Hans W. Larsen

Weilbach information

Genealogy

Larsen, Hans Wilhelm, (Vilhelm), 1886-1984, billedhugger. *8.9.1886 i Kbh., ?17.9.1984 smst. Forældre: Stenhuggerm. Anders L. og Maren Larsen. ~21.7.1918 i Stagstrup med Ane Kristine Kristensen, *25.3.1896 i Gerup, Hassing Herred, ?26.11.1993, datter af husmand Peter K. og Mette Margrethe Pedersen.

Biography

Hans W. Larsen kom i 1906 på Kunstakademiets malerskole, efter forberedende undervisning hos Gustav Vermehren. Det var imidlertid først og fremmest formproblemer, der optog ham, og som en naturlig konsekvens af dette blev han ved selvstudium billedhugger. L. havde en solid håndværksmæssig ballast, idet han som ganske ung var blevet udlært stenhugger i faderens firma. Som billedhugger arbejdede han fortrinsvis i materialerne granit, beton og marmor. Mange af L.s værker er kendetegnet af tyngde og massivitet, tillige med formmæssig stringens, og de viser hans fine fornemmelse for forholdet mellem stenens volumen og det omgivende rum. L. var jævnaldrende med billedhuggeren Einar Utzon-Frank, og både denne og den franske Aristide Maillol har spillet en rolle for hans kunst. Til L.s vigtigste monumenter hører mindesmærket for Olfert Fischer, skabt 1917 i samarbejde med arkitekt G.B. Hagen, og reliefferne til talerstolen på Himmelbjerget, som han udførte i samarbejde med arkitekt Anton Rosen, hvis buste L. i øvrigt også modellerede. Til hovedværkerne hører desuden Fiskermonumentet i Frederikshavn fra 1933, som han personligt huggede i granit på stedet. L. var også en dygtig portrættør. Hans buster er præcise i karakteristikken, hvad enten de er hugget efter strenge, klassiske principper, præget af alvor og patos eller mere friskt og humørfyldt udført. Til L.s motivkreds hører endvidere frit fabulerende arbejder, bl.a. med mytologiske temaer, herunder figurgruppen Luna besøger Endymion, som L. modtog Eckersberg Medaljen for i 1928. Ved siden af sit eget kunstneriske virke, gjorde L. et stort og værdifuldt arbejde som restaurator af ældre kunstneres værker. Desuden underviste han i en årrække på Kunstakademiet i stenhugning, og gennem hele livet havde han flere betydningsfulde administrative og organisatoriske poster, bl. a. var han medlem af Akademirådet i årene 1934-59, fra 1956 som vicepræsident.

Education

Præliminæreksamen; udlært stenhugger i faderens firma (C. Wienbergs Stenhuggeri); Sølvmed. som stenhugger 1907; Tekn. Sk.; Gustav Vermehrens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh., malersk. (Otto Bache) sept. 1906- 07.

Travels

Paris 1908; Frankrig 1912, 1920; England 1919; Italien 1924; på cykel fra Lübeck over Hamburg, Bremen, Belgien, Paris, Amiens til Chartres 1933.

Occupations

Medl. af censurkom. ved Charl. 1933, 1937, 1939, 1940-43, 1945, 1952, 1957; medl. af Akad.rådet fra 1934-59; medl. af Kunstnersamf. jury 1940; medl. af udst.komm. ved Charl.borg 1947-48; medl. af best. af Charl.borgudst. 1952; vicepræsident i Akad.rådet 1956-59; vicedir. for Kunstakad. Kbh. i midten af 1950erne; medl. af best. for Foren. Kunst for Varer; medl. af best. for Dansk Billedhuggersamf.; konservator på Stat. Mus. for Kunst, Kbh.; undervist i stenhugn. på Kunstakad. Kbh.

