Anders Christian Lunde

Weilbach information

Genealogy

Lunde, Anders Christian, 1809-1886, maler. *4.10.1809 i Kbh., ?26.10.1886 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Teskænker Svend Svendsen L. og Johanne Michaeline Møller. ~5.12.1854 på Fr.berg med Johanne Christine Petersen Görtz, *ca. 1814 i Helsingborg, ?5.1.1888 i Kbh.

Biography

Anders Christian Lunde tilhører de efterhånden mindre kendte, men absolut hæderlige guldaldermalere. I akademiårene beskæftigede han sig overvejende med portrætmaleri og fortsatte med at udstille enkelte portrætter til sin store Italiensrejse 1842-47, men valgte fra omkring 1837 at koncentrere indsatsen om landskabsmaleriet. L.s mange motiver fra Nordsjælland og Københavns nærmeste omegn samt de italienske landskaber, udført enten på stedet eller efter hjemførte studier, bæres i reglen af kunstnerens omhyggelige og detaljerede motivgengivelse. I de bedste værker lykkedes det ham at forene interessen for de præcise detaljer med en mere umiddelbar naturiagttagelse, mens de mindre vellykkede knapt formår at hæve sig over den sobre motivreproduktion. Samtiden bemærkede et vist slægtskab med Louis Gurlitt, som først og fremmest synes at spores i flere af de italienske landskaber, hvor der fornemmes en bestræbelse på at forene det omhyggelige naturstudie med mere ideale fordringer.

Education

I malerlære efter konfirmationen, malersv. til 1833; elev på Kunstakad. Kbh., 2. frihåndssk. 1823, gipskl. 1827, modelsk. 1831-35, lille sølvmed. 1833, st. sølvmed. 1835.

Travels

Italien 1842-47; senere muligvis kortere rejser til Italien.

Occupations

Scholarships

Akad. 1844-45; agréeret ved Kunstakad. Kbh. 1857.

Exhibitions

Charl. Forår 1834-36, 1838, 1840-42, 1845-46, 1848-51, 1853- 54, 1856, 1858-62, 1864-78, 1880, 1883, 1885, 1887; Konstakad., Sth. 1850, 1870; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Pittori danesi a Roma nell'ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977 og Stat. Mus. for Kunst 1977-78; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Artworks

Kunstnerens fader, Svend Svendsen Lunde (1836, Stat. Mus. for Kunst); Strandparti i nærheden af Tårbæk (1841, smst.); Parti fra den romerske Campagne med ruiner af en vandledning, akvadukten Aniene Nuovo i Valle Arcenese ved Tivoli (smst.); Udsigt til Fr.berg Slot fra egnen ved Ladegaardsvejen (før 1840, Thorvaldsens Mus.); Parti fra Olevano (1855); Ponte Rotto, Rom; Gurre sø og landskab; Parti fra Dyrehaven; tegn. og akvareller i Kobberstiksaml.

Literature

Kjøbenhavnsposten 4.5.1846; Dagbl. 28.10.1886 (nekr.); Karl Madsen i: Kunstens Hist. i Danm., 1901-07, 273; Erik Zahle: Danm. Malerkunst, 1943; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Torsten Gunnarson: Friluftsmåleriet före friluftsmåleriet, Uppsala 1989, 245. Auktionskataloger: 28.2.1887 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.