Erling Jørgensen

Weilbach information

Genealogy

Jørgensen, Peter Erling, *1941, maler og grafiker. *10.5.1941 i Kolding.

Biography

Erling Jørgensen har i en årrække haft bopæl og atelier i fødebyen Kolding. Siden hans debut på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1961 er det blevet til en lang række udstillinger, både herhjemme og udenlands. De første arbejder var figurative, ofte kredsende om det klassiske tema, figur i rum, farverne mørkstemte og pastose. Efterhånden forsvandt figurerne, indtil kun rummet og dets stemning var tilbage, og i slutningen af 1970erne var J. nået frem til den rene abstraktion. Her har han siden fordybet sig i arbejdet med billedets egen virkelighed, næsten altid i lange serier af eksperimenter, hvor maleri, tegning og grafik er indgået som ligeværdige udtryk i den samlede proces. J. har altid haft den omgivende virkelighed som inspirationsgrundlag og en forkærlighed for den del af omgivelserne, de fleste overser: Asfalt efter regnbyge, vejrbidt murværk, frønnet plankeværk, pissoirvæg med inskriptioner. Sanseindtrykkene overføres til billedfladen og bliver der til ny, malerisk virkelighed. Farve, penselspor, indridsninger og ofte collagevirkninger med forskellige materialer er med til at give fladen en særegen stoflighed. Karakteristisk er også den mådeholdne, gråstemte palet, der dog i løbet af de senere år er blevet udvidet til også at omfatte stærkt lysende farver. Rue Raymond Losserand I er typisk for J.s udtryk sidst i 1980erne. Titlen viser hen til den specielle stemning, kunstneren har oplevet i den parisiske gade af samme navn. Det er meget bevidst komponeret i forholdet mellem det kvadratiske format og en række rektangulære størrelser. Hver del har sin egen karakter i kraft af udstrækning, kolorit og fladebehandling. En tværgående træpind og et stykke grøn ledning indgår i kompositionen og henviser samtidig til den virkelighed, der ligger uden for billedet. J. er en ener i nutidig, dansk billedkunst, der med stort talent og uden hang til lette løsninger har skabt sit eget billedunivers. Skulle han placeres i en bredere sammenhæng, måtte det baseres på overensstemmelse med den internationale bevægelse, der har fået betegnelsen informel kunst (repræsenteret af Antonio Tàpies, Alberto Burri m.fl.). J. har med sin deltagelse i en række udenlandske grafikudstillinger vakt international opmærksomhed.

Education

Autodidakt.

Travels

Mange rejser i Europa, bl.a. Paris, Sydfrankrig, Amsterdam.

Occupations

Scholarships

Bielke 1971; Hielmstierne-Rosencrone 1975; Stat. Kunstfond 1976, 1985-86; Villiam H. Michaelsen 1979; internat. grafikpriser Ljubljana 1985; Liège 1987.

Exhibitions

KE 1961, 1967-68; Oktoberudst. 1964-78; Charl. Forår 1968- 71; Michaelsens Tegnerpris, Kobberstiksaml. 1979; Å-udst. 1979; Internat. grafikbien., Ljubljana 1979, 1981, 1983, 1985; Den Flexible 1980, 1984; Da. Grafikere 1980-81, 1985; Internat. Impact Art Festival I-XIII, Kyoto 1980-92; Internat. Grafikbien., Baden-Baden 1983; Nord. Grafik, Gal. F 15, Moss m.fl. 1983-84; Charl. Eft. 1984; Internat. Grafikbien., Fr.stad 1984, 1986; Internat. Tegnebien., Rijeka og Zagreb 1984, 1988; Pol 66 1985, 1987-89; Internat. Grafikbien., Bradford 1986; Art of Today, Budapest 1986-87; North's 10-års jub.udst., Fyns Kunstmus. 1987; Internat. Grafikbien., Liège 1987; Internat. Grafikbien., Catania, Sicilien 1987; Kunsten 89, Charl.borg 1989; Jylland 1989; Falun-bien., Falun 1991; Zebra 1993; Den fynske Forårsudst. 1994. Separatudstillinger: Gal. Porta, Odense 1960; Kolding Kunstforen. 1970 (s.m. Erik Varming); Atelier du Cep, Villenauxe-la-Grande 1970; Gal. På Slotsgrunden, Haderslev 1978; Kolding Kunstforen. 1979; Bildgal., Varberg 1980; Gal. Sven Brandt, Hamburg 1980; Gal. A-gruppen, Kbh. 1982; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1986, 1988, 1991, 1993; Vejen Kunstmus. 1989 (retrosp.); Ålborg Kunstpav. 1989 (s.m. Hans Knap og Søren Mathiesen); Aarhus Kunstforen. 1992 (retrosp. grafik, s.m. Finn Severin Bolther); Trapholt 1995.

Artworks

Maleri: Mennesker i rum (1967, Trapholt); Siddende figur i atelieret (1968-69, smst.); Figur ved bord (o. 1970, Vejle Kunstmus.); Læsende mand (1971, Trapholt); Gråt rum (1979, smst.); Uden titel I (1984, smst.); Uden titel II (1984, smst.); Uden titel I (1986-87, Vejen Kunstmus.); Uden titel II (1986-87, smst.); Rue Raymond Losserand I (1988, Trapholt). Udsmykning: Kolding Amtsgymn. (vægudsmykn., mal., 1992). Tegning og grafik: Repr. bl.a. i Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Vejle Kunstmus.; Trapholt; Fyns Kunstmus.; Thisted Gymn.; Rødkilde Gymn., Vejle.

Literature

Edin Kjær i: E.J., Kolding Kunstforen. 1979; E.J. i: North-inf., 66, 1979; Pol. 10.5.1982 (Hellen Lassen); Inf. 20.11.1984 (Bent Irve); Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Kolding Ugeavis 4.12.1991 (Ane Hejlskov Larsen); Sven Jørn Andersen i: Billedguide til kunstmus. i Vejle Amt, 1993, 98f; Steffen Hejlskov Larsen i: E.J., Trapholt 1995. Variationer over et tema (video, 325 oliebilleder, Bastrup Trickfilm 1992).

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.