Adam Fischer

Weilbach information

Genealogy

Fischer, Kaj Adam Matthiessen, 1888-1968, billedhugger. *28.7.1888 i Kbh., ?18.1.1968 i Ordrup (urne på Mariebjerg Kgrd., Gent.). Forældre: Kreaturkommissionær Conrad Frederik F. og Eva Alexandra Juliane Emilie Matthiessen. ~2.3.1915 i Roskilde med maleren Ellen (Eline) Kathrine Agathe Kragh (se Fischer, Ellen), *7.8.1889 i Kornerup på Fyn, ?27.3.1966 i Ordrup, datter af sognepræst Jens Theodor K. og Marcelline Edle (Eline) Ludovica Hertel.

Biography

Adam Fischer hører til blandt de få danske kunstnere, der virkelig slog rod i Paris. Hans ophold der varede 20 år. Han drog afsted som maler, men kort tid efter ankomsten i 1913 blev han klar over, at det egentlig var billedhugger, han ville være. Den danske billedhugger, Johannes Bjerg, der på dette tidspunkt boede i Paris, satte ham ind i billedhuggerkunstens ABC. Kunsten i Paris stod da i kubismens tegn, og F. søgte, sammen med adskillige andre udlændinge, André Lhotes malerskole. Samtidig inspireredes han af de russiske billedhuggere, Alexander Archipenko og Ossip Zadkine. Selv skabte han en lille gruppe fremragende "kubistiske øvelsesstykker", som han senere kaldte dem, de eneste eksempler på dansk kubistisk skulptur. Deriblandt var hovedværker som Spiralpigen, Fransk soldat og portræthovedet af hans kone, alle tre fra 1918. Efter verdenskrigens slutning prægedes kunsten af flere nye strømninger og interessen for kubismen ebbede ud. For F. blev mødet med den mexicanske maler, Diego Rivera, overordentlig betydningsfuldt. Riveras teorier om en naturalistisk kunst, skabt på grundlag af forskellige konstruktionsprincipper, blev, fra ca. 1920, et væsentligt udgangspunkt for F.s nye orientering, som udtrykkes i Siddende pige, der binder hår. I samme periode fik F. kontakt med den store franske klassiske billedhugger Aristide Maillol. Et møde, der yderligere bekræftede F. i hans nye kunstopfattelse. Den store statuette Gående kone med vandkrukke udført i 1924, er et af de tidligste eksempler på det personlige skulptursprog, F. arbejdede videre med i sit store livsværk. Det er sandsynligt, at F.s rejse til Grækenland i 1924 var foranlediget af Maillols interesse for arkaisk græsk skulptur. Den lange række af F.s karakterfulde portræthoveder indtager en fremtrædende plads i hans livsværk, såvel som i dansk portrætskulptur. Han foretrak at arbejde i det lille format, men blandt de mange statuetter af stående eller gående kvinder knejser dog statuen af kvinden med barn og indkøbskurv på armen flot og sikkert, som et værdigt monument for indenrigsminister Ove Rode. F.s dybe interesse for skulpturens stoflige karakter førte i de sidste mange år til et intenst studie af glasurer. I Ung pige fra Kreta og de mange efterfølgende værker forenes hans fornemme, strenge skulptursprog med kunsthåndværkerens indsigtsfulde materialekendskab. Sikker formsans og følsomhed kendetegner F.s værker og disse egenskaber karakteriserer også den store samling af hans fotografier fra rejserne og fra Maillols værksted.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. okt. 1908-forår 1913; som billedh. delvis autodidakt; André Lhotes malersk., Paris, vinteren 1917- 18.

Travels

Bosat i Paris 1913-33; Italien 1915, 1920; London 1920, 1928, 1932; Grækenland 1924; Spanien, Mallorca 1931; Algeriet 1933; Egypten og Grækenland 1939; Sicilien 1951; endv. adskillige kortere rejser til Holland og de nord. lande.

Occupations

Lærer ved L'Acad. Scandinave, Maison Watteau, Paris, vinteren 1926-27; medl. af Den da. Nationalkom. for Unesco 1947- 63.

