Ebba Carstensen

Weilbach information

Genealogy

Carstensen, Ebba Nina Beck, 1885-1967, maler. *23.8.1885 i Västra Kvärnstorp, Skåne, Sverige, ?13.10.1967 i Kbh., begr. på Humlebæk Kgrd. Forældre: Proprietær, senere ejer af Eriksholm Arnold Carl Edward C. og Anthonie Catharina Møller. Ugift.

Biography

Ebba Carstensen malede i starten i en farverig, impressionistisk stil. Men efter at have stiftet bekendtskab med fransk kubisme på en udstilling i Kbh. i 1916 og efter at have lært Jais Nielsen, Olaf Rude og William Scharffs værker at kende, slog hun over i et friere formsprog præget af forenkling og geometrisk stilisering. Egentlig kubist blev hun dog aldrig. Generelt må man betegne hende som ekspressionist. C. dyrkede gennem hele sit virke det figurative udtryk. Hendes motivvalg er i høj grad påvirket af hendes kærlighed til naturen og af hendes opvækst i landlige omgivelser i Nordsjælland, hvor hun også slog sig ned som voksen. Marker med og uden køer, landbrugets huse og landlige motiver, hønsegårde og bøgeskove var blandt hendes mest yndede motiver. Men hun var også stærkt optaget af køkkeninteriører med opstillinger af diverse husgeråd med enkle former som kander, skåle, brødmaskiner og flasker. I modsætning til Olaf Rudes opstillinger med franskbrød, optræder rugbrødet flere gange i C.s malerier. I enkelte opstillinger forekommer en antik buste, mens C. ofte dyrkede fugleburet med alt, hvad det rummer af symbolik. Menneskeskikkelsen dukker også af og til op på C.s lærreder, i form af portrætter, figurstudier eller i kompositioner med religiøse motiver. Gennemgående er C.s malerier holdt i mere beskedne størrelser. Men i enkelte arbejder, som Musikere 1931-32, går hun op i formatet og magter det monumentale. Fra o. 1918-20 domineredes C.s farveholdning af tunge jordfarver kontrasteret af blåt. Ind imellem optræder forfriskende pletter af lysende gult som i Fuglebur 1920-21. Den mørke tone i hendes værker giver en vis pondus, som spiller op til det forenklede formsprog, hun bruger. Hendes hovedvirke faldt i årene 1920-40, hvorefter hendes farver blev lysere, kompositionerne løsere og helhedsindtrykket svagere. Når C. er bedst, når hun de sene ekspressionisters, Erik Hoppes, Niels Lergaards og Jens Søndergårds niveau.

Education

Elev hos fætteren, maleren Sigurd Wandel, Helsingør 1903- 05; A.W. Bouguereaus og Edouard Sains Malersk., Paris 1903; på Johan Rohdes Sk., Kbh. kort tid ml. 1905 og 1909 ; Kunstakad. Kbh., malersk. (Laurits Tuxen og Valdemar Irminger) 1909-13.

Travels

Paris 1903, 1911, 1921, 1929, 1933, 1935; London 1921; Nordafrika og Italien 1929; Berlin 1930; Spanien 1935.

Occupations

Censor for KE 1932-33; medl. af Akad.rådet 1944.

Scholarships

Akad. 1918, 1919, 1928; Raben-Levetzau 1925, 1928; Kaufmann 1929; Eckersberg Med. 1930; Tagea Brandt 1936; Thorvaldsens Med. 1951; Treschow 1954; P.A. Schou 1955; P.E. Bluhme 1967.

Exhibitions

Charl. Forår 1908-11, 1914-18, 1920, 1922-24, 1926-28, 1930, 1932, 1935; KE 1913, 1915-22, 1924-30, 1941, 1951; Charl. Eft. 1928, 1962; Decembristerne 1932-66, 1968; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Kvindel. Kunstneres Samf., 1930; Corner 1932; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Nord. Kunst, Århus og Göteborg 1941; Ny Carlsbergfondets Jub.udst., Charl.borg m.fl., Kbh. 1952; Århus-udst., Rådhushallen, Århus 1953; Dänische Gegenwartskunst, Skt. Albansaal, Basel 1955; Da. Nutidskunst, Charl.borg 1956; Art et Travail, Mus. d'Art et d'Histoire, Genève 1957; Charl.borg.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Å- udst. 1958, 1962; Expo. presentée par le Club Internat. Féminin, Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1958; Vrå-udst. 1959; Da. Nutidskunst, Frihedshallen, Sønderborg 1961; Modern Da. Art, Philadelphia Civic Center Mus. 1967; Da. kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard, Kbh. 1988. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1933, 1960; Påskeudst., Gal. 14, Århus 1964; Hjørring Kunstmus. 1964; Kunstnernes egen kunsthdl., Kbh. 1968; Mindeudst., Hjørring Kunstmus. m.fl. 1971; E.C. fra 1920 til 1940, Vejle Kunstmus. m.fl. 1987.

Artworks

Portræt af fru Hedin (1919, Aarhus Kunstmus.); Fuglebur (1921, Stat. Mus. for Kunst); Hønsegården (1924, Skive Kunstmus.); Opstilling med rugbrød (1928, Ribe Kunstmus.); Opstilling med Venushoved (1931, Nordjyll. Kunstmus.); Musikere (1931-32, Stat. Mus. for Kunst); Kildehøj ved Horneby (1933, Aarhus Kunstmus.); Lyserødt hus (1933, Randers Kunstmus.); Strandbakke (1934, Vejle Kunstmus.); Huse i Horneby (1939, Esbjerg Kunstmus.); Interieur med fuglebur (før 1945, Fyns Kunstmus.); Solnedgang (1952, Sønderjyll. Kunstmus.); Skovabstraktion (1952-53, Stat. Mus. for Kunst); Skovsti (1962, Århus Statsbibl.); Ryttere I (1964, Stat. Mus. for Kunst).

Literature

Haavard Rostrup: E.C., Vor Tids Kunst 22, 1937; Holger Jerrild i: Gads da. Magasin, 1944, 606-12; Jens Jørgen Thorsen i: Kunst, årg. 3, 9, 1956, 259-62; Pierre Lübecker i: Decembristerne, kat. 1968, 14-16; Niels Ohrt: E.C. fra 1920 til 1940, Vejle Kunstmus. m.fl. 1987.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.