Johannes Glob

Weilbach information

Genealogy

Glob, Johannes Einer, 1882-1955, maler. *24.1.1882 i Nakskov, ?14.6.1955 i Hell., begr. i Gent. (Mariebjerg). Navneskift fra Andersen 3.3.1909. Forældre: Forstelev, senere skovfoged Anders Peter A. og Hedevig Hendrine Berthine Brandt. ~1° 10.4.1908 i Kbh. med Ingerid Marie Meyer, *9.8.1890 i Kalundborg, ?11.2.1962 i Kgs. Lyngby, datter af materialist Julius Peter Vilhelm M. og Henriette Frederikke Engel. Ægteskabet opl. 1928. ~2° 3.1.1928 på Fr.berg med maleren Agnete (Kip) Mols (se Glob, Kip), *9.4.1899 i Kbh., ?28.2.1954 i Gent., datter af maleren Niels Pedersen M. og Gerda Krarup.

Biography

Johannes Glob voksede op under meget fattige kår på Lolland. Kun 14 år gammel kom han i snedkerlære i Nakskov og fortsatte få år senere i malerlære. I 1899 rejste han til København, hvor han kom ind på Teknisk Skole og 2 år efter blev optaget på Kunstakademiet. Allerede i 1905 debuterede han på Charlottenborg med billedet Døden, som forestiller en ung mand, der bliver ført bort af døden med timeglasset. G. havde i de foregående år selv været tæt på døden. Hans mor var død af tuberkulose i 1902, og han selv var blevet smittet af samme sygdom, men han kom sig efter et længere sanatorieophold. Maleriet var malet i G.s helt særegne realistiske og på samme tid symbolistiske stil og vakte stor begejstring hos kritikerne. I 1909 vandt G. den lille guldmedalje med maleriet Ariadne, og da han i 1914 vandt den store med Loke og Sigyn, var det første gang i over 40 år, at denne medalje blev uddelt. Der er ingen tvivl om, at man på Akademiet værdsatte den malemåde, G. anvendte til sine monumentale figurkompositioner. Først tegnede han figurerne op for senere at lægge de sparsomme farver på, en fremgangsmåde som ikke mange af hans samtidige benyttede. Selv om G. flere gange besøgte Frankrig, fristede det ham ikke til at blive kolorist. Hans maleri skal i højere grad ses i forhold til hans store forbilleder Ejnar Nielsen og den tyske maler Hans Thoma. Dog er hans realisme og alvor nogle gange drevet længere ud end deres. Andre store forbilleder var de gamle tyske malere som Albrecht Dürer, Hans Holbein og Matthias Grünewald, som netop lagde stor vægt på tegningen. G. lagde i sine unge år al energi i de store figurmalerier og håbede efterhånden at få nogle offentlige bestillinger. Men de kom aldrig, hvilket han med stor bitterhed langsomt indså. Hans realistiske stil var for speciel. Efter sit giftermål koncentrerede han sig især om at male portrætter af den voksende familie, senere fik han flere og flere officielle bestillinger. I sine sidste leveår udførte han en række portrætter af landets førende personligheder både inden for kongehuset og videnskabernes verden.

Education

I snedker- og malerlære i Nakskov; dimitt. fra Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. (Aug. Jerndorff) 1901-03.

Travels

Berlin 1909; Paris 1911, 1928; Sth. 1914- 15.

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., malernes forb.kl. 1909- 20.

Scholarships

Bielke 1905-06; Hielmstierne-Rosencrone 1905, 1907; Raben- Levetzau 1907, 1910; Akad. lille guldmed. 1909; Akad. st. guldmed. 1914; Emma Bærentzen 1921; Zach. Jacobsen 1924.

Exhibitions

Charl. Forår 1905-16; KE 1909, 1913; Den frie Udst. 1919, 1921-46, 1951-56 (mindeophængn.); Grafisk Kunstnersamf. 1925, 1937; Foren. for nat. Kunst 1926, 1954-55; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1926; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Charl.udst. gennem 100 år, smst. 1957; 500 års da. portrætter, smst. 1961; Kunst på papir, Skovgaardmus. 1979. Separatudstilling: Kunstforen., Kbh. 1924.

Artworks

Døden (1903); Mor og barn (1904, Vejen Kunstmus.); Ariadne (1909, lille guldmed.); Belisar i ørkenen (1911, Storstrøms Kunstmus.); Rizpa holder vagt ved galgen (1911, smst.); Loke og Sigyn (1914, st. guldmed.); Lille pige fra landet (1920, Storstrøms Kunstmus.); Pige der syer (1926, Trapholt); Brystbillede af en lille pige (1928, Ribe Kunstmus.); Lille pige med en appelsin (1928, Nordjyll. Kunstmus.); tegn. på Fr.borgmus.; grafik i Storstrøms Kunstmus. Portrætter: Selvportræt (1921, Fyns Kunstmus.); Prof. C.O. Jensen (1923, Fr.borgmus.); Selvportræt med min mindste datter (1929, Storstrøms Kunstmus.); Hans Brix (1932, Fr.borgmus.); Lauge Koch (1933, smst.); C. Wesenberg-Lund (1938, smst.); Chr. X (smst.); Kronprins Fr. (1940, DFDS); Biskop Rosendal (1943, Roskilde Domk.); Portræt, kunstnerens datter Hedvig (Nordjyll. Kunstmus.).

Literature

Erik Schiødte i: Kunst VI, 1904; Pol. 17.5.1905 (interv.); 15.3.1914; Leo Swane i: Kunstbl., 1924, 36; København 10.2.1924 (Rik. Magnussen); Berl.Tid. 20.2.1924 (K. Flor); 31.1.1944 (interv.); Vestlollands Avis 19.12.1928 (interv.); Nat.tid. 18.3.1929 (interv.); B.T. 15.3.1930 (Houmark); Dag. Nyh. 24.1.1932; Berl.Aften 31.1.1944 (Fr. Nygaard); 19.3.1956 (Chr. Elling); Rik. Magnussen i: Da. Kunst nr. 86, 1948; Chr. F. Beck i: Samme nr. 87 og 88, 1949; nr. 90, 1950; nr. 92, 1951; N.N. i: Samme nr. 96, 1955; Kai Flor i: Den frie Udst., kat. 1956; samme: Maleren J.G., 1956; Jørn Glob i: Kunst nr. 9, 1957, 238f; Erik Mortensen: Kunstkritikkens hist. i Danm., 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Elisabeth Cederstrøm (E.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.