Mogens Bøggild

Weilbach information

Genealogy

Bøggild, Mogens Kruse, 1901-1987, billedhugger. *11.6.1901 i Hillerød, ?25.4.1987 i Kbh. Forældre: Adjunkt, senere lektor Adam Nikolai Peder Kruse B. og Karen Barfoed. ~1° 2.7.1937 i Kbh. med danser Toni Julie Christensen, *14.2.1917 smst., ?14.9.1993. Ægteskabet opl. ~2° 20.7.1958 i Århus med Elisabeth Bjørum, *27.9.1926 på Fr.berg, datter af læge Axel Hjalmar B. og Karen Thorsen Nørgaard.

Biography

Mogens Bøggild begyndte allerede som dreng at modellere dyr, men lærte først at tegne på Kunstakademiet. Einar Utzon-Frank tilskyndede B. til at gå i Zoologisk Have, for der at lære sig dels at fastholde det flygtige indtryk og dels at gennemarbejde sin tegning, begge dele som hjælp til det egentlige arbejde med skulpturen. For B. fungerede tegningen dog også som et selvstændigt kunstnerisk udtryk. B. har fastholdt mange motiver i sine tegninger: Menneskeskikkelser, dyr, landskaber, bybilleder, især fra Italien, og mytologiske og bibelske scener. B. benyttede ofte laveringsteknikken, utvivlsomt påvirket af ældre tiders akvarel- el. laveringskunst, som det er Utzon-Franks fortjeneste at have sat ham ind i. B.s kunst tager sit afsæt i en stor respekt for og kærlighed til naturen, som han studerede med videnskabelig interesse. Gennem skitser på papir og i ler arbejdede han sig stadig tættere ind på det færdige arbejde, der dog altid bevarede skitsens friskhed. Der er således ikke noget klart skel mellem forarbejder og færdigt værk hos B., hvilket var et brud med det klassiske krav om afsluttethed. Overfladisk set har B.s værker impressionistiske træk, men dybere nede finder man en pantheistisk livsholdning. Med stor forsigtighed arbejdede B. sig gennem forskellige genrer. Blandt hans tidligste arbejder finder man medaljer og relieffer. Derefter bevægede han sig mod stadig højere relieffer for til sidst at give sig i lag med friskulpturen. I starten arbejdede han i ler, gips og cement, siden med bronze og sten. B. foretrak at modellere sine arbejder op frem for at hugge dem ud, hvilket muligvis hænger sammen med, at han gerne selv ville have kontrol over hele fremstillingsprocessen og ikke overlade noget til assistenter. B. erkendte, at tiden var løbet fra den monumentale skulptur og "gjorde sig fri af plinten". Mange af hans skulpturer har derfor ingen sokkel eller fodstykke. Det gælder bl.a. Kanin, der æder en slange, 1932-36, en usædvanlig, polykrom statuettegruppe af kunststen beklædt med mosaikstifter. B.s hovedværk er Grisebrønden, 1941-50, i Århus. Den store granitskulptur skildrer en so med 7 grise og er en helt speciel vandkunst med indbygget urværk, der får grisene til at tisse på skift og soen til at savle. Skulpturen står på en bordlignende konstruktion, tegnet af arkitekt Kaare Klint, som B. arbejdede sammen med flere gange. Inspireret af romerske gulvmosaikker og Joakim Skovgaard, forsøgte B. sig i 1946-56 med et mosaikgulv til Århus Rådhus. Det blev dog aldrig færdigt, men er motivisk set en synopsis af B.s tidligere arbejder, idet følgende motiver optræder: Artemis og Aktæon, gående bjørn, hønsehus, so med grise, hjorte, katte, ørne og en grib. B. har gennem sit lange professorat haft stor betydning for flere yngre kunstnere. På sit felt må B. betragtes som førende i dansk kunst i omkring et halvt århundrede.

Education

Elev af maleren Karl Jensen, Hillerød; Tekn. Sk., Hillerød; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Einar Utzon-Frank) 1919-24.

Travels

Paris 1926; Italien og Grækenland 1928-29; senere flere rejser til bl.a. Italien.

Occupations

Ass. hos billedh. Einar Utzon-Frank 1924-30; prof. ved Kunstakad. Kbh., billedh.sk. 1955-71; dekan for billedkunstsk. smst. 1964-69; medl. af Akad.rådets billedh.sektion 1955-58, 1975-78; medl. af best. for Thorvaldsens Mus. 1963-79; medl. af repr.skabet for Stat. Kunstfond 1964-68; æresmedl. af Kunstakad. 1977.

Scholarships

Carl Jul. Petersen 1922, 1923; Akad. 1926, 1933; Ny Carlsbergfondets Romerstip. 1928; Eckersberg Med. 1930; Ralph Harman Booth 1936; Villiam H. Michaelsen 1937; Kai Nielsen 1940; Thorvaldsens Med. 1940; Ancker 1954; Den frie Udst. Kunstnerlegat 1955; Carl Nielsen 1963; Winkel & Magnussen 1979; Haslund 1983.

Exhibitions

KE 1920; Den frie Udst. 1926-27, 1929-30, 1932-34, 1940-41, 1954, 1957-58, 1973, 1975, 1981, 1984, 1988; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Sommerudst., smst. 1941; Da. Kunsthåndværk, Sth. 1942; Utzon-Frank og hans elever, Charl.borg 1943; Udsmykningskunst i Nutiden, Mus. på Koldinghus 1946; Ny Carlsbergfondets Jub.udst., Charl.borg 1952; Bien. di Venezia 1952; Modern Da. Painting and Sculpture, The Glasgow Mus. and Art Gal. 1956; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; Middelheim 5e Bien. voor Beeldhouwkunst, Middelheimpark, Antwerpen 1959; Da. konst från Skovgaard till Heerup, Vikingsbergs Konstmus., Hälsingborg 1970; Da. Kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Nær i naturen, Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh 1977; Kunst på papir, Skovgaard Mus. 1979; Frederiksborghesten og det kgl. Frederiksborgske stutteri, Fr.borgmus. 1981; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1945, 1966; Rådhushallen, Århus 1950 (retrosp.); Vejle Kunstforen. 1955; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1976; Bikubens gård, Kbh. 1982; Køge Skitsesaml. og Køge Kunstforen. 1984.

