August Plum

Weilbach information

Genealogy

Plum, Poul August, 1815-1876, maler. *13.5.1815 i Kbh., ?27.7.1876 i Fredensborg, begr. i Asminderød. Forældre: Vinhdl., løjtnant, senere toldbetjent Hans Jacob P. og Petra Magdalene Halse. ~1° 27.3.1858 på Fr.berg med Mariane Laurentze Hasse, *9.11.1812 i Kbh., ?25.2.1872 i Fredensborg, datter af købmand Thomas Christoffer H. og Marie Thommesen. ~2° 24.9.1873 i Asminderød med Emilie Hoppe, *11.2.1836 i Kbh., ?12.5.1916 på Fr.berg, datter af stadsfysikus, prof. Børge Anton H. og Emilie Henriette Julie Monrad.

Biography

August Plum modtog tilsyneladende ikke væsentlige kunstneriske impulser fra sin lærer på Kunstakademiet J.L. Lund, men måske nok en vis orientering mod den samtidige europæiske, fortrinsvis tyske kunst. Det gælder især de mange genrebilleder, P. udførte i 1830rne og 40rne, der ligger umiddelbart i forlængelse af billedtyper, som med stor succes udførtes i München og Düsseldorf og herhjemme kendes fra bl.a. C.A. Schleisner og J. Friedländer. På en udlandsrejse 1850-53, som inkluderede længere ophold i Paris og Düsseldorf, assimilerede han yderligere indtryk fra det internationale genre- og landskabsmaleri og placerede sig således blandt de internationalt orienterede danske kunstnere, der især i 1850erne var i opposition til den dominerende nationale kunstopfattelse. Ved siden af genre- og landskabsbilleder udførte P. også en række portrætter samt leverede illustrationer til et bogværk om Galatheas jordomsejling. P. deltog selv i ekspeditionen 1845-47, og de tegnede og malede studier fra bl.a. Indien og Tahiti er ikke bare kulturhistorisk interessante, men også et af de få danske eksempler på den orientalismefascination, som prægede den samtidige europæiske kunst. P. synes i det hele taget at have været en af periodens mest vidtberejste danske kunstnere, idet han 1839-41 opholdt sig i Nordamerika, hvor han arbejdede som billedhugger.

Education

Kunstakad. Kbh. 1831, gipskl. 1. kvartal 1833 -1. kvartal 1834, 1. kvartal 1836, modelsk. 2. kvartal 1836 -1. kvartal 1838, lille sølvmed. 1837, elev af J.L. Lund.

Travels

Nordamerika 1839-41; deltog i Galatheas jordomsejling 1845- 47; Belgien, Paris og Düsseldorf 1850-53.

Occupations

Scholarships

Akad. 1850-52.

Exhibitions

Charl. Forår 1834-39, 1844-45, 1850, 1853-58, 1860, 1862-63, 1868, 1870-71, 1873; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

En dreng som sælger cigarer (udst. 1834); En gammel bondekone læsende i sin bibel (1835, tidl. Chr. VIII); Et sjællandsk hestemarked (ca. 1839, Stat. Mus. for Kunst); En læredrengs afsked med mesteren (1844, smst.); Portræt af en inder (1845-47); En indisk vekselerer (1850); En søndagmorgen i Westphalen (udst. 1858); Efter sommerferien (udst. 1871, tidl. i Hirschsprungs Saml.); Landskabsstudie fra Indien (tidl. i Johan Hansens Saml.); Tahitiske piger bringer frugt til korvetten Galathea (smst.); Portræt af maleren Moritz Unna (smst.); C.E.F. Weyse (tegn., Fr.borgmus.); Fra Galatheaekspeditionen (tegn., Handels- og Søfartsmus.). Bogillustrationer: S.A. Bille: Beretning om Corvetten Galatheas Rejse omkring Jorden, 1849-51.

Literature

Ill. Tid. 1875-76, 439f; Svend Jørgensen i: Handels- og Søfartsmuseets Årbog, 1966, 14f. (En da. genremaler på ekspedition); Torben Wolff: Da ekspeditioner på verdenshavene, 1967; samme i: Bente Scavenius (red.): Guldalderhistorier, 1994; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst, 1983 (Elever i Kunstakad. gipskl. og modelsk. 1818-53); Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989. Brevarkivet (Stat. Mus. for Kunst).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.