Heinrich Dohm

Weilbach information

Genealogy

Dohm, Heinrich August Emil, 1875-1940, maler. *27.9.1875 i Kbh., ?28.1.1940 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Nagelsmed, senere æskefabrikant Carl Chr. D. og Dorothea Adelheid Klagenberg. ~1° 13.6.1900 i Kbh. med Ingeborg Kristiane Madsen, *3.1.1874 smst., ?2.7.1909 smst., datter af glarm. Jørgen Tykjær Vinter M. og Rasmine Frederikke Kaaber. ~2° 14.12.1922 i Kbh. med Christense Victoria Petrea Elisa Nielsen, *22.11.1879 smst., ?4.6.1968 på Fr.berg, datter af malerm. Peter Emil N. og Ane Marie Frydendahl.

Biography

Heinrich Dohm malede fortrinsvis portrætter, landskaber og folkelivsbilleder, men hans produktion omfatter desuden religiøse motiver, der især er malet i årene 1900-15. Et samtidshistorisk maleri med Christian X på den hvide hest skabte opmærksomhed omkring D.s navn og medvirkede til, at han fra begyndelsen af 1920rne blev en populær portrætmaler med mange bestillingsopgaver. Fra ca. 1925 dyrkede D. om sommeren friluftsmaleri på Fanø, og den oftest mørkstemte naturalisme, som han havde fastholdt siden akademitiden, udviklede sig herefter koloristisk og fik et impressionistisk præg.

Education

Malersv. 1893; Kunstakad. Kbh. (Otto Bache, Frants Henningsen) 1894-98.

Travels

Tyskland 1895; Paris 1909; Berlin 1911-12; Holland og Belgien 1925; London 1929; Italien 1934.

Occupations

Best.medl. i Kunstnerforen. af 18. Nov.

Scholarships

Emma Bærentzen 1925.

Exhibitions

Charl. Forår 1896-1913, 1915-40; Charl. Eft. 1922, 1931; KE 1908-09, 1911; Landsudst., Århus 1909; Grosse Kunstausst., Berlin 1912; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1927, 1930, 1932-37, 1940, 1942.

Artworks

Abrahams vandring til Moria Bjerg (1899, altertavle Veirup K., Ribe Amt); Den store hvide flok (1908-15, Holmens Kgrd. kapel); Ribe Amtsråd (1915, Ribe Kunstmus.); Christian Xs ridt over grænsen (1921, kongehuset, Chr.borg, forarb. 1920-21, Haderslev Mus.); Fra havnen ved Sønderho (Sønderjyll. Kunstmus.); Thorv. Stauning (1929, Fr.borgmus.).

Literature

Pol. 11.10.1915; B.T. 26.9.1935 (interv.); Helge Bangsted: H.D., 1937; Nat.Tid., Pol., Soc.Dem., Berl.Tid. 29.1.1940 (nekr.); Tage Sørensen: Esbjerg før 1940, 1986. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Birgit Jenvold (B.Je.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.