Artworks

Udsmykninger: Mytologiske scener (8 relieffer, cement, o. 1930, til boligbebyg. på Godthåbsv., Kbh.); Brønd med bjørn (skulptur, bronze, 1936- 39, Nyk. F.); Dyr i vænge (relief, cement, 1937-38, Forsøgsbygn., Landbohøjsk., Kbh., duplik i Esbjerg Kunstmus.); Brønd med løve (skulptur, granit, 1938, Skolen ved Skellet, Kbh.); Grisebrønden (skulpturgruppe, granit 1941-50, tidl. foran Århus Rådhus, fra 1992 Landbrugets Rådgivn.center i Skejby, bronze opstillet foran Århus Rådhus, skitser og forarb. i Køge Skitsesaml.); Hjort og ørne (monument for frihedskampen, skulpturgruppe, bronze, 1941-46, Hillerød); Radiofonifiguren (skulpturgruppe, bronze, 1945-50, foran Radiohuset, Kbh.); mosaikgulv (1946-56, ufuldstændigt, tiltænkt Århus Rådhus, tidl. på væg i biografen Scala, Århus, nedtaget 1982, dep. på Aarhus Kunstmus.); To søstre (skulpturgruppe, bronze, 1963-71, foran Glostrup Rådhus, skitse i brændt ler o. 1963 i Stat. mus. for Kunst, skitse i bronze o. 1963 i Fyns Kunstmus.); Skibsbygning (relief, bronze, 1965, Munkebakkesk., Fr.havn, gipsmodel 1945-50 i Stat. Mus. for Kunst); Legende bjørne (skulpturgruppe, bronze, 1977, Radiumst., Finsensinst., Kbh.); altertavleudsmykn. (4 relieffer, bronze, 1977-87, Munke Bjergby K.); Tito, stejlende hingst (statue, bronze, 1982, opst. foran Hillerød Rådhus, tidl. Forsøgsgården Favrholm); Korsgangen (skulptur, bronze, 1985, Haderslev Domk. samt 1989 Munke Bjergby K.). Skulptur: Artemis og Aktæon (relief, granit, 1927-29, Stat. Mus. for Kunst); Ravnen og bjørnen (relief, cement, o. 1930, smst., duplik af udsmykn. til boligbebyg. på Godthåbsv., Kbh.); Bjørn, der fisker (statuette, bronze, o. 1930, smst.); Afrodite og Nike (statuettegruppe, bronze, o. 1931, Nasjonalgal., Oslo); Slange, der æder kanin (statuettegruppe, kunststen med mosaikstifter, 1932-36, Kunstindustrimus.); Gående bjørn. Udkast (statuette, brændt ler, o. 1937, Storstrøms Kunstmus.); Legende bjørne (statuettegruppe, brændt ler, o. 1938, Aarhus Kunstmus.); Mor med barn (statuettegruppe, bronze, 1938-39, Stat. Mus. for Kunst og Nat.mus., Sth.); Kat og høns (relief, bronze, 1943, Ribe Kunstmus.); Hjort og ørne (statuettegruppe, brændt ler, o. 1945, Vejle Kunstmus., skitse til udsmykn. i Hillerød); Hoved af Jens (bronze, 1948, Fyns Kunstmus.); Nyfødt kalv (statuette, brændt ler, 1952, Sønderjyll. Kunstmus.); Hjort og jaguar (statuettegruppe, ubrændt ler, 1954-55, Stat. Mus. for Kunst); Hjort og jaguar (statuettegruppe, bronze, 1954-55, støbt 1978-80, smst.); Suttende Peter (statuette, bronze, 1955, Randers Kunstmus.); Hønsehuset (relief, brændt ler, glaseret, 1959, Aarhus Kunstmus.); Bjørnejagt, Grønland (statuettegruppe, bronze, o. 1960, Glyptoteket); Niels Ebbesen (relief, bronze, 1973, Randers Kunstmus.); Lignelsen om den fortabte søn, I-IV (4 statuettegrupper, gips, 1981-86, Vestsjæll. Kunstmus.); større saml. af skitser og forarbejder i Køge Skitsesaml. Tegninger: Stående bjørn (1937, Kobberstiksaml.); Studieblad med høns og bistade (1939, smst.); So med grise (skitse til gulvmosaik, 1942, Køge Skitsesaml.); Korsbæringen (ca. 1964-65, Kobberstiksaml.); Strandeng med køer. Diset vejr (1982, Vestsjæll. Kunstmus.). Illustrationer: William J. Long: Vildmarken. Dyreskildringer fra øde egne, 1935.

Literature

Aksel Rode i: Tilskueren, 1938 II, 237-53; samme: M.B. Vor tids kunst 35, 1942; Henrik Bramsen og Peter Koch: Da. tegnekunst, 1948, 87f, 141-43; Niels Th. Mortensen: Ny da. billedkunst, 1957, 392f, 414; Haavard Rostrup i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1970, 114-16; Erik Fischer: M.B., Kobberstiksaml. udst. 139, 1973-74; Miriam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndværk fra 1850 til vor tid, 1982, 137, 186; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989, 91f; Bente Scavenius: Den frie Udstilling i 100 år, 1991.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.