Svend Rathsack

Weilbach information

Genealogy

Rathsack, Svend, 1885-1941, billedhugger. *8.9.1885 i Fr.cia, ?14.12.1941 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Premierløjtnant, senere oberstløjtnant Vilhelm Sophus Ludvig R. og Anna Byberg. ~21.12.1915 i Kbh. med Magdalene (Lone) Johanne Andersen, *24.4.1887 i Rønne, ?7.4.1942 på Fr.berg, datter af sagfører Anders Peter A. og Sara Juliane Marie Sonne.

Biography

Svend Rathsack begyndte sit kunstneriske virke som maler, men gik i 1913 over til udelukkende at arbejde med skulptur. Hans første statue Adam nyskabt fra 1913 vidner om interesse for og fordybelse i den græsk/arkaiske kunst, som han havde studeret på Afstøbningssamlingen. I 1914 var R. i Paris, hvor han bl.a. traf billedhuggeren Johannes Bjerg, som fik betydning for ham. De skulpturer, R. udførte efter sin hjemkomst, var stilmæssigt på linie med de lettere manierede værker, som både Bjerg og Einar Utzon-Frank udførte i årene før 1920. Det gælder dels mange af R.s statuetter og dels både Manden fra 1919 og Harlekin fra 1920. I 1921 var R. på Java, hvorfra stammer en hel del skitser af malajer samt det fremragende portræt af Babu Ani. Han forlod her den lettere manierede stil til fordel for en mere enkel og naturlig ro i både portræt og figur. I 1924 vandt han konkurrencen om et Søfartsmonument til Langelinie. Værket, afsløret 1928, består af et fortællende relief og en stor vinget kvindeskikkelse, Mindet. Han fik siden flere andre offentlige opgaver, bl.a. Lumbye monumentet i Tivoli 1929-30, og Grønlands monumentet 1931-38. Sidstnævnte, som blev virkeliggjort på hans eget initiativ, havde han haft i tankerne sammen med et monument for Færøerne allerede i 1920rne. Men det var først efter hans rejse til Grønland i 1931, at hans idéskitse vandt bifald hos Københavns Kommune. Det enkelt komponerede værk består af en stående fanger foran sin kajak, anbragt højt på en piedestal, og to lavt placerede sidegrupper med arbejdende grønlandske kvinder. R.s sidste færdige arbejder som Stående kvinde 1940- 41 og Jægeren 1941, vidner om hans stadige beskæftigelse med og udforskning af de muligheder, der ligger i den monumentale stående figur.

Education

Præliminæreksamen; i malerlære hos malerm. Øigaard 1901; Tekn. Sk. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. malersk. (O. Bache, Frants Henningsen, Aug. Jerndorff og Viggo Johansen) 1903-1907, smst. dek.sk. (Joakim Skovgaard) 1911; lille guldmed. 1910; som billedh. selvlært; dog kort tid elev af E.A. Bourdelle i Paris 1914.

Travels

Spanien 1908-10; Algier, Tunis 1910; Frankrig 1914-15; London, Java 1921; Italien, Grækenland 1928; Grønland 1931.

Occupations

Medl. af Akad.råd 1922-40; af best. for Thorvaldsens Mus. 1934-40.

Scholarships

Kaufmann 1909-10; Eibeschütz 1914; Akad. 1916-20; Ancker 1927; guldmed. i Ungarn 1936; Thorvaldsens Med. 1941.

Exhibitions

Charl. Forår 1908-09, 1911-12; KE 1909, 1915, 1919; Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1911; Den frie Udst. 1915-23, 1928-29, 1931-32, 1934-37, 1939, 1941; Da. Ark., dek. Kunst og Kunsthaandv., Liljevalchs, Sth. 1918; Nyere da. Kunst, smst. 1919; Nord. Kunst, Göteborg 1923; Nord. Kunst, Kiel 1929; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Paintings, Sculpture, Canadian Nat. Exhib., Toronto 1929; Den da. Kunstudst., Oslo 1931; Prima Mostra Internaz., Rom 1931; Unionalen, Kbh. 1931; Tentoonstell. van deense kunst, Amsterdam 1934; Fyens Forum 1936, 1940; bien., Venezia 1936, 1942; Da. udst., Riga, Budapest 1936; Da. udst. Bukarest 1936-37; Da. udst., Beograd 1937; Tegneudst. i Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Nord. Kunst, Aarhus 1941; Da. dek. kunst, Lund 1941; Da., islandsk, svensk kunst, Göteborg 1941; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Den frie Udst. Tegnere 1946; Den da. Kunstudst., Oslo 1946; Da. dek. Kunst 1900-50, Liljevalchs, Sth. 1950; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Arte Nord. Contemporanea, Pal. delle Espo., Rom 1955; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; Den fries Mindeudst., Kunstforen., Kbh. 1966; Stat. Mus. for Kunst besøger Charl.borg 1996; Menneskeliv, da. portrætbuster gennem 125 år, Storstrøms Kunstmus. 1996; Krop, det nøgne menneske, Aarhus Kunstmus. 1996. Separatudstillinger: Aarhus Kunstforen. 1918 (s.m. Olaf Rude, W. Scharff, Axel P. Jensen og Carl Jensen); Kunstforen., Kbh. 1940, 1942 (mindeudst.).

