Lucie Ingemann

Weilbach information

Genealogy

Ingemann, Lucie Marie, 1792-1868, maler. *19.2.1792 i Kbh., ?15.1.1868 i Sorø, begr. smst. Forældre: Sekr., senere kommiteret i Rentekammeret, konferensråd Jacob Mandix og Margaretha Elisabeth Hvistendahl. ~30.7.1822 i Hyllested med lektor, forfatteren Bernhard Severin Ingemann, *28.5.1789 i Torkildstrup, ?24.2.1862 i Sorø, søn af sognepræst, provst Søren Sørensen I. og Birgitte Swane.

Biography

Lucie Ingemann har malet enkelte portrætter og genrebilleder, men først og fremmest blomsterbilleder og religiøse figurkompositioner. Hun havde en dyb sans for kunst og poesi og delte med sin mand en religiøs opfattelse, som overskrider erkendelsens grænser. Selv hendes blomsterbilleder er ofte kristelige fremstillinger, hvor planterne ikke kun er af denne verden, men sammen med koloritten, der snarest peger mod tysk romantisk maleri, støtter et mystisk-åndigt indhold, som har langt videre ambitioner end det gængse dekorative blomstermaleri. I de store figurkompositioner, altertavlerne, evnede I. sjældnere at virkeliggøre sine hensigter på en måde, der overbeviser. Hun kan muligvis have fået råd og støtte til det formelle hos historiemaleren J.L. Lund, men mangler personlighed i gennemførelsen, der er i den tyske præ-rafaelitiske stil. Til andre tider drev hun fremstillingen op i det ekstatiske, hvor perspektiv og legemernes rumlighed helt forkastes i et forsøg på at beskrive mysteriet, og at alt er ånd. Det meste af sin meget omfattende produktion forærede I. til kirker, hvor man ønskede at få en af hendes altertavler. Mange er senere flyttet fra deres oprindelige plads. I. var en af de få kvinder i 1800-tallet, hvis ægtefælle, skønt ikke ukritisk, fuldt og helt gik ind for hendes kunstneriske virksomhed. I hjemmet, som havde en central plads i dansk guldalder, må hendes person ikke undervurderes. I. er ofte omtalt i memoirelitteraturen under sin mands navn, men uden saglig kunstkritisk vurdering.

Education

Modtog undervisn. af C.D. Fritzsch; en bemærkning i C.W. Eckersbergs dagbøger om, at I. havde malet i hans atelier i påsken 1826 henviser ikke til et elevforhold. I. benyttede atelieret under et Kbh.oph. for at male en bekendts portræt.

Travels

Kortvarigt s.m. ægtefællen: Berlin og Dresden 1828; Sverige og Norge 1833.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1824-26; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920. Separatudstillinger: Sorø Amts Mus. 1989, 1992.

Artworks

Altertavler: Bebudelsen (1817, Ollerup K., Sj., dat. må være fejlagtig); Den genopstandne Kristus (1833, Alsted K.); Forklarelsen på bjerget (1838, Nyk. Sj. K.); Kristus stiller stormen på Genezaret Sø (1847, Rørby K.); Den himmelfarne Kristus (1850, Slangerup K.); Kristus med sine disciple (1852, Gedsted, nu Nat.mus., Kbh.); Bjergprædikenen (1853, Kindertofte K.); Kristus helbreder en blind (1861, til Daastrup K., nu Roskilde Mus.); Ærkeenglen Gabriel og hyrderne på marken (til Fjenneslev K., nu Sorø Amts Mus.); forarb. til og raderinger efter altertavler (Sorø Amts Mus.); Maria med barnet (Hjardemål K.). Andre arbejder: Allegori (udst. 1824, Sorø Akad.); Vildvoksende blomster i en sjællandsk egn (udst. 1826, privateje); En havearbejder (ca. 1833, Thorvaldsens Mus.); Thorvaldsens apoteose (tilskrivn. tvivlsom, smst.); raderinger; 13 bibelske scener (litografier, 1834- 37).

Literature

Pers.hist. Tidsskr., 2. rk., IV, 1889, 225-40 (breve); Tidsskr. for Kunstindustri, 1896, 144; L. Dietrichson: Svundne Tider, II, 1899, 263f; Danm. K.; Else Kai Sass i: Kvinden i Danm., 1940, 704f; H.C. Andersens dagbøger, 1970-77; (Kristian Nielsen red.): M.L. Ingemann: Levnetsbog, barndom og ungdom, B.S. Ingemann Selsk. skriftserie 2, 1995.

Author: Hanne Westergaard (H.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.