Harald Salomon

Weilbach information

Genealogy

Salomon, Harald, 1900-1990, medaljør og billedhugger. *8.5.1900 i Kristiania (Oslo), ?10.9.1990. Da. indfødsret 1.7.1927. Forældre: Skotøjsfabrikant Simon Marcus S. og Johanna Balla Eisenstein. ~21.3.1925 i Kbh. med Else Magnussen, *22.11.1896 smst., ?10.10.1975 i Hell., datter af kunsthdl. Carl Peter Claudi M. og Caroline Marie Pedersen.

Biography

Harald Salomon havde en solid uddannelse hos tidens førende billedhuggere. Specielt vigtig var påvirkningen fra Utzon-Franck. S. var 1900-tallets betydeligste danske medaljør. Hovedparten af hans produktion har dansk tema. Medaljerne omfattede dels de officielle bærbare medaljer fra Christian Xs senere år samt fra Frederik IXs regeringstid, dels medaljer, prægede i anledning af begivenheder i kongehuset (fødselsdage, bryllupper, regentskifte). Desuden har han udført en lang række medaljer for institutioner og firmaer m.v. eller til ære for fremstående personer. Hans mønter og medaljer har en enkel og klar komposition samt en fortrinlig teknisk udførelse. Han lod sig i sit arbejde ofte inspirere af italienske renæssancemedaljer og ved udformningen af Frederik IXs første møntserie midt i 1900-tallet desuden af hjemlige empire-traditioner. Samtidig lagde han stor vægt på til indskrifterne at benytte tydelige og smukke kapitæler, idet han her støttede sig til 1700-tallets danske traditioner. Ikke mindst under og lige efter Besættelsen forstod S. at give udtryk for tidsånden, bl.a. ved et søge samarbejde med digteren H.H. Seedorf om mønt- og medaljeindskrifternes ordlyd. Et af S.' mesterværker er Christian Xs første krone, 1942, hvor han forbandt kongens portræt med de helt enkle danske symboler, to krydsende kornaks, hvede og havre. S.' formsprog, der slog helt igennem på efterkrigstidens danske mønter, fik stor betydning for dansk offentligt design.

Education

Elev af A. Bundgaard 1916-19; af Viggo Brandt og C.V. Aagaard 1921-22; Kunstakad. Kbh. (E. Utzon-Frank) maj 1922, afg. som billedh. 1927; udd. hos medaljør Gunnar Jensen, Den kgl. Mønt fra 1925.

Travels

Paris, Italien 1920; Holland, Belgien, Paris 1930; Sverige 1943-45.

Occupations

Undermedaljør ved Den kgl. Mønt 1927, medaljør smst. 1930-68; billedh. på Rörstrands Porslinsfabr., Lidköping 1943-45, derefter kunstnerisk medarb.; kunstnerisk kons. ved Hærens Uniformskom. 1949; da. delegat ved FIDEM (Féd. Internat. des diteurs des Medailles) til 1968.

Scholarships

Raben-Levetzau 1926; Eibeschütz 1930.

Exhibitions

Charl. Forår 1920, 1922-25, 1927-33, 1936-43, 1946-49, 1951, 1954-57, 1959-61, 1963, 1965, 1968-69, 1971; Høstudst., Oslo 1926; Aarhushallen 1939; Utzon-Frank og hans elever, Kunstforen., Kbh. 1943; Rörstrands Porslinsfabr. udst., Malmö 1944, Sth. 1945; FIDEM 1950-85. Separatudstillinger: Fischer og Krarup, Kbh. 1934 (s.m. Hugo Liisberg); Nat.mus., Kbh. 1970 (retrosp.), 1980 (værker 1970-80), 1985.

Artworks

Skulptur: Samson (figur, Faxe kalksten, 1920); Artemis (1923); Poseidon (1927, afgangsopg.); Mulatdreng (bronzebuste, 1927, Nordjyll. Kunstmus.); Neptun (bronze, 1928); Forår (bronzestatuette, 1930, Undervisn.min.); Mand og kvinde (lueforgyldte bronzestatuetter, 1932); Lilian (barnebuste, bronze, 1933, Sønderjyll. Kunstmus.); Medaljør Gunnar Jensen (bronzerelief, 1929); mange portrætbuster; modeller til porcelæns-, stentøjs- og chamottefig. for Rörstrand. Mønter: Nye da. mønter, dvs. Chr. Xs senere mønter og alle Fr. IXs mønter samt mønttegn for Grønland (1930-68). Medaljer: 188 medaljer og plaketter, de fleste prægede på Den kgl. Mønt, eller støbte hos bl.a. Outsen Schmidt, Fr.berg: Chr. Xs 60-årsdag (1930); regeringsjub. (1937); mindemed. for ofrene 9. apr. (1940); Chr. Xs 70-årsdag (1940); Chr. Xs 75-årsdag (1945); kronprins Fr. og kronprinsesse Ingrids bryllup (1935); tronskiftet (1947); Kbh. Univ. med. til Gustav VI Adolf (1952); Fr. IX.s og dronn. Ingrids sølvbryllup (1960); prinsesse Anne Maries og kong Konstantins bryllup (1964): prinsesse Margrethes og prins Henriks bryllup (1967); Fr. IX, 70 år (1969); endv. over fremstående personer, bl.a. læge K.K.K. Lundsgaard (1935); læge Viggo Christiansen (1937); læge H.C. Hagedorn (1958); atomfysikeren Niels Bohr (1955); hist.prof. i Lund, Sture Bolin (1960); adsk. portrætmed. med personer fra hist. og videnskab, f.eks. Vitus Bering (1942); Ole Rømer (1954); Niels Steensen (1969); H.C. Andersen, udf. i otte forskellige udførelser (1975-76); Knud Rasmussen (1979); endv. med. med portrætter af familie og venner: Georg Galster (1960); Johan Christian Holm (1965); Winston Churchill (1965); David Ben Gurion (1970); 12 med. med stjernetegnene for Anders Nyborg (1978).

Literature

N. Grunnet og B. Demer: Den da. Brigade, 1945, 203-11; A.K.E. Christiansen: Expo. internat. de la Med. actuelle, Paris 1967, 65-74; K. Bendixen: H.S., 1970; Nord. Numism. Unions Medl.bl., 1970, 81-96 (samme); 1980, 66- 69 (samme); 1985, 58f (samme); 1990, 141f (samme og J. Steen Jensen); H. Hede: Danm. og Norges mønter 1541-1814-1977, 1978; samme i: Nat.mus. Arb.mark, 1985, 102-08; samme i: Numism. Medd., 37, Sth. 1989, 23-26 (interv.); J. Steen Jensen i: Nyt fra Nat.mus., 1990-91, 10f; T. Busk i: Numism. Rapport 1990, 55f; C.G. Schöller: Hærens afd.mærker efter 1945, 1991; Lars Stevnsborg: Danm. riges med. og hæderstegn, 1992.

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.