Christjern Schobius

Weilbach information

Genealogy

Schobius, Christjern, 1872-1900, maler. *5.10.1872 i Ålborg, ?7.6.1900 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Malerm. Daniel Peter S. og Ane Kirstine Holst. Ugift.

Biography

Christjern Schobius skabte på få ungdomsår en uhomogen række særegne, udanske værker. De malerisk stærkeste billeder er præget af tidens realisme, som Tilhørere i en landsbykirke, der vækker mindelser om den tyske realist Wilh. Leibls hovedværk Tre kvinder i kirke, 1878-82. I S.' tidstypiske hovedværk Det tabte Paradis (genfundet i 1941) forenes, i skildringen af et ungt par i et karlekammer, et socialt engagement med et fint malerisk syn. Skildringen er i sin let sentimentale karakter i slægt med værker af franskmanden Jules Bastien-Lepage. S.' sans for lys ses tydeligst i En kostald og Pige, der læser et brev. Det stærkt farvede Lysstudier, husgavl, Raffels Gård, Ålborg ser ud til at afspejle indtryk fra S.' korte ophold på Zahrtmanns Skole. I sine gadebilleder og Fader kommer hjem gør S. brug af en nærmest naivistisk stil. Kompositorisk og indholdsmæssigt kan sidstnævnte minde om værker af L.A. Ring, men malerisk er det anderledes tungt. Flere værker kommer ufrivilligt til at virke som en slags karikaturer. For et par af S.' få bevarede tegninger, Signelil og Scene fra Johs. Ewalds Liden Gunver, 1899 (begge Kobberstiksamlingen), er det karakteristisk, at han står side om side med danske symbolistiske tegnere som Viggo Pedersen, Jens Lund og Johs. Holbek. Takket være kunsthistorikeren Leo Swane, der i 1933 skrev den grundlæggende fremstilling om S. og samme år arrangerede en udstilling af hans værker i Kunstforeningen, er S. i dag trods sit korte liv ikke helt glemt. Enkeltværker som Pietà, En kostald og Det tabte Paradis står som fine eksponenter for deres tid.

Education

3 år i malerlære hos faderen; dimitt. fra Tekn. Sk., Ålborg; Kunstakad. Kbh. (A. Kittendorff og Fr. Vermehren) okt. 1892-jan. 1894; Zahrtmanns Sk. april 1895.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1899-1901; Zahrtmann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Malerier fra herregårde i Randers Amt, Tekn. Sk., Randers 1952; Da. kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1933; Ålborg Kunstpav. 1984.

Artworks

Akan Stenes (1894); Tilhørere i en landsbykirke (1894, Stat. Mus. for Kunst); Læsende dame (ca. 1895, Fyns Kunstmus.); Fader kommer hjem (1896); Pige, der læser et brev (1898, smst.); Lysstudier, husgavl, Raffels Gård, Ålborg; En kostald (1899); Fakkeltog på Nytorv i Ålborg ved organist de Mezas guldbryllup (1899); Det tabte Paradis (1899-1900); Selvportræt (skitse); i Nordjyll. Kunstmus.: Portræt af faderen; Interiør fra heden; Kålmark; Dameportræt (skitse); Gade i Kbh. (skitse); Markedsscene; Portræt af en herre med pincenez og cigar; Smeden (1899, smst.); Gammel kone fra Blokhus (smst.); Græssende ko (smst.); Pietà; Den hjemvendte amerikaner; tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Aalborg Stiftstid. 12.12.1932; Leo Swane i: Tilskueren, 1933, II, 81-96; Pol. 28.9.1933 (K. Pontoppidan); Kunstmus. Årsskr. 1933-34, 82, 285; M. Peschcke Køedt: Statusopgørelse i Malerkunsten, 1935, 94-98; Aalborg Amtstid. 16.10.1941; Kunst, 7, 1958, 185, 189, (Thomas Corre); samme, 9, 1962, 230-33 (Herman Madsen); H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1978, 193, 220; Jyll.p. 13.12.1984; Peter Michael Hornung: Realismen (Ny da. kunsthist.), 1993, 265.

Author: Teresa Nielsen (T.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.