Carl Frederik Bartsch

Weilbach information

Genealogy

Bartsch, Carl Frederik, 1829-1908, maler og raderer. *19.11.1829 i Kbh., ?24.10.1908 smst., begr. smst. (Garn.). Forældre: Skomager Edvard Ludvig B. og Marie Frederikke Vagus. ~med Marie Christensen, ?1906.

Biography

Carl Frederik Bartsch udstillede en årrække efter akademiuddannelsen overvejende dyrebilleder, samtidig med arbejdet på Porcelainsfabrikken, hvor han bl.a. malede prospekter på bestillingsvaser brugt som gaver. B. forlod fabrikken af helbredshensyn og genoptog 1870erne sine landskabs- og dyremotiver i malerier, tegninger og akvarel og solgte adskilligt.

Education

Kunstakad. Kbh. 1842; samtidig lærling på Den kgl. Porcelainsfabrik; gennemgik 1. og 2. ornamentkl., avancerede marts 1848 til dekorationskl., forlod denne s.å.

Travels

Occupations

Prospektmaler på Den kgl. Porcelainsfabrik 1844-64; informator fra 1864.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1848-49, 1853-57, 1877-79, 1881-88, 1891-93, 1895; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1882.

Artworks

Landskab med køer ved en sø (udst. 1853, Ribe Kunstmus.); Landskab fra Dyrehaven med vildt (smst.); Landskab (smst.); Prangeren (udst. 1857); Fra Telemarken (1857); Får (1877); En hjord dyr (1881); Fra Dyrehaven (1882). Tegninger og grafik: Dronn. Louises Bro (tegn., Kbh. Bymus.); Den Collinske gård, Bredg. (radering, smst.); rad. publ. i Kunstforen. hefte 1850; repr. i Kobberstiksaml. Dekoreret porcelæn: Stor delfinvase med prospekt af Bernstorffs Palæ (1857, Kbh. Bymus.); delfinvase med prospekt fra Kbh. (1860, smst.); delfinvase med prospekt fra Højbro Pl. og Tårbæk Strandv. 40; desserttallerkener med prospekt af danske herregårde (til prinsesse Alexandras bryllup 1863); repr. i Øregårds Mus.

Literature

Sig. Müller: Om Kunsten at radere, Da. Raderinger, 1897; Bredo L. Grandjean: Kgl. da. Porcelain 1774-1884, 1962, 176, 181; John Erichsen: Kbh.s prospekter på kgl. porcelain, 1975. Auktion: Kunstforen. Haandtegn., Kbh. 1933.

Author: Kirsten Rykind-Eriksen (K.R.-E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.