H.L. Galster

Weilbach information

Genealogy

Galster, Henrik Ludvig, 1826-1901, maler, miniaturemaler og fotograf. *22.1.1826 i Nørre Sundby, ?24.6.1901 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Købmand, agent Johan Georg G. og Elisabeth Charlotte Marine Castonier. Ugift.

Biography

H.L. Galsters malede prospekter hæver sig ikke langt over det charmerende amatørarbejde og som miniaturemaler formåede han ikke at tage arven op efter Johs. Møller. Efter 1859 blev han afvist på Charlottenborgudstillingerne og måtte en tid anbefale sig som fotograf, meget mod sin vilje.

Education

I handelslære; lærte miniaturemaleri hos Johs. Møller og oliemaleri hos Constantin Hansen, Kbh.; Kunstakad. Kbh., 2. frihåndssk. 1850- 52.

Travels

Med Johs. Møller i Sth. 1848-49; arb. i London under Johs. Møller 1854.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1850-51, 1853, 1855, 1857, 1859.

Artworks

Skt. Annæplads med Garnisons Kirke (akvarel ca. 1850, Kbh. Bymus.); Kommunehospitalet set fra Nørregades bastion (1863, smst.); 7 prospekter fra København (1850-1880, Øregaards Mus.); udsigt fra Eigården i Ordrup (ca. 1880, smst.); Den engelske flåde, som gør honnør for Kongen på Yderrheden (1886). Miniaturer: Topografen L. Both (1857, Det kgl. Bibl., Billedsaml.); sammes datter (1861, smst.); medlemmer af det da. kongehus, efter fotografiske forlæg (11 stk., 1860erne, smst.); Bertel Thorvaldsen, kopi efter mal. af Horace Vernet (Thorvaldsens Mus.); Finansminister Chr. Lüttichau (Fr.borgmus.).

Literature

Berl.Tid. 2.9.1865; Ernst Lemberger: Die Bildnis-Miniature in Skandinavien, II, Berlin 1912; Mogens Lebech: Hjejlen, 1961, 10; Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920, 1986; T. Holck Colding: Miniature- og Emaillemaleri i Danm., 1991.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.