Jørgen Brynjolf

Weilbach information

Genealogy

Brynjolf Pedersen, Jørgen, 1931-1993, maler, grafiker, keramiker og billedhugger. *26.6.1931 i Viborg, ?8.11.1993. Forældre: Sagfører Henry Brynjolf P. og sygeplejerske Inga Mandrup Due Wissing Hauerslev. ~7.3.1954 i Lundtofte med pædagog Inger Bodil Jensen, *7.1.1934 i Hurup, Thy, datter af ing. Jens Marinus J. og sygeplejerske Mette Kirstine Pedersen.

Biography

Jørgen Brynjolf var boghandleruddannet, men som 23årig begyndte han at male i en følsom, naturalistisk stil. I elevtiden hos Mogens Andersen fik B. imidlertid øjnene op for maleriets abstrakte værdier, og denne tendens udvikledes yderligere efter mødet med La Nouvelle Abstraction i Paris. Et venskab med Jean Deyrolle og Pierre Soulages fik betydning for kunstnerens dyrkelse af farven. Fra omkring 1960 arbejdede B. med farveteoretiske overvejelser inspireret af Goethes komplementærteori. Samtidig byggede han sine billeder op om et samlende midtpunkt af små former og anvendte en fugleperspektivisk synsvinkel. Komplementærteorien afløstes af en clair-obscur teknik med laserende farve, som B. anvendte i sine psykodeliske malerier fra 1968. En rejse til de østrigske alper 1972 gav inspiration til et mere direkte udtryk for naturoplevelsen og til brug af frontalperspektiv. Samtidig ændredes B.s farveholdning hen imod "perlemorspaletten" inspireret af den norske maler Gustav Wefring. I 1975 flyttede B. til et nedlagt husmandsbrug i Odsherred med udsigt til Dragsholm Slot og Vejrhøj, hvor de daglige naturindtryk stimulerede udviklingen mod en fri naturalisme. B. havde 4 hovedtemaer: Landskaber, opstillinger, marinebilleder og portrætter. Grundlaget er det figurative, som han forenklede til rytmiske strukturer og satte sammen med forskellige tegn og symboler som pilen, cirklen og regnbuen. Han arbejdede spontant med en fejende penselskrift, men sammenholdt i en disciplineret kompositorisk helhed. B. har desuden udført grafiske mapper og arbejdet med skulptur, emalje og keramik.

Education

Mogens Andersens Tegnesk. 1955-58; Stanley W. Hayters grafiske sk., Paris 1960-62.

Travels

Spanien 1952; Frankrig 1958, 1960-62; Italien 1958, 1962; Tyskland 1963; Grækenland 1979; Færøerne 1983; England 1985.

Occupations

Kunstanm. ved Ekstra. Bl. 1961-63; ved Jyll.p. 1964; ved Demokraten 1976-81; lærer ved Kunsthøjsk. i Holbæk 1975-76; medl. af Akad. jury 1983; fmd. 1984-85.

Scholarships

Det franske statslegat 1960; Hielmstierne-Rosencrone 1961, 1963; Dronn. Ingrids romerske fond 1962; Bielke 1964; Stat. Kunstfond 1974-75, 1978; Haslund 1976; I.R. Lund 1977, 1978; Bojesen 1981; Købke 1984; Akad. 1985; Henry Heerup 1992.