Scholarships

Kaufmann 1914; Akad. 1925, 1926; Ancker 1936; Eckersberg Med. 1936; udenl. medl. af Kungliga Akad. för de fria Konsterna, Sth. 1943; æresmedl. af Nord. Kunstforb. og Da. Billedh.samf; Prins Eugen-Med. 1960; Thorvaldsen Med. 1950, 1964; Kai Nielsen 1961; C.L. David 1964.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1909, 1912 (som maler, Kaj Matthiessen F.); KE 1911-12, 1917; Eugène Blot, Paris 1918; Salon d'Automne, Paris (medl.); Galerie d'Art, Paris 1920; Grønningen 1921-22 (medl. fra 1922), 1924-25, 1928-36, 1938, 1940-41, 1943-45, 1952-58, 1961, 1964-65, 1969 (mindeophængn.); Expo. Franco-Scand., Maison Watteau, Paris 1923; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus., N.Y. 1927; Unionalen, Sth. 1927, Oslo 1928, Sth., Oslo, Kbh. 1931; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst. 1941; Nord. Kunst, Århus 1941; Den off. da. Kunstudst., Oslo 1946; bien. i Mittelheimparken, Antwerpen 1951, 1959; Nord. Kunstforb., Bergen og Oslo 1953; Da. Utst., Lunds Konsthall 1957; Skulp. på Øregaard 1959; Amsterdam 1960; Skulp. i Eventyrhaven, Odense 1963; Å-udst. 1955, 1978. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1937, 1965; Färg och Form, Sth. 1938 (s.m. Olaf Rude), 1958 (s.m. Georg Jacobsen); Fischer og Krarup, Kbh. 1942; Kunstnerforb., Oslo 1950, 1957 (begge gange s.m. Ellen Fischer); Trondheims Kunstforen. 1963 (s.m. Henrik Starcke); København/Paris/Retur. Omkring Ellen og Adam Fischer, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1982.

Artworks

Fodboldspiller (statuette, bronze, 1915, Stat. Mus. for Kunst); Ellen Fischer (portræthoved, nøddetræ, 1917, Louisiana); Danserinde (statuette, bøgetræ, 1917, Randers Kunstmus.); Spiralpigen (statuette, kunststen, 1918, Louisiana); Fransk soldat (hoved, kalksten, 1918, Louisiana); Diego Maria Rivera (portrætherme, fransk kalksten, 1918, Stat. Mus. for Kunst); Siddende pige, der binder hår (statuette, kunststen, 1920-24); Hoved (hugget i en kilometersten, fransk kalksten, 1922, Louisiana); Drengehoved med hullede øjne (brændt ler, 1922, Nasjonalgal., Oslo); Nils Möllerberg (portræthoved, bronze, 1923, Stat. Mus. for Kunst); Gående kone med vandkrukke (statuette 1924, basalt 1934, Stat. Mus. for Kunst); Astrid Noack (portrætbuste, bronze, 1928, Louisiana); Kone fra Mallorca (statuette, brændt ler, 1930, Nasjonalgal., Oslo og Fyns Kunstmus.); Fru Eva la Cour (portrætbuste, belgisk granit, 1934-36, Eckersberg Med., Glyptoteket); Ung pige fra Kreta (statue, stentøj, 1942-52, Stat. Mus. for Kunst, fig. er udf. i mange versioner med forsk. glasurer og mønstre, både som statue og statuette). Monumenter: Mindesmærke for Ove Rode (statue, fransk kalksten, 1936-38, Ove Rodes Pl., Kbh., skitser i cement i Göteborgs Konstmus., i terracotta i Skissernas Mus., Lund); Græsk pige med stor krukke (statue, bronze, 1939, afsløret 1952, Kbh. Maskinmestersk.); Kone med spande (brøndfig., bronze, afsløret 1951, Hobro Torv, variant i chamottestentøj, 1945, Kunstindustrimus.); Alspigen (fontænefig., bronze, 1946, afsløret 1951, Rådhuspladsen, Sønderborg); Adam giver dyrene navne (relief, polykromt, glaseret chamottestentøj 1956-58, Mødrehjælpens bygn., Kbh.). Skriftlige arbejder: Negersculptur og Moderne Kunst i: Klingen, 1. årg. nr. 6, 1918; Moderne Klassisk Kunst i Paris i: Klingen, 2. årg. nr. 3, 1918; Nyere fransk Skulptur i: Kunstbl., 1923-24; Om Maillol og hans Atelier i Marly le Roy i: Konstrevy, 1933; Omkring en Rejse til Egypten og Grækenland I og II i: Tilskueren, 1939; Skulpturen i Frankrig som jeg saa den i: Klingen, 1942; Aristide Maillol, 1869-1944 i: Kunsten Idag, 3. hefte, 1947; endv. en rk. forord og artikler, især i Grønningens kataloger; Skitsebøger (Randers Kunstmus.).

Literature

Ragnar Hoppe i: Konstrevy, 1933; Poul Uttenreitter: A.F., 1936; Erik Zahle i: Ord och Bild, 1942; Erik Clemmesen i: Kunsten Idag, nr.3, 1965, 4-29, 52-55; Gottfred Eickhoff i: Grønningen, kat. 1969; Lena Börjeson: Mitt livs lapptäcke, Sth. 1974; Grete Zahle i: Kunstmus. Årsskr. 1976, 46-50, 52, 55, 57f, 59f; Grete Zahle i:Kunstmus.Årsskr., 1977, 46-63. V.Raaschou-Nielsen i: København/Paris/Retur. Omkring Ellen og Adam Fischer, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1982. Breve (Det kgl. Bibl.); Fotografier (smst. Billedsaml.).

Author: Inge Vibeke Raaschou-Nielsen (I.V.R.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.