Sophus Schack

Weilbach information

Genealogy

Schack, Sophus Peter Lassenius, 1811-1864, officer og maler. *21.1.1811 i Kbh., ?21.4.1864 smst., begr. smst. (Garn.). Forældre: Højesteretsadvokat, senere kammeradvokat Gregers S. og Anna Sophie Kirchsteen. ~1° 30.5.1846 i Kbh. med Jenny Maria Margaretha Wijdbohm, *16.4.1829 i Sth., ?efter 1854, datter af oberstløjtnant, senere oberst Johan Reinhold Benedictus W. og Jenny Hervàn. Ægteskabet opl. 1851. ~2° 28.6.1853 i Kbh. med Vilhelmine Bothilde Olsen, *31.3.1826 smst., ?7.4.1900 i Holbæk, datter af kartograf Oluf Nicolai O. og Louise Magdalene Schultz.

Biography

Sophus Schack blev uddannet som officer, men havde tidligt et ønske om også at etablere sig som kunstner. Studier ved Kunstakademiet i København 1835-40 og privatundervisning i Eckersbergs malerskole styrkede de kunstneriske ambitioner. Med støtte fra bl.a. Christian VIII i form af større bestillingsopgaver, herunder en altertavle og en fremstilling af kongeparrets kroning, sikrede S. sig en placering blandt periodens mange habile figurmalere. For at klare sig økonomisk måtte han, som de fleste af sine kolleger, påtage sig portrætbestillinger og udføre de blandt publikum efterhånden meget populære genrebilleder. Portrætterne er i reglen sobre registreringer af fysiognomi og klædedragt, men uden særlig indlevelse og interesse for en nærmere psykologisk karakteristik. Som genremaler er S. samtidig med C.A. Schleisner og J. Friedländer, med hvem han også delte interessen for de salgbare, muntre og ofte sentimentale anekdotiske optrin. Som officer i Treårskrigen havde S. et førstehåndskendskab til krigshandlingerne, der bl.a. udmøntede sig i en række grafiske illustrationer, der udmærker sig ved en nøgtern registrering af forskellige større og mindre krigsrelaterede begivenheder. Sideløbende med kunstnerkarrieren fortsatte S. som officer. Han deltog i krigen 1864, blev hårdt såret i slaget ved Dybbøl 18. april og døde få dage senere.

Education

Kunstakad. Kbh. ca. 1835, gipssk. 1837, modelsk. 1838-40, lille sølvmed. 1839, st. sølvmed. 1840; privatelev af C.W. Eckersberg i korte perioder 1835 og 1838.

Travels

Frankrig, Paris, Italien 1844-45.

Occupations

Kadet 1.1.1821; premierløjtn. 19.7.1839; kaptajn 22.8.1850; kaptajnvagtm. i Rendsburg Fæstning 8.4.1860; major og bataljonskommandant 22.12.1863; deltog i krigen 1864.

Scholarships

Akad. 1844-45.

Exhibitions

Charl. Forår 1836-44, 1846-48, 1850-51, 1855-60, 1864; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

To portrætter (udst. 1836); Judas forråder Kristus ved et kys (udst. 1838); Fattige børn synger i en gård en vinterdag (1838, Thorvaldsens Mus.); En omrejsende projektmager foreviser et musikalsk menageri (udst. 1838, Stat. Mus. for Kunst); Chr. VIII og Caroline Amalies kroning i Fr.borg Slotsk. 28.6.1840 (1840-43, smst., studie Rosenborgsaml.); Fr. VI på lit de parade, studie (1839, Rosenborgsaml.); Fr. VII som kronprins (1844, Teatermus.); Rekrutter på forpost (1848, Mus. på Sønderborg Slot); Portræt af Thorvaldsen (Fr.borgmus.); af J.L. Heiberg (smst.); Forsamling af den danske armés højstkommanderende officerer under felttoget 1850 (litografi 1851 efter tegn. 1850); tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Altertavler: Bjergprædiken (udst. 1848, Ringkøbing K.); Kristus i Emmaus (udst. 1857, Hørve K.). Illustrationer: Litografi til J.C. Gerson: Skolen og Hjemmet, 1852; titelkobber og 34 chemitypier til egen udg.: Physiognomiske Studier, 1858 (forord ved F.C. Sibbern, 2.udg., 1864); 18 chemitypier til: Bidrag til den da. Nations Karakteristik i Billeder fra Krigen 1848-50, 1860.

Literature

Berl. Tid. 1864, nr. 95, 96; Ill. Tid. 1864, 239; A.F. Hansen: Mindeskr. over de i 1864 faldne Officerer, 1909; L. Swane i: Kunstmus. Aarsskr., 1943, 48-50, 53, 55, 58; J. Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen, 1952, 30, 54, nr. 116, 305, 335, 502a, 520; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst, 1983, 62, 69; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Hist. i Danm., I, 1990. C.W. Eckersbergs Dagbøger (Det. kgl. Bibl.).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.