Morten Jepsen

Weilbach information

Genealogy

Jepsen, Morten, 1826-1903, maler. *24.7.1826 i Strandby ved Fr.havn, ?21.7.1903 på Højris, Mors, begr. i Ljørslev. Forældre: Skolelærer Jep Christensen og Else Pedersdatter. Ugift.

Biography

Morten Jepsen udstillede udelukkende interiørbilleder på Charlottenborg, de fleste kirkeinteriører, og han blev i samtiden benævnt arkitekturmaler. De få billeder af ham, der kendes i dag, har med deres naive præg størst betydning som kulturhistorisk dokumentation. J. fortæller selv, at næsten alle hans rejser blev gjort for egen regning og ved salg af billeder undervejs, hvorfor de fleste findes i udlandet.

Education

Oprindelig lærer; opt. Kunstakad. Kbh. april 1846, til frihåndssk. 1847; soldat i Treårskrigen 1848-51; fortsatte på Kunstakad. jan. 1852; arb. samtidig som malersv.; en kort tid elev af J.L. Lund.

Travels

Italien 1866, Østrig, Venezia, Dresden, Prag 1869-70; Paris 1874-76.

Occupations

Lærer på Folkehøjsk. på Hindholm 1863- 68.

Scholarships

Akad. 1873.

Exhibitions

Charl. Forår 1869, 1871-82, 1885, 1887, 1890; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872. Separatudstilling: 1902 (s.m. Karl Konow og Aug. Tørsleff).

Artworks

Atelierinteriør (1853, tidl. Joh. Hansens Saml.); Gade på Montmartre med udsigt over Paris; Farver Schleisners gård; Teinkirken i Prag med Tyge Brahes ligsten (1870, Fr.borgmus.); Nikolaj Krossing i sin stue på Kastellet (1871, smst.); Maribo Klosterkirkes indre (1886, Storstrøms Kunstmus.); Stenbogade i Ribe (1891, Ribe Kunstmus.). Tegninger: Selvportræt (1871, Det kgl. Bibl.).

Literature

Berl. Tid. 11.6.1902; 27.7.1903 (nekr.). Auktionskatataloger: 29.9.1903 (dødsbo); 7.12.1903 (samme); 14.3.1904 (samme).

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.