Sigurd Schou

Weilbach information

Genealogy

Schou, Sigurd Sølver, 1875-1944, maler. *30.7.1875 i Kbh., ?20.11.1944 smst., urne på Fr.berg (Søndermark). Forældre: Malerm. Peter Christian S. og Maria Bornemanna Sølver. ~2.12.1921 i Kbh. med Ellen Engel, *15.11.1879 smst., datter af hvidgarver Fritz E. og Helga Wengler.

Biography

Sigurd Schou malede en række landskabsbilleder fra bl.a. Danmark, Italien og Grønland. Han var naturalist og forholdt sig meget traditionelt til denne retning. Billedernes detaljerigdom og omhyggelige behandling af især arkitektoniske elementer giver i mange tilfælde motiverne et næsten fotografisk præg. Den samme omhu ses i S.' Grønlandsbilleder, der med stor nøjagtighed og trofasthed mod motivet beskriver havet og de særprægede landområders barske natur.

Education

Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1897- 98.

Travels

Tyskland 1902; Norge 1911; Italien 1922; Sverige 1929, 1931; Grønland 1930, 1932, 1933.

Occupations

Scholarships

Akad. 1901, 1903; Hielmstierne-Rosencrone 1903.

Exhibitions

Charl. Forår 1898-1905, 1907-14, 1921, 1923; KE 1904-05, 1907; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1924, 1926-27, 1930, 1934-35, 1937-39, 1940; Foren. for Nat. Kunst, 1925; Koloniudst. Paris, Rom 1931; Halsnæs-motiver i kunsten, Hundested Rådhus 1977.

Artworks

Tøbrud (1898); Kagekonebod ved aftenstid (1900, Kbh. Bymus); Landskab, Slesvig (1903, Ribe Kunstmus.); Vinterdag ved Farum Sø (1907); Rudbjerggaard (1909); Oktoberdag i Dyrehaven (1911); Lynæs Havn (1914); Ved Arresøen (udst. 1921); Landevej udenfor Florens (1923); Bramsnæsvig (udst. 1924); Lynæs klinter (udst. 1926); Forblæste bøge (udst. 1930); Kolonien Upernavik, Grønland (udst. 1935); Landskab, Nordsjælland (udst. 1937); Mølledam, Femmøller (udst. 1940).

Literature

Berl. Aften 25.11.1944 (nekr.); Berl. Tid. 26.11.1944 (nekr.); Nat.tid. 24.11.1944 (Knudåge Riisager).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.