Exhibitions

KE 1956; KP 1958-59; M 59 1959-92; Ung farvekunst, Gent. Rådhus 1962; S.W. Hayters elever, Gal. AAA, N.Y. 1962; III Bien. de Paris 1963; Å- udst. 1963, 1965, 1978; Charl. Eft. 1963-64, 1966, 1968-69, 1976; Eight Danish Painters, Athens Hilton Gal. 1964; Salon de Comparaisons, Paris 1967; XV Expo. Premio Lissone, Milano 1967; 25ème Salon Réalités Nouvelles, Paris 1971; Viborg kunstnere, Skovgaard Mus. 1977; Vor tids Odsherred-kunstnere, Pakhuset, Nyk. S. 1977, 1987; 100 år-10 kunstnere, Skovgaard Mus. 1977; Huset i Asnæs 1978, 1982, 1984, 1986, 1991; Da. grafikere, Nikolaj, Kbh. 1980, 1982, 1985; Vandfarve- Societetet i Viborg, Viborg Stiftmus. 1981; Skovgaard Mus. 1986; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Stokrosebanden, Nyk. S. 1986-87. Separatudstillinger: Gal. Athenæum, Kbh. 1958; Trefoldigheden, Kbh. 1961; Gal. København 1961; Gal. Moderne, Silkeborg 1962-63; Lien, Slettestrand 1969; Skovgaard Mus. 1973; Gal. Unicorn, Kbh. 1980; Kastrupgaardsaml. 1981; Holbæk Mus. 1983; Skive Mus. 1984; Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Mus. 1985; Viborg Stiftsmus. 1990; Gal. NB, Viborg 1991.

Artworks

Vinterhi (1962, Kulturmin.); Perlen (1964); Poetens hoved I og II (gouache 1963, 1966, Trapholt); La Corona V (1965-66, smst.); Soldaten (1966, Nordjyll. Kunstmus.); Selvportræt som nar (1968, Vejle Kunstmus.); Hyldest til Jan Palach (1968); 3 Psykedeliske portrætter (1968, Viborg Komm.); Cumulus (serigrafier, 1971, Kastrupgaardsaml.); Apres midi d'un Faun (1974); Blindeskulptur (1975, Refsnæssk., Kalundborg); Vejrhøj (1984, Viborg Komm.); Vejrhøj (1987, smst.); La sicatrice (Mus. Place d'Europe, Menton). Udsmykninger: Løgstør ny Folkesk. (emalje, 1968); Åbenrå Svømmehal (emalje, 1968); Kastrup Sk. (emalje, 1970); Farsø Sygehus (emalje, 1971); Unibank, Birkerød (emalje, 1972); Unibank, Viborg (keramik, 1976); Sigrid Undset Sk., Kalundborg (do., 1978); Holbæk Amts Sygehus (do., 1980); Univers (1983); Et par blå husarbukser (1988); skitser til div. udsmykn. i Køge Skitsesaml. Tegninger og grafik: Per Højholt: Det ubestemte Studier i præcision, 1962, raderinger af B.; Isidore Ducasse Comte de Lautréamont: Forord til en fremtidig bog, 1968, 10 orig.raderinger af B.; Tyve prospekter. Ti digte af Bent Irve, 1971, 10 lit. af B.; Jørgen Sonne: Norsk time, 1971, tegn. af B.; Carl Bang: Naturspil, 1972, 10 blæklaveringer af B.; endv. grafik i Kobberstiksaml. Skrifter: De franske, Kbh. og Sth. 1958; Om kunstens ydre og indre, 1963; Facetter af virkeligheden, Gal. 14, Århus, 1965.; Byen, i: Peter Seeberg: Her i byen. Stykker om Viborg, 1974; Min første dag i Birkerød- og min sidste i: Monalisa, 2. marts 1977, 14-17; Øjet. Dagbogsnotater, 1974; En skitsebog, Skovgaard Mus., 1980; Med rettidig omhu. Digte og tegninger, 1992; Lys og mørk latter, 1993.

Literature

Carl Bang i: Kunsttime hos B., Henning Larsens kunsthandel, Kbh. 1975; Berl. Tid 22.5.1977; 21.10.1980; Pol. 10.9.1978; 16.10.1988; Jyll.p. 29.2.1980; 25.6.1981; 14.11.1981; 29.9.1984; H.P.Jensen: Abstraktion og virkelighed, Kastrupgaardsaml. 1981; H.P. Jensen: Brynjolfs rejsebilleder, 1981; H.P. Jensen i: Jyll. Kreditforen. beretn. og regnskab. 1981; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.