor, 1852, Fyns Kunstmus.); H.C. Andersen (1852, gips, Fr.borgmus., bronze, Mus. Nazionale, Napoli); Frederik VII (1856, marmor, Fr.borgmus.); Christian VIII (1857); Mathias Alexander Castrén (posthum buste, marmor, afsl. 1858, Helsingfors Univ.); A.G. Moltke-Huitfeldt (org.model, 1860, Glyptoteket, marmor, Glorup); Oberst A.F. Tscherning (1860, gips, Stat. Mus. for Kunst, marmor, Folketinget, opstillet i Svinninge); Foråret, Eftersommeren (org.model, 1866, Fyns Kunstmus., marmor, Glyptoteket); Kristushoved (kolossalbuste, 1868, marmor, 1874, Glyptoteket); Elisabeth Jerichau Baumann (brændtler, Fyns Kunstmus.); Oberst Fr. Læssøe (org.model, 1882, Fyns Kunstmus.); Barnebuste (marmor, Fyns Kunstmus.); skitser på Hirschsprung; Glyptoteket; Stat. Mus. for Kunst; Aarhus Kunstmus. Maleri: Selvportræt (1836, Stat. Mus. for Kunst). Tegninger: Tegn. og skitsebøger i Kobberstiksaml.; Hirschsprung; Glyptoteket.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.