Carl Fischer

Weilbach information

Genealogy

Fischer, Carl Frands Andreas Johan Seidel, 1887-1962, maler. *4.9.1887 i Vejle, ?2.1.1962 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Urmager, senere detailhdl. Magnus Neuchs F. og Elise Christine Seidel. ~19.6.1915 på Fr.berg med Ely Viktoria Olsen, *14.3.1895 i Ordrup, ?29.7.1964 i Kbh., datter af tømrer Adolf William Theodor O. og Anna Johanne Wilhelmine Neergaard Jacobsen.

Biography

Carl Fischer udstillede gennem en menneskealder på Charlottenborgs udstillinger og blev især prist for sine figurbilleder. De forestillede oftest en pige eller en ung kvinde i halv- eller helfigur, siddende i et interiør. Med afdæmpede kunstneriske midler, en sikker komposition og en ofte raffineret farveholdning lykkedes det ham at skildre modellernes psyke og personlighed. Han malede endvidere landskaber, gadebilleder bl.a. fra København og Bruxelles og blomsterbilleder. Stilheden og melankolien, som prægede figurbillederne, kunne her af og til blive brudt af kraftige farveaccenter. F.s forfinede farvesans og stoffornemmelse fik frit spillerum i farvepapirklip. Han blev af samtiden anerkendt som en højtbegavet kunstner, et beskedent menneske men en stærk kunstnerpersonlighed.

Education

I malerlære (I.N. Schrøder) 1904-07; Tekn. Sk., Kbh. (Grønvold); Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. 1905-07, malersk. (bl.a. Viggo Johansen) 1907-12.

Travels

Norge, Sverige 1917; Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland 1920; Tyskland, Paris 1929.

Occupations

Scholarships

Ronge 1913; Bielke 1914-15; Akad. 1917; Eckersberg Med. 1922; J.R. Lund 1929.

Exhibitions

KE 1912-13; Charl. Forår 1912-39, 1945-46; Charl. Eft. 1928, 1938; Dec.udst., Kiertzners Kunsthdl., Kbh. 1924; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Vinterudst. 1939, 1941, 1945; Vejle Mus. 1939; Tegn. af da. Malere.., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Menneskeopfattelser, Vejle Kunstmus. 1977; Tegn. og grafik af vejlensiske kunstnere, Vejle Kunstmus. 1978; Billeder hjemme hos folk i Hundested, Hundested Kunstforen. 1985. Separatudstillinger: Kiertzners Kunsthdl., Kbh. 1920; Winkel & Magnussen, Kbh. 1926.

Artworks

Portræt af ældre dame (1911, Vejle Kunstmus.); Fig.billede (1938, smst.); Dame med muffe (før 1939, smst.); Gadebillede med børn (smst.); Portræt af en dame med grøn kyse (smst.); Læsende ung pige (før 1952, Storstrøms Kunstmus.); Udsigt over københavnske baggårde (før 1952, smst.); tegn. i Vejle Kunstmus., Kobberstiksaml., Teatermus.

Literature

C.F. i: Samleren 1924, 119 (selvbiogr.); Nat.Tid. 9.8.1925; 3.11.1926; Jul i Vejle 1939 (Victor Jensen); Vinterudst., kat. 1943 (biogr.); Vejle Amts Folkebl. 13.1.1943; Vejle Amts Avis 18.9.1940 (C.F. om sin barndom i Vejle); 15.3.1944; København 4.9.1947; Berl. Tid. 4.9.1947; 4.9.1957; 8.1.1962; Ekstrabl. 2.9.1957; Chr.F.Beck i: Da. Kunst nr. 89, 1949.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.