Peter Brandes

Weilbach information

Genealogy

Brandes, Peter, *1944, maler, grafiker, billedhugger og fotograf. *5.3.1944 i Assens. Forældre: Sprogskoleleder Thomas B. og Gerda Petersen. ~1° 28.12.1970 i Odense med tegneren, grafikeren, psaligrafen og designeren Sonja Christensen (se Brandes, Sonia), *8.12.1946 i Albertslykke, Leby på Ærø, datter af installatør Svend Arnold C. og Petra Kathrine Pugholm. Ægteskabet opl 24.4.1987. ~2° 25.4.1990 i Colombes med maleren Maja Lisa Engelhardt, *2.5.1956 på Fr.berg, datter af teknisk ass. Knud Harald Jensen og Elli Rasmussen.

Biography

Peter Brandes' tidligste arbejder tilhørte den ekspressionistiske strømning, men omkring midten af 1960erne tog han det konkrete, geometriserende maleri op. Fra sin tidligste ungdom opholdt B. sig ofte i Frankrig, og i 1965-66 slog han sig for en længere periode ned ved foden af Skt. Victoire-bjerget og fordybede sig i det motiv, der havde spillet så stor en rolle i Cézannes kunst. B. opsøgte Cézannes bjerg som et begyndelsespunkt for nutidens maleri. Siden er han søgt længere tilbage, til den egyptiske og den græske, arkaiske skulptur, og ikke mindst den sidste er blevet en vigtig del af B.s kunstneriske ballast. I 1972 flyttede B. til Frankrig og erhvervede et par år senere det hus i Colombes uden for Paris, som tidligere havde tilhørt Asger Jorn. Omkring samme tid forlod B. det konkrete billedsprog og genoptog det ekspressive. B. indtager en fremtrædende plads i den abstrakte ekspressionismes nye gennembrud, der for alvor manifesterede sig omkring 1980. B. har imidlertid aldrig udelukkende sat sin lid til det spontane. Han har til tider udført sine malerier oven på et litografi eller en fotostat, for i den grafiske eller fotografiske struktur at have et modspil til det spontane og følelsesladede. B. foretrækker at arbejde med visse grundlæggende figurer eller strukturer. I 1980 introducerede han en hybridform, der i sig havde optaget både Cézannes bjerg, de arkaiske løver fra Delos og andre levn fra fortiden, der havde fascineret ham. I anden halvdel af 1980erne blev torso-motivet et tilbagevendende udgangspunkt. Med dette som skelet og afsæt har B. malet en lang række billeder med en tæt opmuret billedflade af stor koloristisk intensitet. Valget af den arkaiske torso er ikke mere tilfældigt end Cézannes bjerg, idet der til den knytter sig en række værdier og forestillinger om noget oprindeligt menneskeligt, et begyndelsespunkt for det europæiske menneskes selvopfattelse. B.s værk har sit tyngdepunkt i maleriet, men han har ligeledes en betydelig grafisk produktion og, ikke at forglemme, fotografisk. B. fotograferer skulptur på sine rejser. Han arbejder med fotografi som et medium, der udtrykker sig ved hjælp af lys. Tingene fremstår med diffuse omrids, udstrålende et lys, der synes at komme indefra, og som vækker fortidens efterladenskaber til nyt liv, uden at oplevelsen af den historiske afstand går tabt. I sin omgang med fortidens formverden vil B. på én gang holde fast på en kerne af rent, menneskeligt indhold og hengive sig til motivernes forvandling i tiden, i lyset, i erindringen. I slutningen af 1980erne og starten af 1990erne er keramikken, skulpturen og glasmosaikken kommet til at spille en større rolle blandt B.s udtryksformer. Hans første større skulptur Frihed fra 1988 kombinerer som maleriet Frihedens arm torsoen og den hævede arm, men forener yderligere denne form med visse dyriske træk. Inden for keramikken har han bevæget sig fra relieffer og mindre figurer til krukker, der efterhånden har antaget vældige dimensioner, kulminerende i de næsten 5 meter høje Maja og Isak fra 1992- 93.

