Wiliam Skotte Olsen

Weilbach information

Genealogy

Skotte Olsen, Wiliam, *1945, maler og grafiker. *4.4.1945 i Kbh. Forældre: Kedelpasser Poul Skotte O. og syerske Edith Margrethe Kristensen. Ugift.

Biography

Wiliam Skotte Olsen hørte til den generation af unge malere, der i begyndelsen af 1960erne lod sig inspirere af Svend Wiig Hansen til et stærkt følelsesladet, figurativt maleri. S.O. var generationens største koloristiske begavelse, hans talent var åbenlyst og naturgivent, og i årene mellem 1966 og 1982 foldede han inspirationen ud med overrumplende styrke og en visionær billeddannende evne, der placerede ham i traditionen efter ekspressionistiske enegængere som Oluf Hartmann, Jens Adolf Jerichau og Emil Nolde. Som maler var S.O. desuden inspireret af tressernes rockmusik og her især af Bob Dylan. S.O. spillede selv i forskellige grupper og var en fremtrædende skikkelse i den mere udflippede ende af musikmiljøet i København. Tidens bevidsthedsudvidende stoffer fik både afgørende og fatal betydning for S.O. Indtil 1975 spillede de aktivt ind i frisættelsen af hans talent, med forbløffende og mærkeligt forudsætningsløse kompositioner til følge, men i årene efter blev det stadigt vanskeligere for ham at holde samme strålende niveau. Siden midten af 1980erne har S.O. hørt til mellem outsiderne og forbrændt sit voldsomme temperament på alternative steder som Christiania, hvor han fjernt fra tidens officielle kunstliv har ødslet med billeder af en udpræget repetitiv, men særegen hypnotisk karakter.

Education

Tegneundervisn. hos Robert Askou-Jensen, Glyptoteket 1963- 64; Holbæk Kunsthøjsk. 1964; Kunstakad. Kbh. (Egill Jacobsen, Søren Hjorth Nielsen) 1965-70, grafisk sk. (Dan Sterup-Hansen) 1978-82.

Travels

Norge, Sverige, Tyskland, Holland (Amsterdam), Belgien, Frankrig (Paris), Spanien; Marokko, Tyrkiet (Istanbul), Grækenland, England 1965-68; England (Isle of Wight) 1969; Indien, Nepal (Katmandhu) 1971.

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1969-70, 1972, 1979-80, 1984; Ernst Goldschmidt 1980; P.E. Blume 1984; Oluf Hartmanns Legat 1984.

Exhibitions

KE 1964-67; Den frie Udst. 1967; Junge Dänen, Berlin 1967; Gal. Prisma, Kbh. 1967; Unge Malere, Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1968; Niks Malergård, Søster Svenstrup 1968- 69; Kammeraterne 1969-70, 1973; Gal. Nik, Kbh. 1969-70; Septemberudst., Sophienholm 1970; Fortællende Kunst, Nikolaj, Kbh. 1970; Ung da. kunst 1976, smst. 1976; Birthe og Erik Veistrups Saml., Tårnby Rådhus 1977; Kunstakad. Bibl. 1979; Da. Grafikere, Nikolaj, Kbh. 1980-81; Decembristerne 1981; Figurative Fabulanter, Nikolaj, Kbh. 1982; Da. Nutidskunst fra en privatsaml., Fuglsanghus, Hørsholm 1984; Rockens Billeder, Brandts Klædefabr., Odense 1990; Circus, Arthouse, Kbh. 1996. Separatudstillinger: Kbh. Belysn.væsens Kunstforen. 1964; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1966, 1968, 1970-71, 1973-74, 1978, 1980, 1982; Oktav, Roskilde Bibl. 1968 (s.m. Mikael Wivel og Lene Regius); Gal. 14, Århus 1969; Gal. 38, Kbh. 1973; Århus Kunstbygn. 1979 (s.m. Jens Birkemose og Teddy Sørensen); Gal. Knud Grothe, Charll. 1982-83, 1985-86, 1994-96; Henrik Kampmann Gal., Kbh. 1982-84; Kunstakad. Bibl. 1982; Det da. Hus, Paris m.fl. 1983 (retrosp.); Kunst & Legetøj, Kbh. 1984-85; Gal. Ægidius, Randers 1984; Brantebjerg Gal., Nyk. Sj. 1984; Gal. Torso, Odense 1985; Greve Mus. 1994; Bredgade Kunsthdl. Kbh. 1995.

