Lauritz Prior

Weilbach information

Genealogy

Prior, Lauritz Terpager Malling, 1840-1879, billedhugger. *8.6.1840 i Stege, ?5.4.1879 i Kbh., begr. i Gent. Forældre: Skibsreder Hans Peter P. og Anna Regine Elisabeth Nicoline Schmidt. ~12.4.1870 i Thisted med Magdalene Bendixsen, *9.3.1852 i Thisted, ?21.4.1916 i Hell., datter af købmand, tobaksfabrikant, vicekonsul Frederik Carl B. og Amalie Pontoppidan.

Biography

Lauritz Prior var som elev af H.W. Bissen en af de mange danske billedhuggere i 2. halvdel af 1800-tallet, som Thorvaldsens ånd stadig havde magt over. Under opholdet i Rom delte P. atelier med billedhuggerne W. Runeberg fra Finland og Frithjof Kjellberg fra Sverige. Sammen med en hel generation, bestående af bl.a. C.G. Freund, Hertzog, C.C. Peters, O. Evens og Th. Stein, fastholdt han til en vis grad det klassicistiske formsprog, men forholdt sig dog friere til forbilledet og arbejdede mere naturalistisk. Idealismen afløstes af hangen til den anekdotiske historie, fortalt med indtagende charme og ynde, men uden nogen storhed i udtrykket. Af de nævnte var P. måske den mest moderne og kan derved snarest sammenlignes med J.A. Jerichau i fornyelsen af dansk billedhuggerkunst i denne periode. Ud over selvstændige skulpturer udførte han flere glimrende arbejder inden for arkitekturdekoration. Hos Harald Foss holdtes i det såkaldte Huleakademi i efteråret 1871 "Kostumeakademi", hvor man først tegnede efter nøgen model, derefter i samme stilling modellen i påklædt stand. P. deltog i disse øvelser. Under sin medvirken i konkurrencen om et H.C. Andersen-monument i 1876 blev han udtaget som en af de 4 kunstnere, der skulle udføre en model i halv naturlig størrelse. Han fik dog ikke opgaven at udføre selve monumentet. P.s fader opførte 1866 i Bredgade en bygning, hvis facader billedhuggeren selv dekorerede, og hvor der indrettedes kunstneratelierer. Det var her, bl.a. P.S. Krøyer senere fik atelier, og Kunstnernes frie Studieskoler havde til huse.

Education

Grüners Handelsakad., eksamen 1857; beg. at modellere under indflydelse af Olaf Glosimodt; kom ind på H.W. Bissens atelier maj 1857; tegn. samtidig hos G.F. Hetsch; opt. på Kunstakad. Kbh. okt. 1857, lille sølvmed. dec. 1859, st. sølvmed. dec. 1860, forlod derefter Kunstakad.

Travels

Paris maj-juli 1861 (s.m. Walter Runeberg); London juni-juli 1862; over Berlin, Dresden, München, Firenze til Rom okt. 1862 (s.m. Runeberg), hjem over Paris maj-april 1867; London (verdensudst.) 1871.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1863; halv Eibeschütz' Pr. 1869.

Exhibitions

Charl. Forår 1860-65, 1867-71, 1873, 1875-79; Sth. 1866; Salonen, Paris 1872; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872.

