Niels Rademacher

Weilbach information

Genealogy

Rademacher, Niels Grønbek, 1812-1885, maler. *30.4 1812 i Nyborg, ?17.5.1885 på godset Penth i Estland. Forældre: Barber, kirurg Joachim Gottfried R. og Anna Marie Grønbek. Ugift.

Biography

Niels Rademacher arbejdede hovedsagelig som landskabsmaler og var som ugift en fri fugl, der kunne arbejde og tage ophold hvor som helst. Fra sin første rejse, der gik til Norge, har han dog også efterladt genrebilleder, ligesom han, omend i mindre grad, senere beskæftigede sig med portrætkunsten. Efter sigende har han tillige virket som silhuettør. Da R. malede sit billede af Skive købstad boede han hos proprietær Dalsgård på Krabbesholm, hvor man mener at han havde en vis indflydelse på sønnen Christens lyst til at gå i hans fodspor og male jyske landskaber. Men mens Dalsgård opnåede at blive en af periodens betydeligste genremalere, måtte R. nøjes med at blive karakteriseret som repræsentant for tiden mellem guldaldermalerne og det naturalistiske gennembrud med en udpræget sans for at gengive landskabsprospekter med koloristisk indføling og fint lys. Væsentlige arbejder stammer fra kunstnerens ophold i Finland, hvor han fik en nær tilknytning til familien Jaenisch i Wiborg. Da R. i 1847 vendte hjem til Danmark lånte Helene Jaenisch ham en større sum penge, så han var i stand til at købe godset Langesgård i Jylland. Forstand på økonomi kan han dog ikke have haft. Skønt familien Jaenisch flere gange siden forstrakte ham med penge, måtte han få år efter gå fra gården. Ved sin død boede R. på søsterdatterens ejendom i Estland.

Education

Ansat på herredskontor; i malerlære hos Caspar Peter Kongslev o. 1832; Kunstakad. Kbh. 1832, gipssk. dec. 1835, modelsk. juli 1836, lille sølvmed. 1837, st. sølvmed. 1845 (konk. på opfordring af M. Rørbye).

Travels

Norge 1839; Finland 1845-47, 1849-50; Prag 1879.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1837-38, 1840, 1843-45, 1861-62, 1868-76, 1881; Finska Konstfören. Expo., Helsingfors 1848; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Ældre Portræter, Kristiania 1892; Den kulturhist. utst., Kristiania 1901; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Godsejer Chr. Gjeddes forældre (1830rne, Nordjyll. Kunstmus.); En kone lærer en lille pige at strikke (udst. 1839); En brud fra Hitterdal i Norge (1839); En bonde fra Hitterdalen (1839, tidl. Johan Hansens Saml.); Altertavle (1840, Drangedal K., Norge); Norsk bondestue i Telemarken (udst. 1840); Parti ved Hougdal Fos, Norge (udst. 1840); Familien Tøttrup i Dueholm Have (1841); Vestervig Kloster (1842, kopi efter maleri fra 1781); Skive by, set fra Krabbesholm bakker (1843, Skive Mus.); Rugård i Jylland (udst. 1843); En bonde fra Telemarken (1844, tidl. Johan Hansens Saml.); Familien Jaenisch i Viborg, Finland (o. 1845); Hortlana gård i Finland (1847); Viborg set fra Borgvold (1855, Viborg Stiftsmus.); En jysk bondekone ved sin rok (udst. 1861); Finsk landskab i nærheden af Viborg (udst. 1869); Mogenstrup bakker med herregården Astrup ved Skive Fjord (1872, Skive Mus.); Prospekt af Vasehøj (o. 1870, Øregård Mus.); Vilvorde (1876, smst.); Ordruphøj og Ordrup K. (1880, smst.); Lindegården i Ordrup (1882, smst.); Kammerherre Berlings landsted Ordruphøj i Ordrup (Det kgl. Bibl.); Slottet Bernach i Prag, Tycho Brahes sidste opholdssted (smst.); Selvportræt (Kbh. Bymus.). Tegninger: Chr. L. Kellermann (o. 1842, Det kgl. Bibl.); Jesper P. With (o. 1843, smst.); Andreas Bjørn Rothe (kopi?, smst.); Nyborg (1881, smst.); Stenmonument i Jægerspris hegn (1868, Fr.borgmus.); litografier efter R.s forlæg i Det kgl. Bibl. Billedsaml.; Fr.borgmus.

Literature

J.R. Aspelin i: Finskt Mus., Helsingfors 1906, 70; E. Lexow i: Kunst og kultur, Studier og Afhandlinger L. Dietrichson tilegnet, Kristiania 1908, 172: K. Meinander: Porträtt i Finland, I-II, Helsingfors 1931; Louis Bobé: Kat. for Silhouetudst. 1931, 14, 30; J.von Koskull i: Astra (finsk tidsskr.), maj 1945, 108-11; Otto L. Sørensen: Gamle Skive, 1946; Pers.hist. Tidsskr., 12. rk., III, 1948, 23; Peter Seeberg og Palle Friis: De næsten ukendte, 1971, 45; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danm. til og med år 1920, 1986.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.