Artworks

Oliemalerier: Fodgængerfelt (1966, Ny Carlsbergfondet); Violinspilleren (1966, Stat. Kunstfond); Mand, der ser spektrum (1966, Nordjyll. Kunstmus.); Spejl (1966); Åben mand med lyserød plet (1966); Lysshow (1967); Den store familie i den store by (1967); Reminiscenser fra en rejse i Tyrkiet (1968, Stat. Kunstfond); Fantasi V (1969, smst.); Ansigt med tårne (1970); Rygeren (1970, Nærumgaardsk.); Indiens mystik (1971); Violin og fuldmåne (1972); Nocturne med galoperende hest (1973, Kunst på Arbejdspladsen); Komposition med rød skikkelse (1975, smst.); Fantasi (1975, Stat. Mus. for Kunst); Vinterbillede, ni figurer (1978); De fire i bjergene (1978); Korsfæstelse og tulipaner (1981); Golgatha-billede (1981); Krydderen (1981, Stat. Mus. for Kunst); Mennesker ved byen (1981, Andelsbanken); Naivistisk Vision (1981, Psykiatrisk Hosp., Risskov); Komposition med sort tårn (1984, Kunst på Arbejdspladsen). Akvareller, tegninger og grafik: 3 grafiske arb. (Århus Købmandssk.); 3 grafiske arb. (Schæffergården); 4 farverad. (Stat. Kunstfond); 2 farverad. (Sønderborg Handelssk.); desuden repr. i Kobberstiksaml., Ny Carlsbergfondet. Pladeudgivelser: (S.m. Hasse Levy): Green Grass (i Ålborg), 1970; Green Grass Vandreudstilling, 1972.

Literature

Billedkunst, 3, 1968, 153-55 (Henn. Olsen); Cras, XIII, 1977, 189f (E. Veistrup); J. Sneum: Rock, Pol. Musikbibl., 1978, 33f; Rapport, sept. 1978 (Interv.); Samvirke, dec. 1981, 26-28 (M. Wivel); Gutenberghus Årsskr., 1982, 16-19 (samme); samme: W.S.O. Malerier, 1964-1983, Kat., Kunstforen., Kbh. 1983; Bent Irve i: Da. Grafik gennem 25 år, 1985, 270f; R. Gjedsted: Edderkoppens Kunst, 1989; Fredag, juni 1990, 50-61 (M. Wivel); T. Ohrt (red.): Rockens Billeder, 1990, 148f; M. Wivel: W.S.O. (Da. Nutidskunst, 23), 1994; R. Gjedsted: W.S.O., kat., Gal. Knud Grothe 1995; P.M. Hornung i: Ny Da. Kunsthist., bd. 10, 1996, 67f. Avisartikler: Berl. Tid. 10.5.1966 (E. Nikolajsen); 23.12 1968 (samme); 16.4 1970 (G. Jespersen); 20.11. 1971 (samme); 4.6. 1974 (samme); 19.4. 1978 (E. Nikolajsen); 6.5. 1978 (samme); 7.1. 1982 (G. Jespersen); Ekstrabl. 18.12 1968 (A. Steen); 28.3. 1970 (samme); 16.1. 1976 (samme); 10.7.1978 (samme); 5.1. 1982 (samme); B.T. 19.4. 1978 (H. Thøgersen); Weekendavisen 28.4. 1978 (B. Irve); 8.1. 1982 (M. Wivel); Pol. 21.2. 1980 (P. Lübecker); 7.1.1982 (H. Lassen); 11.8. 1983 (G. Jespersen); Information 22.2. 1980 (B. Jacobsen); 6.9. 1980 (M. Wivel); 25.10. 1983 (P. Laugesen); Aktuelt 16.1. 1982 (L.-O. Knippel); 29.7. 1983 (H. S. Møller); Aalborg Stiftstid. 1.8. 1983 (O. Lilleør); Jyll.p. 3.8. 1983 (H.P. Jensen); Kristeligt Dagbl. 19.10. 1983 (H. Wivel).

Author: Mikael Wivel (M.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.