Peter Tom-Petersen

Weilbach information

Genealogy

Tom-Petersen, Peter, 1861-1926, maler. *5.3.1861 i Thisted, ?27.7.1926 i Æreskøbing, begr. smst. Navneskift fra Thomsen Petersen 16.7.1920 til Tom Petersen. Forældre: Apoteker Christian Tullin P. og Maren Andrea Thomsen. ~24.11.1891 i Brahetrolleborg med Marie Elisabeth Lorentzen, *31.12.1867 i Hågerup, ?16.12.1948 i Odense, datter af godsforvalter, senere kancelliråd Lorentz Peter L. og Maja Elisabeth Cramer.

Biography

Peter Tom-Petersens karriere ligner i mangt og meget Paul Fischers. Men han fik ikke helt samme succes, specielt ikke ved 1980ernes kunstauktioner. Som Fischer og den noget ældre Edvard Petersen hørte han til det københavnske gadelivs malere. Motiver fra Gammel Torv og Nytorv er her typiske. I det maleriske er han dog noget tungere, selv om også T.-P. gerne dyrker det anekdotiske. Værd at huske er dog også hans landskabelige motiver, heriblandt billederne fra Civita d'Antino i Italien. Det nutidige og reportageagtige dominerer illustrationerne, hvor specielt de hurtigt nedfældede tegninger til Ude og Hjemme og Illustreret Tidende udgør en fin samfundsdokumentation. Generelt repræsenterer han en fransk, moderat naturalisme, tilpasset et dansk publikum. Uden at besidde hverken P.C. Krøyers virtuositet eller brødrene Henningsens akademiske skoling i figurtegningen kan han måske virke en anelse grå, men det ville være uretfærdigt at anse ham for overfladisk. Snarere hører han til blandt de sidste gedigne håndværkere, hvis styrke var illustrationen, ikke det nyskabende og det personlige, maleriske foredrag. Helt uden betydning for den yngre generation af malere synes hans produktion dog ikke at have været. Fynboerne Karl Schou og Jens Birkholm, for sidstnævntes vedkommende de senere knapt så socialrealistiske værker, kan nævnes som malere, der i motivvalg, samt i mindre grad i den maleriske behandling, fortsætter T.-P.s linie.

Education

Maribo Latin- og Realsk. 1876; dimitt. af ark. C.V. Nielsen; Kunstakad. Kbh. jan. 1877-afg. dec. 1881; elev af Léon Bonnat, Paris 1883-84; derefter hos P.S. Krøyer en kort tid.

Travels

Paris 1883-84; Holland, Belgien og Paris 1887; Tyskland og Italien 1890-91; Italien 1891-92; Frankrig (Avignon) 1921.

Occupations

Medstifter af Grafisk Kunstnersamf. 1909, medl. af best. 1909-11; medl. af censurkom. ved Charl.borg 1910, 1915; af best. for Faaborg Mus. 1910-26; af juryen for Den baltiske Udst., Malmö 1914.

Scholarships

Mention Honorable, Paris 1889; Akad. 1892.

Exhibitions

Dec.udst. 1881, 1883, 1885; Charl. Forår 1882-91, 1893-1927; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Civita d'Antino 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1904-05, 1907-13; Glaspalast, München 1909, 1913; Grafisk Kunstnersamf. 1912, 1925; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Den balt. Udst., Malmö 1914; Charl.borg Eft. 1922; Nord. Grafik, Sth. m.fl. 1924-25; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Kunst på papir, Skovgaardmus. 1979; Dengang i 80-erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Hav og fjord, Faaborg Mus. 1983; Civita d'Antino, Kunstforen., Kbh. 1989; Byen og Brønden, smst. 1988; Konstnärerna hos Mor Cilla, Krapperups Mus. och Konsthal 1987. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1888 (tegn.); 1891 (mal. og tegn.); 1900 (tegn.); 1903 (mal., tegn. og rad.); 1917 (mal. og tegn.); 1919 (200 rad.); 1920 (mal.); 1926 (rad.); 1928 (tegn.). Auktioner: 26.10.1891; 5.3.1894; 4.2.1902; 21.10.1907; 2.12.1912; 12.11.1923; 21.10.1925; 27.10.1926 (dødsbo).

