Frederik Rohde

Weilbach information

Genealogy

Rohde, Niels Frederik Martin, 1816-1886, maler. *17.5.1816 i Kbh., ?14.7.1886 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Ass.). Forældre: Bogholder i Skifteretten, kancelliråd Peder R. og Johanne Holm. ~12.12.1852 på Fr.berg med Emilie Johanne Caroline Brusch, *15.7.1825 i Kbh., ?13.1.1909 i Espe, datter af restauratør Carl Friedrich B. og Johanne Margrethe Ulstrup.

Biography

Frederik Rohde påvirkedes afgørende til sin romantiske landskabsopfattelse under et ophold i München i 1840erne. Derfor opfattedes han som hørende til de "brunette" eller "europæerne", der stod i modsætning til "de blonde", som arbejdede under C.W. Eckersbergs og Høyens indflydelse. Ikke desto mindre var han en ivrig dyrker af vinterlandskaber. Hans trang til disse motiver var så stor, at han selv under et ophold i Rom sad og malede nordiske snelandskaber. Som hos I.C. Dahl var der ofte tale om erindringskunst med en melankolsk grundstemning. Skønt han gang på gang gentog sine billeder med få variationer, opnåede de stor popularitet blandt publikum. Også Sydens landskaber aflokkede han fine stemninger i sit maleri, ofte dog med en lidt banal synsvinkel og staffering.

Education

Kunstakad. Kbh. jan. 1830-marts 1834; malede samtidig hos J.L. Lund; fik vejledn. hos Heinr. Buntzen og Chr. Købke.

Travels

Tyskland og Italien 1842-47; Tyskland, Schweiz og Frankrig (Paris) 1863; Paris 1866.

Occupations

Medl. af best. for Kunstforen. 1847-67; for Kunstnernes Pensionsfond fra ca. 1850 til sin død.

Scholarships

Akad. 1842-44; Ancker 1863; Sødring årligt fra 1863. Agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1852.

Exhibitions

Charl. Forår 1835-42, 1844, 1846, 1848-53, 1855-71, 1873-74, 1876-86; Univ., Kbh. 1843; verdensudst., Paris 1855; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883; Raadhusudst., Kbh. 1901; Randers Kunstmus. 1983.

Artworks

Parti af egnen ved Segeberg (1839, Stat. Mus. for Kunst); Landskab fra Esromegnen (1840, smst.); Landskab fra bjergene ved Verona (1844, smst.); Vinterlandskab (1848, smst.); Vinterlandskab (1855, Nat.mus., Sth.); Nymølle (1858, Øregaard Mus.); Et københavnsk jagtselskab holder rast ved Høstenen på Saltholm (1861, Amagermus.); Vinterlandskab med jægere (1864, Göteborgs Konstmus.); Solnedgang (1866, Aabenraa Mus.); Vinterlandskab (1869, Nat.mus., Sth.); Golfen ved Napoli (1870, smst.); Køer i landskab (1873, Sønderjyll. Kunstmus.); Græssende køer (1879, Aabenraa Mus.); Vinterlandskab, motiv fra Jægersborg Dyrehave (1885, Stat. Mus. for Kunst); Bülowsvej ved vintertid (Kbh. Bymus.); Parti uden for Malmö (Malmö Konstmus.); 12 prospekter af Randers og to portrætter (litografier, 1857, Randers Lokalhist. Arkiv); litografier efter R.s tegn. og malerier i Kobberstiksaml.; tegn. smst.; Aabenraa Mus.

Literature

Berl. Tid. 15.7.1886; Pol. 16.7.1886 (nekr.); M. Grønvold: Fra Ulrikken til Alperne, Oslo 1925, 64, 164; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, nr. 167, 337, 774, 840f; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 83, 269. Auktionskataloger: 19.12.1887 (dødsbo). Breve i Det kgl. Bibl.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.