F.L. Storch

Weilbach information

Genealogy

Storch, Frederik (Fredrich, Friedrich) Ludvig, 1805-83, maler. *31.7.1805 i Kerte, ?2.9.1883 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Sognepræst Samuel S. og Eleonore Christine Kamp. ~20.3.1832 i Balslev med Giertrudmine (Mine) Claudine Kamp, *7.1.1811 på Erholm, ?23.1.1881 i Kbh., datter af godsforvalter Christian August K. og Anne Elisabeth Smidt.

Biography

F.L. Storch kendte W. Bendz allerede fra skoletiden i Odense og kom i akademitiden ind i kredsen omkring A. Küchler og D. Blunck. Han rejste allerede sidst i 1820rne til Bayern, hvor han sluttede sig til münchener- skolen og blev i 20 år. Han omgikkedes lokale kunstnere som Moritz von Schwind og Wilhelm von Kaulbach, men desuden dannede der sig i forstaden Schwabing en lille dansk kunstnerkoloni, bestående af S., C. Schleisner, Chr. Holm og Niels Simonsen. S. høstede bifald for sine poetisk- sentimentale billeder, og flere af dem vandt udbredelse i litografiske gengivelser udført af bl.a. F. von Hanfstängl. Theophilus Hansen berettede efter et besøg hos S. i München, at denne havde specialiseret sig i at male "unge smukke nøgne Piger". Efter hjemkomsten til Danmark blev S. agreeret, men opnåede aldrig at blive medlem af Kunstakademiet. Det lange udlandsophold havde præget hans stil stærkt i en retning, der næppe faldt i et dansk publikums smag. Malerierne var for sentimentale, glatte og sødladne, i den tyske stil. Men S. modtog dog igennem årene en del bestillinger på altertavler til især sjællandske landsbykirker.

Education

Student 1823; cand. theol. 1830; Kunstakad. Kbh. 1824, modelsk. fra 1826.

Travels

Dresden 1832-35 (iflg. Nagler); München 1835-52, afbrudt af oph. i Italien 1845-46; formentlig i Norge 1858.

Occupations

Scholarships

Rejseunderstøttelse fra Chr. VIII 1845- 46; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1852.

Exhibitions

Charl. Forår 1828, 1831-32, 1843-44, 1852-55, 1857-63, 1865, 1867-68, 1870-73, 1875-76, 1878, 1881; udst. jævnligt i Tyskland i perioden 1832-52; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Malerier fra fynske Herregaarde, Odense Mus. 1904.

Artworks

Historiemalerier: Oscars død (udst. 1828, Stat. Mus. for Kunst); Loke styrtes i afgrunden af Hother (smst.); Piger i klippebad (1838, tidl. hertugen af Leuchtenbergs saml.); Psyches bortførelse (købt af Kunstforen. i München 1840, litograferet af J. Bergmann, tegn. i Kobberstiksaml.); Amor lærer Psyche at styre roret (udst. 1843, tilh. kongen af Württemberg, der ejede 8 af S.' værker); To nymfer (1845); Grev Otto af Oldenborg og det oldenborgske horn (1862, Stat. Mus. for Kunst); Judith med Holofernes' hoved (udst. 1865, smst.); Agnetes drøm, Elverhøj (udst. 1867); Alfedans (udst. 1871). Landskaber og genrebilleder: Den blå grotte (1852, tidl. Joh. Hansens Saml.); Jagtparade på Ravnholt (1853); Studie af italienerinde (1854, tidl. smst.); Malerne i skoven (tidl. smst.); En norsk spillemand (udst. 1859); Morgengruss des Meeres (Münchener Stadtmus.); Tegernsee ved München; København set fra Volden, aften med optrækkende uvejr. Portrætter: Forfatteren Poul Chievitz (1849, Fr.borgmus.); Baron C.F. Blixen Finecke (1853); Frederik VII (1854, Fr.borgmus.); Sognepræst C.H. Visby (1854, Vor Frelsers K., Kbh.); Grev C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs med hustru og børn (1855, Frijsenborg); Frederik VII (1855, Fyns Kunstmus.); Kgl. kammersanger Peter Schram (1856, Det kgl. Teater); Politikeren C.N. David (1857); Baronesse Clara Blixen Finecke som barn (1858); Dir. J.G.B. Klemp (1862, Fr.borgmus.); Christian IX (1867, Zoo. Mus.); Frederik VII (Ovesholm, Skåne); Christiane Phister (Teatermus.); J.C. Dahl (Nasjonalgal., Oslo). Altertavler: Kommer til mig (1854, Vallensbæk K.); Kristus velsignende (1856, Lumby K.); Kvinderne ved graven (1857, Smerup K.); Opstandelsen (1860, Lidemark K.); Kristus på Oliebjerget (1863, Lille Heddinge K.); Thorvaldsens Kristusfigur (1863, Humle K.); Kristus velsigner de små børn (1863, Højelse K.); Kristus på korset (1864, Tranum K.); Kristus hos Martha og Maria (1866, Alslev K.); Kristus på korset (1866, Tullebølle K.); Kristus (1870, Løgsted K.); Kristus (1870, Sønderup K.); Kristus i Getsemane (1871, Brøndbyvester K. og 1873, Være K.); Kristus i Emaus (1874, Nr. Nebel K.); Kristus (1878, Kirke-Flinterup K.); Den opstandne Kristus (Komm.hosp. K., Kbh.); Kristus med Magdalene (Solrød K.); Maria, Maria Magdalene og Johannes ved korsets fod (Himlingøje K.); Kristus på Oliebjerget (Havnelev K.); Hyrdernes tilbedelse (Spjellerup K.); Kristus i Emaus (Øster Egede K.); malerier på korhvælvingerne i Store Heddinge K. (1867); tegn. i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Loftsudsmykn. (1860erne, Frijsenborg).

Literature

Naglers Künstlerlex., München 1835-52; J. Maillinger: Bilder-Chronik, II, 1876, 223; IV, 1886, 84, 163; Fr. v. Boetticher: Malerwerke des 19. Jahrh., II, 2, Dresden 1891-1901, 846; Ludw. Gurlitt: L. Gurlitt, Berlin 1912; R. Oldenbourg: Die Münchner Malerei im 19. Jahrh., München 1922; H. Stemann: F. Meldahl og hans Venner, II, 1926; L. Swane i: Kunstmus. Aarsskr., 1948-49, 90; T. Holck Colding: Jægerspris, 1965, 96; Roar Skovmand (red.): Jægerspris Slot, 1974, 109-13; V. Villadsen i: Architectura, 1, 1979, 101, 103. Ejner Johansson: De da. malere i München, 1997. Auktionskataloger: 24.3.1884 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.