Villy Emil Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Villy Emil, 1936-1997, maler og grafiker. *20.2.1936 i Hørup ved Jelling, ?12.7.1997. Forældre: Anlægsgartner Aksel Villiam H. og Ane Marie Jepsen. ~27.2.1960 i Vejle med tandtekniker Inger Madsen, *3.2.1937 smst., datter af typograf Axel M. og Anna Margrete Laursen.

Biography

Villy Emil Hansen debuterede i 1961 som billedkunstner, men fortsatte med at arbejde som skiltemaler indtil 1981. Som kunstner må han således opfattes som autodidakt, men den håndværksmæssige uddannelse har haft stor betydning for udformningen af hans billedsprog. Udgangspunktet for hans billeder er det non-figurative, genstandsløse maleri, hvori det følelsesmæssige og det logiske kombineres. Nøgternhed og mystik blandes på billedflader af fornem, neddæmpet kolorit, ofte sort, grå, hvid med rosa og okkerfarvede nuancer, sjældnere rødt og blåt, som kontrast. Den fintnuancerede og transparante flade er udført med variation i det stoflige og står i modsætning til de typografiske og håndskrevne bogstaver, sommetider enkelte ord og tal, ofte H.s personnummer, der optræder i billederne tillige med trekanter, cirkler og rektangler. Hans rolige, harmoniske kompositioner bidrager til at forstærke billedernes følelsesmæssige islæt. Modsætningsforholdet mellem den foregivne nøgternhed og mystikken tilfører billederne en transcendental dimension, der vidner om kunstnerens dybe interesse for kinesisk filosofi. Blandt de billedkunstnere, H. betragter som betydningsfulde for sin egen udvikling som kunstner, er Cézanne, Malevitj, Klee, Tapies og Beuys, men også komponister som Xenakis og Wayne Siegel inspirerer ham.

Education

Udd. skiltemaler hos Iversen og Jensen, Vejle, 1950-55; tegneundervisn. på Odense Tekn. Sk. (Albert Elmstedt) 1957- 58.

Travels

Bern 1960; Paris 1965 og 1978; Stockholm, Amsterdam 1970.

Occupations

Scholarships

Sølvmed. som skiltemaler 1955; Carlsons Pr. 1975; Stat. Kunstfond 1977; Valdemar Petersen og hustru Esther Moesmann Petersens Fond, 1993.

Exhibitions

KE 1961-64, 1968-70; K.P. 1964, 1966-67; Trefoldigheden 1962; Charl. Forår 1966, 1975-77; Charl. Eft. 1977; Poex 1970; Oktoberudst. 1972-78; Den Flexible 1978-90; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Focus 4, Gl. Holtegaard 1986; Pro 1991-92. Separatudstillinger: Gal. Munch Christensen, Vejle 1967; Horsens Bibl. 1976; Gal. Olsen, Fr.cia 1979; Gal. på Slotsgrunden, Haderslev 1979; Galleri Jarly, Vejle, 1980; Vejen Kunstmus. 1981 (s.m. Hans August Andersen og Erling Jørgensen); Mus. for Holbæk og Omegn 1981 (s.m. Jannik Jensen); Gal. Falsted, Kbh. 1983; Gal. Riis og Givskov, Horsens 1984; Tuborg Kunstforen. 1984; Gal. Slugen, Esbjerg 1986 (s.m. Thorkild Hoffmann Larsen); Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1987; Vejle Kunstforen. 1987, 1991; Billund Kunstforen. 1990; Vejle Handelssk. 1991; Gal. Løve, Fr.cia, 1992 (s.m. Jytte Møller); Vejen Kunstmus. 1993.

Artworks

Collage (1966-67, Nærumgårdsk.); Uden titel (1966-67, købt af Ny Carlsbergfondet, dep. Tønder Handelssk.); Uden titel (1979, købt af samme, dep. Vejle Handelssk.); Fra den ene til den anden I og II (begge 1976, Vejle Kunstmus.); Ambivalente epistler (1990, Vejle Sygehus); Malevitj/Xenakis (1990). Andre værker: Plakat for Vejle by (1984, 1.pr. i turistforen. konk.).

Literature

North Inf., 81, 1980; Kunstavisen, 20, okt. 1983; Vejle Amts Folkebl. 11.1.1984; 4.3.1986; 28.10.1987; 13.2.1993 (Vibeke Kruse); Jyll.p. 25.2.1993 (Bent Irve); V.E.H., Vejen Kunstmus. 1993; Hrymfaxe, 1, 1993.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.