Knud Bech Mühlhausen

Weilbach information

Genealogy

Mühlhausen, Knud Bech, 1909-1990, maler og tegner. *28.3.1909 i Kbh., ?5.3.1990 smst., begr. i Dragør. Forældre: Inkassator ved DFDS Georg Adolf Peter M. og Elna Bech. ~6.11.1936 i Kbh. med Bodil Inger Rosted Henriksen, *9.11.1914 smst., datter af smed, værkfører Henrik Evald H. og Inger Rosted.

Biography

Knud Mühlhausens tidlige malerier kan minde om arbejder af den franske kunstner Pierre Bonnard. M. malede lysflimrende, lyriske havemotiver og figurbilleder samt flere karakterfulde portrætter. Samtidig udførte han mere end 40 bogillustrationer. Udstillingen Klar form i 1951 blev afgørende for hans videre kunstneriske udvikling, der fra da af prægedes af malere som Jean Deyrolle og Jean Dewasne, i begyndelsen i en stilfærdig, stadig lyrisk form, hvor flade blev føjet til flade i et spil af lyse farver mod mørke. Senere anvendte M. stærke komplementærfarver for at opnå en optisk virkning via efterbilledet. Motivet blev i en del år et stiliseret hoved, men siden forlod han dette motiv. Det anes dog bag cirkelformerne i de stærkt bevægede billeder, der nu blev helt nonfigurative, som det kan ses på hans tre store malerier til retsbygningen i Lyngby. Et hovedværk er Den der ser, er det, der ses, der genspejler maskinalderens særlige æstetik, gengivet med de karakteristiske geometriske former i klare farver. M. var medstifter af M 59 og aktiv ved dannelsen af Billedkunstnernes Forbund i 1970, ligesom han i årene på Louisiana var en anset kunstformidler.

Education

Autodidakt.

Travels

Firenze og San Cataldo 1938; San Cataldo 1969; talrige rejser i Europa.

Occupations

Mus.insp., Louisiana 1959-69; medred. af Louisiana Revy 1959-69.

Scholarships

San Cataldo 1938; HielmstierneRosencrone 1945; Aug. Schiøtt 1945; Serdin Hansens Pr. 1945; Akad. 1958; Stat. Kunstfond 1969, 1971-89; Poul S. Christiansen 1973; Gerda Iversen 1975; Hessellund 1980.

Exhibitions

KE 1939; Charl. Forår 1943-47, 1952-53, 1955; Charl. Eft. 1944, 1947; Vild Hvede, Kunstindustrimus. 1948; Da.-fransk kunst, Charl.borg 1958; Maj-udst. 1959-64, 1966, 1969, 1977; Da. Illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960; Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1960; M 59 1972-84; Kirsten og Axel P. Nielsens Saml., Nordjyll. Kunstmus. 1975; En skibsudsmykning M/S Scandinavia, Nikolaj, Kbh. 1982; Esbjerg Kunstcirkel 1933-1983, Esbjerg Kunstmus. 1983; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Pakhuset, Nyk. S. 1984. Separatudstillinger: Fibigers Kunsthdl., Kbh. 1937; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1940, 1958; Athenæum, Kbh. 1950; Kunstnernes Kunsthdl., Kbh. 1957; Hyblers Kunsthdl., Kbh. 1967; Jysk Kunstgal., Kbh. 1969; Tårnby Rådhus 1976 (s.m. Leif Lage); Helsingør Hovedbibl. 1979; Gal. 63, Kbh. 1983; Gal. Marius, Kbh. 1983-84; Køge Gal., 1985; Bruun-Rasmussens Kunstauk., Kbh. 1990.

Artworks

Lys vinterdag i gartneriet (1944); Portræt af Sonja Hauberg (1945); Ved morgenbordet (Serdin Hansens Pr. 1945); Sommersøndag i Frederiksdal (1946); Portræt af forfatteren Soya (ca. 1950); Portræt af overborgmester H.P. Sørensen (ca. 1950); Åben altandør (1952, Præstø Amts Plejehjem); Hoved (1967, Louisiana); Hoved (1967-70, Vordingborg Statssem.); Hoved (vævning, udf. af Astrid Kahn, 1970, Vejle Gymn.); to-tre-fire dimensioner IV (gobelin, udf. af Jette Næsborg, ca. 1980, Blæsborgsk., Maribo). Udsmykninqer: Søndermarken (mal., 1953, Arbejdernes Landsbank, Panoptikonbygn., Kbh.); mosaik (før 1960, Virum Apotek, nu fjernet); mosaik (før 1960, Kragskovhede K.); 2 loftsdekorationer (1962, Lyngby Rets- og Politibygn., Klampenborgv., bygn. nedr.); tre vægmalerier (1974, Lyngby Rets- og Politibygn., Hummeltoftev.); Den der ser, er det, der ses (mal., 1981, Østre Landsret, hovedtrappen). Illustrationer: Ingvar Blicher-Hansen: Mit livs Elvira, 1945; H.C. Andersen: Gennem Danmark, 1945; Harry Kaae: Prinsessestien, 1945; Poul Martin Møller: En dansk students eventyr, 1946; Cai M. Woel: En mand kommer hjem, 1947; Knut Hagberg: Sædernes bog, 1947; Anatole France: Putois, 1947; repr. i Kobberstiksaml.

Literature

K.M.: Sådan tegner vi, 1945; Land og Folk 7.2.1950; Inf. 24.5.1957 (B.E.); Soc. Dem. 17.10.1958 (H.St.); Berl. Tid. 24.10.1958 (J.Z.); 27.3.1969 (G.J.); 2.11.1974 (samme); 30.12.1992; Aktuelt 8.5.1962 (P.W.); Pol. 8.5.1962 (P.L.); 27.10.1974 (J.Z.); 24.10.1985 (Gunnar Jespersen); 28.11.1990 (Peter M. Hornung); Berl. Aften 22.10.1969 (Virtus); 3.11.1970 (samme); Peter Michael Hornung i: Kunst i Østre Landsret, 1994, 66-68; Marianne Barbusse og Lene Olesen: Konkret realisme, 1995.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.