Carlo Wognsen

Weilbach information

Genealogy

Wognsen, Carlo Ejler, 1916-1979, maler. *15.8.1916 i Ålborg, ?30.11.1979. Forældre: Bagerm. Anton Ejler W. og Astrid Aslaug Johnsen. ~21.7.1948 i Ålborg med tegner Birthe Justesen, *21.4.1920 i Hell., datter af proprietær Peder Christian J. og Ida Louise Heramb.

Biography

Carlo Wognsen blev udlært malersvend. Det gode håndværks høje moral prægede hans liv og hans arbejde. Uddannelsen i tegnekunsten hos begavede lærere udviklede hans talent. W. var en fremragende tegner, et talent der sporedes som et grundelement i hele hans virke som kunstner. Sin tegnekunst omsatte han især i en omfattende produktion af bogillustrationer. W. var også en god pædagog og brugte hele livet disse evner som lærer for andre. Han mestrede den sort-hvide kunst, det ses som lys og poesi i tegninger og raderinger fra de mange udenlandsophold og rejser, eller dramatisk i gengivelse af ydmygelse og lidelse i træsnittene fra flygtninge- og fangelejre, oplevelser der også havde mishandlet ham selv fysisk. Selv de mindste fund fra Lindholm Høje gengiver han i bogen om Vikingebopladsen, så de får karakter og liv. W. fik mulighed for at vise sit maleriske talent i store udsmykningsopgaver, hvoraf billedet fra besættelsen på 4. maj Kollegiet i Aalborg fra 1951 er det kendteste. W.s akvareller og malerier var altid præget af stor ro og beherskelse. Kirkekunsten fik glæde af hans sikre farve- og kvalitetssans i flere nye altertæpper og som farvekonsulent på mange kirkerestaureringer.

Education

I malerlære i Ålborg 1930; Tekn. Sk. smst. i 5 år (dek.maler Lauritz Petersen); desuden elev af tegneren Viggo Vagnby 1936; teatermaleren Max Louw 1937.

Travels

Sverige og Norge 1936; Holland, Belgien og Frankrig 1937; Norge 1938; (fængsel og koncentrationslejr) Tyskland 1944; Sverige og Norge 1947; Holland 1948; Italien og Frankrig 1949; Polen 1952; Irland 1953; Portugal 1957; Frankrig, Egypten 1960; Grønland 1962.

Occupations

Tegnelærer 1939-76; leder af flygtningelejren West, Nørresundby, 1945-49; Aalborg Bys Hæderslegat 1945; censor Å-udst. 1963-65; lektor ved Aalborghus Gymn. 1963-76.

Scholarships

Exhibitions

KE 1941; Nordjyderne 1941-42, 1944-45, 1947-48; Den Polykrome 1942-56; Nord. Konstförb., Röhsska Konstslöjdmus., Göteborg 1946; Charl. Forår 1948-49; Fluesvampen 1948-65; Vrå-udst. 1953-76; Gal. Roldhøj, Rebild 1956; Da. Nutidskunst, Charl.borg 1956; Aalborg malere i 25 år, Aalborghallen 1978; Gal. 39, Vodskov 1981. Separatudstillinger: Ålborg 1937; Aalborg Kunstforen. 1939, 1949); Aalborg Mus. 1948 (s.m. Henning Knudsen); desuden flere andre sep.udst.

Artworks

Heste i landskab 1 (udst. 1941); Heste i landskab 2 (udst. 1942); Gammel gade i Aalborg (udst. 1942); Vej gennem tørvemosen (udst. 1943); Jysk bakkelandskab (Fyns Kunstmus.); motiver fra tyske koncentrationslejre og flygtningelejre i Danm. (flest i akvarel); Nocturne (udst. 1948); Erotik (udst. 1949); motiver fra Norge, Sydfrankrig og Italien (Taormina); portrættegn., gestapofanger (1949, Sønderborg Mus.); tegn. til Borgmesterkæden i Ålborg (1957). Udsmykninger: Frihedskampen, Fjerde Maj Kollegiet i Ålborg (1951); Aalborg Værfts kantine (1954, nu Aalborg Marinemus.); Gl. Hell. Gymn. forhal (1956); Søfartssk., Svendborg (1957); udsmykn., sognerådssalen, Fjerritslev (1960); Borremose Ungdomssk. (1963); Portugisisk begravelsestog (mal., ca. 1963, Nordjyll. Kunstmus.); Stejlepladsen (mal., 1967, adm. bygn., Hjørring Komm.). Altertæpper: Ulsted K. (1956); Nøvling K. (1972); Øster Hornum K. (1972); Veggerby K. (1976); desuden teaterdek. til Aalborg Teater og ill. til dagbl. Bogillustrationer: Mange privattryk gennem årene fra 1946; mus.insp. Peter Riismøller: 15 årbøger fra Wilh. Burmeister Bogtr., 1947-61 (motiver fra Ålborg); Thorkild Ramskou: Lindholm Høje, Det kgl. Oldskr.selskab, 1976.

Literature

Ny Tid (Ålborg) 6.3. 1948; 5.12.1948; 29.8.1951; 30.8.1951; Aalborg Amtstid. 4.9.1949; 30.8.1951 (Karsten Isager); Pol. 28.8.1951 (interv.); Soc. Dem. 30.8.1951 (Møller Nielsen); Aarhuus Stiftstid. 9.9.1951 (R. Gandrup); Kunst, nr.7, marts 1958, 189; nr.8, juli 1971, 138; Ole Bergh: C.W. 1916-79, Wilh. Burmeister Bogtr. ApS, 1986.

Author: Jacob Blegvad (J.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.