Gerard van Honthorst

Weilbach information

Genealogy

Honthorst, Gerrit (Gerard) van, (italiensk: Gherardo della Notte el. Gherardo Fiammingo), 1592-1656, maler. *4.11.1592 i Utrecht, ?27.4.1656 smst. Forældre: Klædemaler Herman Gerritsz van H. og NN. ~med Sophia Coopmans.

Biography

Gerrit van Honthorst fik af Christian IV i anledning af Det store Bilager 1634 (den udvalgte prins Christians formæling med Magdalena Sibylla af Sachsen) bestilling på udsmykningen af Kongens Kammer på Kronborg. De valgte scener fra Heliodors roman Aethiopica kan da også opfattes som allegorier på den fyrstelige formæling. I 1639 fik H. udbetalt 37.000 gylden af Christian IV for 25 billeder fra de danske kongers historie. Fortegningerne skulle udføres af Utrecht- kobberstikkeren Simon de Pas, der ligeledes var i den danske konges tjeneste. De fædrelandshistoriske billeder blev i 1659 bortført af svenskerne som krigbytte, hvorfor en del stadig er at finde i svenske offentlige (især de kgl. slotte) og private samlinger. H. var en meget efterspurgt portrætmaler, bl.a. ved hofferne i England og Nederlandene. Da Christian IVs datter Leonore Christine ledsagede sin mand Corfitz Ulfeldt på en rejse i Frankrig og Nederlandene 1646-47, lod hun sig i Utrecht portrættere af H. Alle de til Danmark udførte arbejder er malet i en klassicerende stil, kun med svage mindelser fra H.s tidligere, stærkt Caravaggio-påvirkede stil. Eksempler fra denne periode findes også i danske samlinger, bl.a. Musicerende selskab omkring et bord, et karakteristisk "natstykke" med anvendelse af en tælleprås som eneste lyskilde.

Education

I lære hos Abraham Bloemaert i Utrecht.

Travels

Rom 1610-21; London 5.4.-8.12.1628.

Occupations

Malergildets dekan i Utrecht 4 gange 1622- 30.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Udført til Danmark eller værker, som befinder sig i Danmark: Den hellige Cecilie (tilskr., beg. af 1620rne, Gavnøfonden); Luthspiller; (tilskr., evt. værkstedskopier, beg. af 1620erne, Valdemarsslot); Mand med violin og glas (som forannævnte); Musicerende selskab omkring et bord (1623, Stat. Mus. for Kunst); Koncert (replik eller kopi af maleri fra 1624 i Louvre, Gavnøfonden); Et overtalelsesforsøg (tilskr., Stat. Mus. for Kunst); Leende pige, der viser et billede af en nøgen kvinde, set bagfra (replik eller kopi af maleri fra 1625 i City Art Mus., St. Louis, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af Leonore Christine (1647, Fr.borgmus.); Dianas toilette (1650, Stat. Mus. for Kunst). Loftsmalerier i Kongens Kammer på Kronborg: Flyvende amoriner med Fr. IIs og dronn. Sophies monogrammer; Flyvende amoriner med Chr. IVs monogram; Amoriner med dronn. Anna Cathrines monogram; Amoriner med den udvalgte prins og Magdalena Sibyllas monogrammer; 4 scener fra Heliodors roman Aethiopica: Theagenes og Chariclea på stranden; Theagenes møder Chariclea; Theagenes krones; Chariclea genkendes af sine forældre (1635). Fædrelandshistoriske malerier, beregnet til udsmykning af Kronborg Slot efter branden 1629: Cimbrerne slår romerne 104 f. Kr. (efter 1639, Vittskövle Slott, Sverige); Frode Fredegod hyldes af mange konger (Kronborg); Fridlev, kong Frode IIIs søn, dræber en drage (Vittskövle Slott); Harald Klak og hans familie døbes i Mainz (privateje, Sverige); Rytterslag (Drottningholm, Sth.); Dronn. Margrethe modtager den svenske krone af den fangne kong Albrecht (Fr.borgmus., dep. Kronborg); Chr. I møder prins Maximilian ved Rothenborg ob der Tauber i 1474 (1643, Vittskövle Slott); Kong Hans i slaget ved Rotebro uden for Sth. 1497 (Kronborg); Kong Fr. I ved Københavns belejring 1523 (Fr.borgmus.). Fortegninger til fædrelandshistoriske billeder (alle i Kobberstiksaml.): Uffe, kong Vermunds søn, dræber to saksere i tvekamp på en holm i Ejderen; Kongevalg på et tingsted i en skov (efter 1637); Frode Fredegod hyldes af mange konger (efter 1637); Kong Ingild Vendemod dræber sin faders mordere ved et gæstebud (efter 1637); Kong Jarmerik afstraffer tilfangetagne vendere (efter 1637); Rolf Krakes død begrædes; Harald Klak og hans familie døbes i Mainz (efter 1637); Valdemar Atterdags indtog i Visby (efter 1637); Dronn. Margrethe modtager den svenske krone af kong Albrecht af Mecklenburg (efter 1637); Kong Valdemar Sejr kommer til Lübeck i 1202 (efter 1637).

Literature

Francis Beckett i: Kunstmus. Aarsskr. 1917, 25-37; samme: Kristian IV og Malerkunsten, 1937, 101-32; Jørgen Sthyr i: HollandDanm., II, 1945, 52-54; J.R. Judson: G. van H., A Discussion of his Position in Dutch Art, Den Haag 1959; Me?r Stein i: Apollo, Dec. 1984, 377f; Harald Langberg: Dansesalen på Kronborg, 1985, 71-73, 92-99; Chr. IV og Europa, Kronborg 1988, 84, nr. 225-32; 85, nr. 244-48, 250, 252, 264f, 276, 281, 286f, 289, Stat. Mus. for Kunst 1988, nr. 1039, 1041; H.D. Schepelern og Ulla Houkjær: The Kronborg Series, Kobberstiksaml. 1988, nr. 12-16, 18, 20, 32f, 44, II-IV, VI, IX-XII, XV; Charlotte Christensen i: Chr. IVs verden, 1988, 325-27. Jens Peter Munk: Caravaggeske malerier i da. saml., upubl. specialeafhandl., Kbh. Univ., 1981.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.