Artworks

Kastellets Kommandantbolig (pen, 1878, Kbh. Bymus.); Gadeparti fra Mølle (1881, Faaborg Mus.); Tre svenske drenge, Kullen (tegn. 1882, smst.); Kirken Saint Nicolas des Champs, Paris (tegn. 1883, smst.); Den stundesløse (tegn. 1884, Teatermus.); Lucie Mølle (ca. 1885, Kbh. Bymus.); Dokhavnsporten, Esbjerg Havn (tegn., 1887, Esbjerg Mus.); Sundet ud for Humlebæk (1887, Faaborg Mus.); I ferien (1888, Nordjyll. Kunstmus.); Gammel Torv med springvandet og Frue tårn, Vinter (1888, Kbh. Bymus.); Bryllupskareten (1890, Ribe Kunstmus.); Bjerge med sne, Civita d'Antino (1892, Faaborg Mus.); Aftensol, Civita d'Antino (1892, smst.); Fra Københavns Havn (1900, Randers Mus.); Vestervold, Vinterstykke fra Filosofgangen ved Lucie Mølle (ca. 1900, Kbh. Bymus.); Marked på Nytorv (ca. 1900, smst.); Flagsmykket gade, Kerteminde (1901, Johannes Larsen Mus.); Åhuset (mal., 1906, Kbh. Bymus.); Udsigt over Helsingør fra kajen på Nordhavnen (1909); Gyden mod Vestergade, Ærøskøbing (1912, Ærøskøbing Rådhus); Parti med Molestien i Ærøskøbing (1912, Ærøskøbing Mus.); Aften i maj, Ærøskøbing (1919, Mus. på Sønderborg Slot); Ærøskøbing fra Møllebakkenþlþ (Ærøskøbing Mus.); Søndergade (smst.); Det gl. apotek i Vestergade (1919, Ærøskøbing Rådhus); Udsigt fra Bjerget (1921, smst.); Søndergade (1922, smst.). Illustrationer: Talrige bidrag, undertiden med egen tekst, til Ude og Hjemme og Ill. Tidende; Da. Folkeæventyr ved Svend Grundtvig, 1884; Holbergs Den Stundesløse, 1884, Teatermus., Kbh.; M. Galschiødt: Danmark, 1884-93; desuden en del tegn. i Kbh. Bymus; Øregaard Mus.

Literature

Kunst VII, 1905 (E. Hannover); kat., Faaborg Mus. 1910 (Nic. Lützhøft); Nat. Tid. 17.10.1916; 23.11.1916 (Th. Faaborg); 26.10.1928 (samme); Forskønnelsen, 1918, 1-15 (A. Blom); Berl. Tid. 29.11.1919; 28.7.1926 (K. Flor); 30.10.1928 (samme); København 14.10.1920 (Rik. Magnussen); Pol. 9.11.1923; 11.11.1923; 29.7. 1926; 23.11.1926; Ekstrabl. 9.11.1923; Vilh. Tryde (udg.): Fort. over grafiske værker, 1924; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; J. Sthyr: Da. Grafik 1800-1910, 1949; For hundrede år siden, Danm. og Tyskland 1864-1900, kat. Stat. Mus. for Kunst, II, 1982, 179; Peter Michael Hornung og Kasper Monrad: Dengang i 80-erne, kat., Kunstforen., Kbh. 1983; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925, i malerkunst og farver, 1983, 87; Grete Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984; Tage Sørensen: Esbjerg før 1940, i malerkunst og farver, 1986; Peter M. Hornung: Realismen, Ny da. kunsthist., IV, 1993. Breve (Hirschsprung).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.