Carl Rahl

Weilbach information

Genealogy

Rahl, Carl, 1812-1865, maler. *13.8.1812 i Wien, ?9.7.1865 smst. Forældre: Kobberstikker, maleren Carl Heinrich R. og NN.

Biography

Carl Rahl var portrætmaler, men også historiemaler i stor stil og havde blandt andet malet Hohenstaufernes historie. Da kejseren af Østrig bestilte et af disse billeder, var R.s ry sikret. Det store billede af kristendomsforfølgelserne var med til at udbrede dette ry og havde måske til følge, at R. var blandt de kunstnere, der 1845 blev kaldt til Augustenborg for at bidrage til forevigelsen af hertugparrets sølvbryllup. Han portrætterede medlemmer af familien og "mange af de højeste embedsmænd der og i København, hvortil han kaldtes af Kongen" (Wurzbach). Portrættet af Christian VIII, malet post mortem 1848, var resten af enkedronningens liv hendes yndlingsportræt af gemalen. I Wien var R. en nær ven af Theophilus Hansen, der både blev malet af ham, ejede hans selvportræt og tegnede hans gravmæle, og denne valgte også R. til dekorering af flere af sine bygninger: Hærarsenalet, den græske kirke i Wien og universitetet i Athen. Efter Hansens død forærede søsteren Marie Hansen genstande fra boet til Ny Carlsberg Glyptotek, blandt andet malerier af R., der var højt værdsat af sin samtid. Han havde søgt sine forbilleder både i stil og farver hos de venezianske malere, f.eks. Giorgione, Tintoretto og Veronese, som han i øvrigt havde studeret og kopieret på ungdomsrejserne med vennen Charles Ross. De 2 havde også senere planer om, at billeder af dem skulle danne grundstammen i et nyt galleri. R.s portrætter præges af en fast karakteristik, måske lidt vel idealiserende.

Education

Elev på Akad. i Wien 1827; videreudd. i München og Stuttgart.

Travels

Italien 1836-43; Frankfurt, Bruxelles og Paris 1845 (s.m. Charles Ross); Hamburg, Hertugdømmerne og Kbh. 1845-47; mest i Wien fra 1850.

Occupations

Ledede en malersk. i Wien fra o. 1850; prof. ved Akad. i Wien 1863.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Kristenforfølgelse i de romerske katakomber (1844, Hamburger Kunsthalle, mindre gentagelse, 1847, Nat.gal., Berlin); Hertug Chr. Aug. II af Augustenborg (1845, Gisselfeld); dennes gemalinde Louise Sophie, f. Danneskiold- Samsøe (1845, smst.); Magnus greve Scheel Plessen (Saltø); dennes hustru Margrethe Wilhelmine, f. von Hedemann (1847, smst.); Oberstløjtnant Fr. Emanuel von Blücher (1847, Giesegård); Læge D.F. Eschricht (1847, Kbh. Univ., Med.-fysiologisk Inst.); Christian VIII (1848, Udenrigsmin.); Arkitekt Theophilus Hansen (Deutsches Hochstift, Frankfurt am Main); dennes søster Marie Hansen (Glyptoteket); Kvinde med dolk (o. 1850, smst.); Kvindeportræt (1853 el. 1855, smst.); Kvindehoved (1855, smst.); Prof. Niels Nicolaus Falck (Kunsthalle zu Kiel); Styrken, allegori (1865, smst., replik Gemäldegal., Wien); Franz Beer (1857, smst.); 2 selvportrætter (smst.); Therese Hilbert som barn (smst.); kopier efter venezianske malere (smst.); Demodokos synger for Phæakerne; Prinsen af Nør, forlæg for litografi (1845, Det kgl. Bibl. Billedsaml.); andre forlæg, smst.; Fr.borgmus.

Literature

Constant von Wurzbach: Biographisches Lex. des Kaiserthums Oesterreich, XXIV, Wien 1872, 230; Da. Slotte og Herregårde, I, 1944, 703; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; Kunsthalle zu Kiel, Kat. der Gemälde, Kiel 1973; Roar Skovmand (red.): Jægerspris, 1974, 156; N.L. Faaborg: Da. grafiske portrætter, 1980; Jørgen Paulsen: Augustenborgerne, 1980; samme: Augustenborg, 1981; Die Gemälde der Nat.gal., Deutsche Malerei vom Klassizismus bis zum Impressionismus, Berlin 1986; Die Gemälde des 19. Jahrh. in der Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1993.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.