Artworks

Malerier: Samson og Dalila (lille guldmed. 1910, tilintetgjort efter kunstnerens død); Kain og Abel (Nordjyll. Kunstmus.). Statuer: (bronze, hvis ikke andet nævnes): Adam nyskabt (1913, Eibeschütz Pr. 1914, Aarhus Kunstmus.); Frodighed (kalksten, 1916, Horsens Kunstmus. Lunden); Eva (1916-17, Aarhus Kunstmus.); Ung mand med falk (1917, Davids Saml., udf. i Paris 1914 efter samme model som Johs. Bjergs Abessinier); Manden (1919, Stat. Mus. for Kunst, ekspl. tidl. på Aarhus stadion, siden 1947 i Vennelystparken); Harlekin (lueforgyldt, 1920, tidl. Hotel Regina, Aarhus, nu arkade smst.); Søfartsmonument (kalksten, bronze, 1923-28, s.m. Ivar Bentsen, Langelinie, Kbh.); H.C. Lumbye (cement, 1929-30, bronze, 1962, Tivoli, Kbh.); Sædemand, Smed, Fisker og Tømrer (sort metallisk cement, 1930-31, Esbjerg Arbejderhøjsk.); Længsel, knælende nøgen kvinde (1930-31, cement udst. 1931, kalksten 1937, Stat. Mus. for Kunst); Grønlandsmonument (sort, sleben Rønnegranit, 1931-38, Chr. Havns Torv, kajakmanden, ødelagt 1994); Atleten (gips, 1931, bronze, 1948-49 som Frihedskæmpermonument, Vejle); Brønd med 2 legende drenge (1934, s.m. Ivar Bentsen, Fisketorvet, Odense); Svømmepigen (1934, Aarhus Stadion); Dreng med firben (1938-39, springvandsfigur, Torvet, Assens); Stående kvinde (cement, 1940-41, bronze, Glyptoteket og Århus Rådhus, Thorvaldsens Med.); Jægeren (1941, Stat. Mus. for Kunst); Eva med slangen (1941). Portrætbuster: E.V. Brandt (1919); Babu Ani (sort marmor, 1922, Stat. Mus. for Kunst); flere grønlænderhoveder (både brændt ler og bronze, 1931, smst.); Grønlænderinde (1931, Trapholt); Eskimopige (klæbersten, 1931, Nasjonalgal., Oslo); Hartvig Frisch (1931); Dir. Rasmus Nielsen (marmor, 1931-32); Portræt af Rese, kvindehoved (grønlandsk marmor, 1934, Ribe Kunstmus.); Knud Rasmussen (1934, Nat.mus., Kbh., reliefmedaljon 1935, Ilulissat/Jakobshavn); Oberst J.P. Koch (bronze, Officersforen., Kbh.). Statuetter, bl.a. på Stat. Mus. for Kunst; Davids Saml.; Fyns Kunstmus.; Kunstindustrimus.; Horsens Kunstmus. Lunden. Relieffer bl.a. på Chr.borg; Vestre Kgrd.; Det Kgl. Teaters nye scene; Carlsberglab.; Stat. Mus. for Kunst. Tegninger i Kobberstiksaml.; Arkiv for dek. Kunst, Lund. Skriftlige arbejder: Vore Kirkegaarde, VI, 1929, 55-57; Om Kai Nielsen i: Danmark, 1940, 346-52.

Literature

Pol. 20.3.1910; 29.4.1914; 8.10.1924 (V. Wanscher); 10.5.1928 (K. Pontoppidan); Arch., 1924, 221-23; Johs. Kragh i: Skønvirke 1924, 145-59; Berl. Tid. 30.9.1924; 16.12.1941 (Kai Flor); 7.2.1942 (samme); Sig. Schultz i: Samleren 1926, 68-70; Da. Søfartstid. (ekstranr.) 9.5.1928; Carl V. Petersen: Samtida konst i Danm., 1929, 35f, 181-83; L. Swane: S.R., 1934 (Vor Tids Kunst, 17); Berl. Tid. 6.1.1935; Dag. Nyh. 8.9.1935 (Sig. Schultz); Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Nat.tid. 16.12.1941 (Else Kai Sass); 19.2.1942 (Arnoff Thomsen); Soc. Dem. 16.12.1942 (Pr. Wilmann); Henrik Starcke i: Kat. Den frie Udst. 1942, 12f (nekr.); L. Swane i: Danmark, 1942, 429-35; E. Zahle i: Kunstmus. Aarsskr. 1943, 97-125; forts. 1944-45, 1-61; Johs. Bjerg i: Akad. Aarsberetn., 1940-46, 14f; Aksel Rode i: Fr. Brandt (red.): Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948, 118-21; Stadens Kunst, Kbh. Komm. Kunstfonds virke 1897- 1947, 1950; Poul Harris: Århus i friluftskunst og mindesmærker, 1983; Jens Erik Sørensen (red.): Da. skulptur i 125 år, 1996.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.