Education

Autodidakt.

Travels

Tyrkiet, Grækenland, Nordafrika, Spanien; bosat i Frankrig siden 1972.

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1977-78, det 3-årige stip. 1982; 1.Pr. på grafikbien. i Baden-Baden 1985; Det Rønnenkampske Legat 1985; Rockwool Pr. 1986; Ole Haslund 1986.

Exhibitions

Decembristerne 1978-80; Da. Grafikere 1980-81, 1983-84, 1989; Da. Grafik, Nat.mus., Sth. 1980; Billedkunst. Hvordan..., Vejle Kunstmus. m.fl. 1982-83; Grønningen 1984-88 (medl. fra 1985), 1990-93; Bien. der europäischen Graphik, Baden-Baden 1985; FIAC, Paris 1986-87; Ny da. glaskunst, Centre Internat. du Vitrail, Chartres 1988; Da. billedkunstnere fotograferer, Mus. for Fotokunst 1989; Art Cologne, Köln 1989; Basel Art Fair 1990-91; Verdensudst., Sevilla 1992. Separatudstillinger: Kerteminde Bibl. 1969; Satyricon Arlequiniania, Gal. Westing, Odense 1970; Breve fra Nordafrika, smst. 1971; Tema og variationer, Haderslev Mus. 1972; Ainigma, Kunstnernes egen Kunsthdl., Kbh. 1975, 1979; Erindringsbilleder, Sønderjyll. Kunstmus. 1976; Gal. Schiang, Odense 1977; Mus. des Beaux Arts, Lille 1979; Som følge af Kong UBU, Glyptoteket m.fl. 1980; Det Hellige Victoria Bjerg, Gal. Specta, Århus 1981; Glyptoteket 1982 (fotografi); Før Naxos efter, Randers Kunstmus. m.fl. 1983; Gal. Specta 1984; Fortid, Glyptoteket 1986; Det da. Hus, Paris 1988 (s.m. Poul Pedersen); Omkring en skulptur, Trapholt 1988-89; Køge Skitsesaml. 1989; Kunsthallen, Kbh. 1990; Gal. der Spiegel, Köln 1990, 1993; Gal. Ariel, Paris 1991; P.B. og antikken, Brandts Klædefabrik 1991; Fortid II, Mus. for Fotokunst m.fl. 1991-92; Talbot Rice Gal., Edinburgh 1992; Grafik og keramiske arbejder, Sophienholm 1993; endv. en række udst. i Gal. Moderne, Silkeborg.