Scholarships

Pr. i konk. om udsmykn. af Kongetrappen på Chr.borg Slot 1912; Hielmstierne-Rosencrone 1914; K.A. Larssen 1914; Dronn. Alexandra 1918; Kaufmann 1919; Akad. 1924-25, 1928; Eckersberg Med. 1928; Ronge 1928; Zach. Jacobsen 1929; Hanne Benzons Pr. 1931; Ancker 1933; pr. i konk. om brønd i Odense 1933; Bindesbøll 1939; 1. pr. i konk. om mindesmærke for besættelsestidens faldne i Kbh. Komm. 1945; Aug. Schiøtt 1964.

Exhibitions

Charl. Forår 1914-21, 1923-29, 1931-33, 1936-37, 1941-42, 1944-45, 1947, 1949, 1952-56, 1958-60, 1962-63, 1966, 1968, 1971; KE 1917, 1919; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921; Charl. Eft. 1928, 1939, 1944; Det da. Kunststævne, Forum, Kbh. 1929; Da. udst., Toronto 1929; Da. Kunst, Oslo 1931; Billedh.sammenslutn. 1933, 1935, 1938; Nordjysk Kunstudst., Ålborg 1933; Da. Kunststævne, Fyns Forum 1936; Da. Kunst, Oslo 1938; Tegn. af da. mal. og billedhuggere fra nutiden, Stat. Mus. for Kunst, 1940-41; Da., islandsk, svensk konst, Göteborg 1941; Nord. Kunst, Århus 1941; Da. Kunst i Dag., Charl.borg. 1947; Kunstakad. jub.udst., smst. 1954; Charl.borg gennem 100 år, Kbh. 1957; Skulptur i Eventyrhaven og Rådhushallen, Odense 1965, 1967.

Artworks

Kunstnerens forældre (med., patineret bronze 1915, Stat. Mus. for Kunst); Buste af kunstnerens moder (marmor, købt 1936, Nordjyll. Kunstmus.); Reliefferne til mindesmærke for Olfert Fischer ved Reformert K., Kbh. (1917, i samarb. med ark. G.B. Hagen); Kullemper (statuette, patineret bronze, 1921, førhen Vejle Mus.); Portrætbuste af Anton Rosen (plastelina, 1924, senere version i brændt ler uden brystpartiet, Kunstakad. Kbh.); Luna besøger Endymion (gruppe, beton, 1928, Eckersberg Med.); Fiskermonument (granit, 1933, Fr.havn); Pallas Athenes fødsel (cement, 1934, 3 udk. til stor gruppe 1935-37); Salomons dom (cementrelief, 1936, Göteborg Rådhus); Under den blå himmel (halvfigurgruppe, cement, udst. 1937); Kresten Kold (statuette, cement, 1940, Aarhus Kunstmus.); Pluto (Bremersten, udst. 1945, til Kongefløjens facade, Fr.borg Slot); Monument for Skive Folkebl. red. Carl Hansen (granit, opst. 1947, Skive); Portrætbuste af Kong Frederik IX (1949); Knud Rasmussen (udk. til monument, bronze 1958, Aabenraa Mus.); Niels Bohr (bly og tin, 1957, Fr.havn Bibl.); Relieffer til talerstolen på Himmelbjerget (s.m. Anton Rosen); Buste af E. Utzon-Frank; Figurer til Nakskov Banegård; Facaderelieffer til Sparekasserne i Maribo og Nakskov; til Aunede Kapel. Malerier: Atelier (1960, Odense Handicapcenter); Selvportræt (udst. 1968).

Literature

Kineton Parkes: Sculpture of to-day, bd. 2, London 1921, 301f; Sigurd Schultz: Nyere da. billedh.kunst, 1929, 15, 72f; Nat.tid. 8.9.1936 (samme); Arne Bang i: Samleren, 1943, 41f; Soc. Dem. 6.9.1946 (Møller Nielsen); Pol. 7.9.1946; Dagens Nyheder 8.9.1956; Berl. Tid. 9.8.1960; 8.9.1971; 7.9.1976; 7.9.1981 (P.M. Hornung); 19.9.1984 (samme); Carsten Svarstad i: Kunst og Kultur 1967, 103.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.