Malthe Engelsted

Weilbach information

Genealogy

Engelsted, Malta (Malthe) Odin, 1852-1930, maler. *8.8.1852 på Nivaagaard ved Nivå, ?21.12.1930 i Fakse Ladeplads, (urne på Fakse Kgrd.). Forældre: Proprietær Valdemar E. og Lydia Rasmine Lovise Lassen. Ugift.

Biography

Malthe Engelsted etablerede sig, efter sin relativt sene debut, 27 år gammel i 1879, som figurmaler med hovedvægten på genrescener, præget af psykologisk nuanceret personkarakteristik og naturalistisk hverdagsskildring. Flere af motiverne som Hos inspektøren (1885) og En gymnastiktime i en landsbyskole (1893) opnåede bred folkelig popularitet via grafiske gengivelser. E.s afbrudte teologiske studier kan muligvis begrunde oeuvrets overvejende alvorstyngede karakter, og læsningen af Søren Kirkegaard var ifølge Karl Madsen den direkte anledning til flere af kunstnerens religiøse værker med motiver fra Det Gamle Testamentes beretning om Abrahams ofring af Isak, f.eks. Sarah vækker Isak før afrejsen til Moria Bjerg og Abraham på rejsen til Moria Bjerg. Det litterært-anekdotiske indhold placerede Engelsted i periferien af samtidens dominerende naturalistiske strømninger, men som medstifter af Den frie Udstilling i 1891 tilhørte han som vennen Zahrtmann det fremskridtsvenlige kunstnermiljø. Trods tilknytningen til Zahrtmann er indflydelsen fra denne tilsyneladende begrænset til et vis emnefællesskab omkring de religiøse motiver. Derimod synes Axel Helsteds mere traditionelle og akademisk skolede behandling af de religiøse motiver at have inspireret Engelsted, medens Vermehren fornemmes som forbillede for detailrealistiske portrætter. Fra 1908 assisterede han L. Frølich i arbejdet med dennes kartoner til gobelinerne på Københavns Rådhus. På opfordring fra den efterhånden svagelige, ældre kunstner overtog E. opgaven og fuldførte efter Frølichs død såvel kartonerne som tilsynet med vævningerne. Efter århundredskiftet mindskedes den selvstændige kunstneriske virksomhed bl.a. i konsekvens af arbejdet med gobelinerne, og E. helligede sig efterhånden arbejdet som tegnelærer. De senere år gav dog anledning til en genoptagelse af landskabsmaleriet, som han tidligere i begrænset omfang havde dyrket på sine udlandsrejser, bl.a. til Grækenland.

Education

Student 1870; universitetsstudier i teologi og kunsthist.; dimitt. fra C.V. Nielsens tegnesk.; opt. på Kunstakad. Kbh. nov. 1873, afg. 1879; deltog i studiefællesskab for færdigudd. kunstnere 1879-82 i Søkvæsthuset under L. Tuxen, Fr. Schwartz og A. Jerndorff, forløberen for Kunstnernes frie Studiesk.

Travels

Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig (s.m. Niels Skovgaard) 1881, 1883; Italien og Grækenland 1887-89 (med Kr. Zahrtmann og Niels Skovgaard i Athen, Sparta og Megara).

Occupations

Tegnelærer ved Stat. Tegnelærerkursus fra 1891; arb. privat som tegnelærer.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1883. Akad. (mindre) 1885, (store) 1887-88; P.A. Schou 1927.

Exhibitions

Dec.udst. 1879; Charl. Forår 1880-88, 1890; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Den frie Udst. 1891, 1893-95, 1897, 1899-1906, 1908, 1910, 1914-17, 1919-21, 1923-24, 1926; Raadhusudst., Kbh. 1901; Charl. Eft. 1911-12; Charl. Sommer 1914; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1882, 1942. I udlandet: Erste Internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Verdensudst. Paris 1889, Chicago 1893; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Konst- och Industriutst., Sth. 1897; Dän. Ausst., Berlin 1910-11. Separatudstillinger: Kunstforen. Kbh. 1921; Charl.borg 1931 (efterladte arb.).

Artworks

Resterende husleje (udst. 1879); Disputerende studenter (udst. 1881); Dominospillere (udst. 1881); Sarah vækker Isak før afrejsen til Moria Bjerg (1884); Hos inspektøren (1885, Nordjyll. Kunstmus.); Arbejdsfolk (1886, Ribe Kunstmus.); Kristus og Nicodemus (1886); Abraham på rejsen til Moria Bjerg (1892, Nat.mus., Sth.); En gymnastiktime i en landsbyskole (1893; Neuhausens Pr.); Udsigt fra malerens atelier (1896, Kbh. Bymus.); Solskin i atelieret (1902, tidl. Randers Kunstmus., solgt 1958); Kongens Bryghus ved Fr.holms Kanal (1912, Storstrøms Kunstmus., dep. i amtsrådh. Nyk. F.); Piletræer ved gadekæret (tidl. Storstrøms Kunstmus.); Axel Olrik (1918, Fr.borgmus.); Carl von Schmidt-Phiseldeck i sit atelier (tegn., Vestsjæll. Kunstmus.); Frederikke Schmidt-Phiseldeck (tegn., smst.); desuden yderl. værker i Kbh. Bymus.

Literature

Sigurd Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Danm. Malerkunst, 1902-03, II, 100, 176, 180; Kristian Zahrtmann, En Mindebog 1919; F. Hendriksen (udg.): Lorenz Frølich, 1920-21; samme: En da. Kunstnerkreds, 1928; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 100 Aar, 1942, 20, 22, 30; Danm. Malerkunst, 4.udg., 1956, 201; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns skole, 1979; Preben Juul Madsen: Da. genremalere, 1988; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Avisartikler: Pol. 3.5.1896; København 9.3.1921; Nat.tid. 7.8.1922; og 22.12.1930 (nekr.); Berl.Tid. 22.12.1930 (nekr.); Pol. 10.2.1931 (Karl Madsen, udst. og dødsboauk.); Berl. Tid. 12.2.1931. Auktioner: Den fries Udst.bygn. 4.3.1896; 13.2.1931 (dødsbo). Breve (Hirschsprung).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.