J.H. Brandt

Weilbach information

Genealogy

Brandt, Johannes Herman, 1850-1926, maler. *29.8.1850 i Kbh., ?6.10.1926 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Lærer ved Søetatens Pigeskole, senere sognepræst i Veggerløse August Frederik B. og Augusta Charlotte Steenbuch. ~14.10.1881 i Odense med Rebekka Sofie Steenbuch, *22.3.1854 smst., ?9.4.1937 på Fr.berg, datter af sognepræst Theodor S. og Charlotte Johanne Elisabeth Mørch.

Biography

J.H. Brandt blev uddannet landskabsmaler på Kunstakademiet hos Vilh. Kyhn. På en rejse til Bornholm sammen med Kyhn i 1872 fandt han sin motivverden og vendte i mere end 50 år troligt tilbage til de bornholmske kyster, hvor han med stor virtuositet bearbejdede sit yndlingsmotiv, brændingen med en enkelt stor bølgekam. Også ruinen af Hammershus blev, ligesom romantiske landskabsskildringer fra Bayern og Tyrol, tilbagevendende motiver hos B., der i sin levetid nød stor popularitet, vel også på grund af de europæiske fyrstehuses interesse for hans billeder. På grund af den meget store produktion af malerier, der næsten alle var skåret over samme læst, vandt han sig allerede i levende live det måske knapt så flatterende tilnavn Bølge-Brandt.

Education

Tegnesk. hos C.C. Peters og Fr. Vermehren; Kunstakad. Kbh. (Vilh. Kyhn) okt. 1868 til maj 1874.

Travels

Holland og Belgien 1870-71; talrige oph. i Bayern, Tyrol og Italien indtil 1914 og igen 1919.

Occupations

Scholarships

Akad. 1893.

Exhibitions

Charl. Forår 1872-1927; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst. i Chicago 1893; Da. kunstnere i Art Inst. of Chicago 1895; Raadhusudst. 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1921, 1923-24, 1926. Separatudstillinger: Ed. Schultes Kunstsalon, Berlin 1901; Kbh. 1903; endv. talrige udst. i udlandet.

Artworks

Østkysten set fra Allinge (udst. 1872, debutarbejde, Bornholms Kunstmus.); Brænding ved Bornholm (1894); samme motiv (1898, Vejle Kunstmus.); Ved Hammershus (1901, Bornholms Kunstmus.); Bølge (ca. 1910, Horsens Kunstmus. Lunden, dep. Bornholms Kunstmus.); Brænding ved klippekyst (1916, Bornholms Kunstmus.); af den store prod. af marinebilleder bl.a. salg til dronn. Louise (1907), den engelske dronn. Alexandra (1908), Fr. VIII (1909), Georg af Grækenland og kejserinde Dagmar af Rusland.

Literature

Lars Kærulf Møller i: Bornholms Kunstmus. Et udvalg af billeder, 1986; Ill. Tid. 25.4.1909; Aftenposten 9.6.1909; Nationaltid. 23.9.1915; Bornholms Tid. 16.7.1925; 4.10.1926 (nekrolog); Albrecht Schmidt i: I Liv og Kunst, 1937, 212;.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.