Artworks

Portræt af faderen (buste, 1859); Billedhuggeren Walter Runeberg (buste, gips 1861, Glyptoteket og Runeberg-mus. i Borgå, Finland); Narcissus (gips, 1861, Stat. Mus. for Kunst); Kain efter brodermordet (gips, 1861, tidl. Nordjyll. Kunstmus.); C.W. Eckersberg (statuette, bemalet gips, 1862, Glyptoteket, Neuhausens Pr. 1863); Skuespilleren Ludvig Phister (gipsbuste, 1862, smst., Teatermus.); Portræt af italiensk model (gipsbuste, 1863, Glyptoteket); C.W. Eckersberg (brændtlersbuste, ca. 1863, Hirschsprung); Odysseus og Calypso (1863, tidl. Nordjyll. Kunstmus.); Andromeda (gips, 1864); Amor og Psyche (statuegruppe, Rom 1865, marmor 1866, udst. Salonen, Paris, Stat. Mus. for Kunst); To søskende (statuette, brændtlersskitse, 1866, Glyptoteket); 3 relieffer og 6 portrætmedaljoner, facaden på Atelierbygn., Bredgade 33 (1866-67); Frederik VII (bronzebuste, afsløret 1867, Thisted og Maribo); samme (bronzebuste, afsløret 1868, Vordingborg og Præstø); Marsk Stigs døtre (udst. 1868); Hagar og Ismael (gips, halv Eibeschütz' Pr. 1869, tidl. Nordjyll. Kunstmus.); dekoration i Rosenborg Have i anledn. af kronprinsens bryllup 1869; Bertel Thorvaldsen (kolossalbuste, 1870, Thorvaldsens Mus.); En ung Bacchus og To små satyrer slås om en drueklase (statuetter, udst. 1871); ark. dekorationsfig. til Industribygn. tag, Kbh. (1872, s.m. Vilh. Bissen, forsv.); dekorationer til Fr.borg Slot, Riddersalens loft; til Det kgl. Teater (1872-74, modeller til det plastiske arb. på lofterne i tilskuerrum og foyer, portrætmedaljoner på balkonrækken); 2 romerske børn (marmorstatuette, udst. 1873); Euterpe (gips, 1874, Det kgl. Teater); H.C. Andersen (skitse og udkast i halv størrelse til konk. om monument 1876, H.C. Andersens Hus, Odense); Portræt af faderen (1876, Handels- og Søfartsmus.); Niels Juel Simonsen (buste, 1877, Teatermus.); Frederik Kraft (portrætmedaljon, ca. 1877, udst. i marmor 1879, Kunstakad.); Jørgen Fog Steenberg, efter tegn. af J.V. Gertner (gipsmedaljon, Med.-hist. Mus.); deltog i udf. af Thorvaldsens Johannes-gruppe til Frue K., Kbh.; Jacob d.æ. (medaljon over hovedindgang til Skt. Jacobs K., Kbh.); Danmark (kolossalstatue, udat.); Niels Juel (buste, udat.); Griffenfeld (buste, udat.); Ryge (buste, udat.); Johan Herman Wessel (buste).

Literature

Ill. Tid., 1868-69, 303; D.C. Prior: Ved Billedhugger L.P.s Jordefærd i Garnisons K., u.å.; Ude og Hjemme, 1879, 312, 315f; L. Dietrichson: Svundne Tider, I, 1896, 338; III, 1901, 42, 65f., 165, 167f.; Vilh. Bergsøe: Eventyr i udlandet, 1905, 202-05; P. Nordmann: Walter Runeberg, 1918, 28, 43f, 48, 55, 61; R. Neiiendam: Det kgl. Teaters Hist., I, 1921, 21; En da. Søofficer, Kontreadmiral Victor Hansens Minder, 1927, 117, 136; Fr.G. Knudtzon: Ungdomsdage, 1927, 118- 20, 124, 194; Helga Stemann: F. Meldahl og hans Venner, V, 1931, 13; Vore Kirkegaarde, 1941, 55; H. Foss i: Aarb. udg. af Hist. Samf. for Aarhus Stift, XL, 1947, 149-58; A.J. Prior i: Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., bd. 1, 1947-49, 10-52; Thomas Prior: Slægten Prior, 1948, 106f; Lise Bundgaard i: Ark., nr. 20, 1979, 480-82; Lise Funder: Da. teaterbyggeri 1870-1910, 1986, 33, 35; Jesper Knudsen i: Kunst, samfund, kunst, en hilsen til Broby, 1987, 77-97. Auktionskataloger: 20.5.1879 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.