Artworks

Det Hellige Victoria Bjerg I-IV (blandteknik 1981, Nordjyll. Kunstmus.); Nausikaa (1981, Randers Kunstmus.); Bjergets tempel (1981, Aarhus Kunstmus.); Det Hellige Victoria Bjerg (acryl og plexiglas 1981, smst.); Sabra og Chatila (1982); Frugtplukker (3 mal. 1983, Vejle Kunstmus.); Van Goghsstol (1984, Aarhus Kunstmus.); Vincent (1984); Jerndolken IV (1984/85, Stat. Mus. for Kunst); Ask og Embla (1986); Det store hjul (1986, Stat. Kunstfond); Langfredag (1986); Anatol Martchenko in memoriam (1987, Apotekerforen., Kbh.); Figur (1988, Trapholt); Frihedens arm (1988, Stat. Mus. for Kunst); Maja (keramisk krukke, 1992, Kunstindustrimus.); Isak (keramisk krukke, 1992, Novo); Isak (keramisk krukke, 1993, Verlag Delpeche, Hamborg); Die Winterreise (udst. 1994, Ny Carlsbergfondet). Udsmykninger: 2 vægmalerier i Troelskærsk., Fyn (1970); Holzweg og 2 malerier uden titel til Horsens Rådhus (1985-86); kakkeludsmykn. og skulp. til Herning Kongrescenter (1986); Frihed (glyptonit og granit, 1988, Lilletorv, Kolding); glasrude til Sydbank, Kolding (1988); vægmaleri til Den Da. Banks hovedsæde (1989); Timisoara (triptykon, 1990, Holte Gymn.); Påske (vægmal., 1990, KTAS, Teglholmen); 2 keramiske fig. i Hans Tausens K., Odense (1991); Vægmaleri til TV Lorry (1991); glasmosaik og stentøjsfacade til Odense Musikbibl. (1991); 6 keramiske porte til Kbh. Tekn. Højsk., Ballerup (1991);gavlmaleri til Østre Borgerdyd Sk., Kbh. (1992); Idoltre (keramisk væg, 1993, Studstrupværket, Århus); glasmosaik til TV 2, Odense (1993). Tegninger og grafik: Bring back my Bonnie to me (5 farveraderinger, 1977, Ny Carlsbergfondet); Byzantium (7 farveraderinger, 1977); Vognstyreren fra Delfi (3 raderinger, 1977); Definitioner (5 raderinger, 1977, Ny Carlsbergfondet); Kong UBU, optegnelser (4 lit., 1978, Ny Carlsbergfondet); Au Hasard UBU Gare St. Lazare (8 lit., 1979, Ny Carlsbergfondet); Det Hellige Victoria Bjerg (70 tegn., 1981, Vejle Kunstmus.); Sabra og Chatila (18 lit., 1982); Tilbage til Thot (5 farveraderinger, 1983); Er (22 tegn. til Kafka, 1983); Fire guder (lit., 1985);Theodotus (4 farveraderinger, 1985); Ask og Embla (4 farvelit., 1987); repr. med fotografier på Glyptoteket og med tegn. i Kobberstiksaml. Litterære arbejder: B. har skabt en række bøger med orig.grafik bl.a. Uglebogen, 1974; Ex-Voto I, 1974; Ex- Voto II, 1974; Ostraka, 1976; Poems Penyeach, 1977; Aphrodisias, 1977 (digte af Henrik Nordbrandt); Ved formand Maos død, 1980 (digt af Henrik Nordbrandt). Andre tekster: Gamle masker fra Tyrkiet i: Kunst 7, 1966; Picasso over Europa i: Kunst 10, 1967; Hverken enten eller i: Billedkunst. Hvordan..., Vejle kunstmus. 1982; Notater, Gal. Moderne, Silkeborg 1986; Om skulptur i: Omkring en skulptur, Trapholt 1988-89.

Literature

Helen Lassen i: Decembristerne, kat. 1980; Villads Villadsen i: Før Naxos efter, Randers Kunstmus. m.fl. 1983; H. E. Nørregård-Nielsen: P.B.: På vejen, 1985; Bent Irve: Da. grafik gennem 25 år, 1985; P.B., Jette Christiansen, H. E. Nørregård-Nielsen og Bo Reinholdt i: Fortid. Fotografier, Glyptoteket 1986; Per Steen Hebsgaard i: Ny da. glaskunst, Chartres 1988; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Peter Michael Hornung: P.B. En moderne romantiker, 1987 (fransk udg. 1988); Hanne Abildgaard i: P.B. Travaux récents, Det da. Hus, Paris 1988; P.B., Finn Thrane, Henning Hansen og Stephen White i: Past II, Mus. for Fotokunst 1991; Karsten Ohrt i: P.B. og antikken, Brandts Klædefabrik 1991 (interv.); P.B. og Esben Lyngsaa Madsen i: P.B., Expo 1992, Sevilla; Karsten Ohrt i: P.B. Rosenmiraklet, 1992; Duncan Macmillan i: P.B. Glasmosaik, 1993; Mikael Wivel og Duncan Macmillan i: P.B. Grafik og keramiske arbejder, Sophienholm 1993.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.