Sophus Theilgaard

Weilbach information

Genealogy

Theilgaard, Carl Frederik Sophus, 1845- 1923, maler. *25.3.1845 i Århus, ?13.8.1923 i Kbh., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Snedkerm., kaptajn i Brandkorpset Lars Christopher T. og Cathrine Lihme. Ugift.

Biography

Sophus Theilgaard stammede fra Århus, men flyttede senere til København. Han fandt motiver i landskaber og i almuens liv rundt om i landet. Billedet I kostalden med en dreng blandt rygvendte køer, fra 1887, er holdt i en stil, der er en udklang af guldalderen. Det leder tanken hen på genremalerier af Christen Dalsgaard og Jul. Exner. Senere blev T. inspireret af fransk naturalisme. Det ses i Lille pige med risknippe fra 1909, hvor en ung pige går i et skovlandskab. T. malede portrætter og mange landskabsmalerier, især fra Silkeborgkanten med Himmelbjergsøerne. Han blev med årene stærkt svækket af sygdom.

Education

Tegneundervisn., E.L. Høegh-Guldberg, Århus; maleundervisn., landskabsmaler A. Fritz; Tekn. Inst., Kbh., et kvartal 1863; hos ark. C.V. Nielsen samtidig; Kunstakad. Kbh. (Wilh. Marstrand) 1864- 1870.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1869, 1871-72, 1894, 1908; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921. Auktioner: Charl.borg 12.11.1901.

Artworks

Parti af en jysk landsby (udst. 1869); Børn ved stranden, motiv fra Moesgaard (udst. 1871); En jysk træskokarl (udst. 1872); I kostalden (1887, Nordjyll. Kunstmus.); Parti fra Himmelbjerget, Tidligt forår (udst. 1894); Klippekyst ved Gudhjem, (udst. 1908); Lille pige med risknippe, 1909, (auk. kat. 1945); Marie med Jesusbarnet og hyrderne, (udst. 1921). Malerier, udaterede, solgt på auktion 1901: I tanker; Parti fra Bondedammen ved Hellebæk; Gade i Skagen; Jysk høstpige; Hedeparti ved Svejbæk; En jysk bondepige, motiv fra Silkeborgsøerne; Parti ved Thorsø, Jylland; Udsigt fra Lembjergene over Juul Sø; Parti fra Juul Sø, sommer; Ved Juulsø, gråvejr; Himmelbjerget set fra Lembjergene.

Literature

Kunsthallen, kat. 11.-12.4.1945; Kat., Nordjyll. Kunstmus. 1992, 208.

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.