Marie Luplau

Literature

Pol. 31.10.1896 (N.V. Dorph); 30.10.1926; Berl. Tid. 26.8.1925; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Else Kai Sass i: Kvinden i Danm., 1940, 714f; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Hanne Lopdrup i: Grundtvig og Danm., Fr.borgmus. 1983, 43-45; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925 i malerkunst og farver, 1983, 188-97; samme: Esbjerg før 1940 i malerkunst og farver, 1986, 253, 360- 66, 496; Mette Thelle: Efter Hjemkomsten. Emilie Mundt, Randers Kunstmus., 1990; Inga Christensen i: Samme, 20-25; Ole Faber: M.L. og Emilie Mundt. Et par malerinder, Varde Mus., 1990. Korrespondance (Det kgl. Bibl., Varde Mus.).

Author: Mette Thelle (M.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.