Valdemar Secher

Weilbach information

Genealogy

Secher, Valdemar, 1885-1976, maler. *24.6.1885 i Skårup, Feldballe Sogn, ?20.1.1976 i Skagen. Navneskift fra Secher Rasmussen 9.5.1957. Forældre: Gård- og hotelejer Jens Kristian R. og Georgia Secher. ~25.6.1923 i Kgs. Lyngby med Kristine Windfeldt, *26.12.1887 i Holstebro, ?10.4.1970 i Skagen, datter af Kristiane Nielsen.

Biography

Valdemar Secher malede som ung landskaber og huse i Skørping, Rebild og Ålborg. Men også figurmaleriet optog ham, både bibelske motiver og fynske tobakspiger, som det ses i hans debutbillede. I 1930 besøgte han første gang Gl. Skagen, indbudt af vennen, forfatteren Harry Søiberg. S. blev så betaget af stedets særlige karakter, af farverne, hederne og havet, at han fortsatte med at komme der og i 1939 købte hus. Gl. Skagen blev inspirationen til hans livsværk. Hans ligefremme virkelighedsopfattelse kom til udtryk i et naturalistisk formsprog, og hans oprindeligt nedstemte kolorit blev ved oplevelsen af årstidernes skiften med tiden varmere og rigere. Stedets småhuse, der ligger parallelt mellem klitterne, er til tider geometrisk opfattet, som det kendes f.eks. fra Erik Raadals maleri. S. var et fast holdepunkt i det kunstnerliv, der udfoldede sig i Gl. Skagen fra 1940rne og de følgende årtier. Selv udviklede han sig fortsat og skabte i firsårsalderen nogle af sine bedste arbejder.

Education

I malerlære i Ålborg, svend; Tekn. Sk.; prof. Bachmanns malersk., Luzern vinter 1908; derefter N.V. Dorphs malersk., Kbh.

Travels

Arb. som malersv. i Hamburg; Düsseldorf og Schweiz o. 1911; Lugano og Berlin; somrene i Gl. Skagen fra 1930, fast bopæl fra 1949.

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1965-75.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1912; KE 1923; Charl. Forår 1924, 1926, 1933-36; Nordjydsk Kunststævne, Ålborg 1933; Charl. Eft. 1934; Kammeraterne 1935-42, 1944-49, 1951-58; Fyens Forum 1936; Århushallen 1938; Unionen, Fr.cia 1947; Grønningen 1952; Vråudst. 1965, 1968-75, 1982; Koloristerne 1969. Separatudstillinger: 1920, 1924; Kunsthallen, Kbh. 1929-32; Roldhøj, Rebild 1956; Winkel & Magnussen, Kbh. 1960; Aarhus Permanente 1961; Skagen Kunstforen. 1962; Den frie Udst. bygn. 1962, 1967, 1972; Hjørring Kunstmus. 1963; Skagen Bibl. 1967, 1971; Skagen Rådhus 1972; Skagens Mus. 1974; Nordjyll. Kunstmus. 1974.

Artworks

Tobakshøsten, Fyn (1924); I det grønne, figurkomposition (1926); Ved højbanen, Nørrebro (1928); Motiv fra Havnen (1933); Landskab, Gl. Skagen (1941); Landskab, Himmerland (1944); Fiskere ved stranden (1946); Ved Stokrenden (1953, Skagens Mus.); Klokketårnet (1958, smst.); Gade i Gl. Skagen (1963); Huse i Skagen (o. 1967, Byrådssalen, Skagen Rådhus); Gadebillede (1969, Gråsten Komm.). Portrætter: Selvportræt (1905, Skagens Mus.); Murerm. Valdemar Andreas Jensen (o. 1928, Nordjyll. Kunstmus.); dennes hustru Anna Karoline (o. 1928, smst.); Harry Søiberg (udst. 1931); H.P. Hanssen, Nørremølle (udst. 1931, bladet Heimdal); Svend Wiig Hansen (1972); træsnit i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Østmarkens Sk., nu Handelssk., Langelandsg., Ålborg (14 mal., 1940-41, forsv.); Fællesforen., Kolding (1944).

Literature

Ekstrabl. 3.12.1924 (G. Nygaard); 3.3.1931 (samme); 10.5.1932 (samme); Soc.dem. 7.12.1924; Berl. Tid. 24.2.1929 (K. Flor); Pol. 3.3.1929 (K. Pontoppidan); 4.3.1931 (samme); 11.5.1932 (samme); Ruth Munch i: Kunst, nov. 1963; Jan Zibrandtsen i: Kat. Kammeraterne, 1955; samme i: Kat. Skagen Bibl. 1967; Svend Wiig Hansen i: Kat. Den frie Udst. bygn. 1967; Aalborg Stiftstid. 21.9.1969 (kronik, Vagn Predbjørn Jensen); Poul Winther i: Kat. Skagens Rådhus, 1972; Knud Voss i: Kat. Skagens Mus. 1974; Alex Secher: Skagens nye guldalder, 1988.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.