Carl V. Meyer

Weilbach information

Genealogy

Meyer, Carl Vilhelm, 1870-1938, maler. *22.2.1870 i Ålborg, ?23.8.1938 på Fr.berg, begr. smst. (Solbjerg). Forældre: Skomager Christian Lassen M. og Jacobine Cathrine Helene Lassen. ~18.12.1893 i Kbh. med Maren Sophie Albertine Madsen, *30.7.1864 på Fr.berg, ?30.12.1935 smst., datter af gasværksarb. Ole M. og Caroline Regine Merkelsen.

Biography

Carl V. Meyer tog i begyndelsen af sin karriere motivisk afsæt i den nære verden, sin egen familie. Senere blev hans sociale bevidsthed vakt, og hans indfølte og solidariske skildringer af samfundets svageste gav ham tilnavnet "fattigmandsmaleren". M. blev opfattet som en "grå" maler, men var i virkeligheden en lyrisk kolorist, der også forstod at udnytte lysets stemningsbærende og symbolske egenskaber til at give sine personer menneskelig værdighed midt i selv de dystreste omgivelser. En række store lærreder med symbolsk indhold malet under indtryk af 1. verdenskrig lykkedes ikke for ham. Efter krigen vendte han med skiftende held tilbage til sin tidligere motivkreds, men malede også en række vellykkede portrætter og landskabsbilleder. Efterhånden blev M.s palet lysere, og han fandt frem til en friere, mere moderne malerisk udtryksform.

Education

Tekn. Sk., Ålborg 1882-90; i malerlære hos dek.maler S. Simonsen, Ålborg ca. 1884, sv. 1889; dimitt. af Frants Henningsen; Kunstakad. Kbh. sept. 1890 (F. Vermehren, Frants Henningsen og Otto Bache), afg. maj 1897.

Travels

Italien (Rom, Firenze, Venezia, Verona og Siena), Schweiz og Paris (med støtte fra grosserer Th. Jensen) 1927.

Occupations

Tegnelærer ved Tekn. Sk., Kbh. 1910-37. Udstillinger: Boghandler Magnus A. Schultz, Ålborg 1894; Charl. Forår 1898-1939; KE 1907-12; München 1909; Landsudst., Århus 1909; Charl. Eft. 1922, 1934; Nordjysk Kunststævne, Aalborg 1933; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1934 (retrosp.), 1935-37, 1942; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; desuden flere gange hos Foren. for Nat. Kunst. Separatudstillinger: Århus og Esbjerg 1946.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1898-99, 1902; Raben-Levetzau 1900, 1904; Akad. 1901, 1908; Bielke 1902; Aarsmed. 11909, 2 1911 (Eckersberg Med.); medl. af Kunstakad. Kbh. 1911; Serdin Hansens Pr. 1909; N.P. Mols 1934; Otto Bache 1935; Benny Claudi-Pedersen 1936; Bindesbøll 1938.

Exhibitions

Artworks

Lille bror får die (udst. 1898); Døden ventes (1900, Nordjyll. Kunstmus.); Moder læser gamle sagn (udst. 1902); Varm sommerdag (1905, Nordjyll. Kunstmus.); Kr. Zahrtmann i sit atelier (1907); Morgenstund har guld i mund (udst. 1907); Konfirmationsdagen (udst. 1908); Generalprøve på en ny geschäft (Serdin Hansens Pr. og Aarsmed. 1909); Søster strikker (udst. 1910); En sulten ved døren (Eckersberg Med. 1911); En fattig dreng (1912, Mus. på Sønderborg Slot); Arbejdsløse, Giv os i dag vort daglige brød (udst. 1912); Seksogtres om en morgenbitter (udst. 1914); Den sidste søn (udst. 1916); Kristus på slagmarken (udst. 1917); De gamle popler på bakken (1918, Århus Rådhus); Portræt af Thorkild Roose (1920, Teatermus.); Augustdag (1921, Nordjyll. Kunstmus.); Sidst i august (1921, Aabenraa Gymn., tidl. Statssk.); Week-end (udst. 1929); Ved julenadveren (udst. 1931); Forårssæden gror (1931, Folketinget); Storbyens hjerte (udst. 1932); Optrækkende torden (1938, Undervisn.min.).

Literature

Aalborg Stiftstid. 31.8.1894; 16.4.1924; Nat.tid. 24.3.1923 (interv.); Vore Herrer 7.6.1923; Hjemmets Søndag 6.2.1927 (R. Broby Johansen); Klokken 5 22.3.1929 (interv.); Dag. Nyh. 19.9.1934 (Sig. Schultz); Berl. Tid. 24.8.1938 (nekr., Kai Flor); Pol. 24.8.1938 (nekr.); Ny Tid 24.3.1946; Svend Rindholt: Fattigmandsmaleren C.V.M. 1946; Henrik Bramsen i: Da. kunsthist., bd. V, 1975, 45.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.