Nicolai Habbe

Weilbach information

Genealogy

Habbe, Nicolai Franois, 1827-1889, maler. *8.4.1827 i Kbh., ?11.11.1889 i Sydney, Australien. Forældre: Russisk konsul i Helsingør, senere legationssekr. i Napoli Franois George H. og Marie Elisabeth Tegner. Ugift.

Biography

Nicolai Habbes værker kan minde om W. Marstrands, hvilket undertiden har givet anledning til forveksling. H. havde som maler lært meget af Marstrand, en fast malerisk stil og en indtrængende karakteristik. Allerede omkring 1860 malede H. kraftige, impressionistiske billeder med livlig penselføring, der kan lede tanken hen på den stil, Krøyer og Tuxen tilegnede sig på Bonnats skole lang tid senere. Da H. gled ud af det danske kunstliv bosatte han sig permanent i Australien i 1875, hvor han hovedsagelig virkede som dekorations- og glasmaler.

Education

Opt. på Kunstakad. Kbh. okt. 1839, elev i modelsk. 1843, lille sølvmed. 1846.

Travels

Italien (bl.a. Rom) 1859-1860; Australien 1875- 1889.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1851.

Exhibitions

Charl. Forår 1847-48, 1850-51, 1856, 1860, 1867, 1870.

Artworks

På skovtur (tegn., 1839, tidl. Emil Glückstadts saml.); Interiør af en bondestue (1847, Hirschsprung); portrætter af Fritz Jürgensen (tegn., 1847); modelfig. (udst. 1847, lille sølvmed.); En dreng med en hund (udst. 1848); Den faldne hest (1849, tidl. Johan Hansens saml.); Fiskere (udst. 1850); Reservesoldater fra 1848 på marchen (udst. 1851, Fr.borgmus., Neuhausens Pr.); Barnedåb i en landsbykirke (1853); Fritz Jürgensen (1852 og 1858); Selvportræt (1853, tidl. Joh. Hansens saml.); En indespærret ånd (udst. 1856); Italiensk studiehoved (udst. 1860); Kristusbarnet tilbedes af de tre vise og en af hyrderne (udst. 1867); Barnedåb på landet (udst. 1870); Selvportræt (Nat. Gal., Sydney); desuden repr. på Kbh. Bymus., Teatermus., Øregårds Mus., Kolding Mus. og Kobberstiksaml. Udsmykninger: Teatrene i Melbourne og Sydney, Australien. (s.m. broderen Alexander H.).

Literature

Karl Madsen: Marstrand, 1905; J. Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen, 1952, 42, 51; H. Madsen i: Kunst nr. 3, nov. 1966, 71f; Palle Lauring: Danm. hist. i billeder, 1962, 229; samme: Billeder af Danm. hist., 1972, 133.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.