Louise Ravn-Hansen

Weilbach information

Genealogy

Ravn-Hansen, Louise Christiane, 1849-1909, maler. *19.7.1849 i Kbh., druknet ca. 17.1.1909 i floden Havel ved Schwanenwerder nær Berlin, begr. i Kbh. (Ass.). Forældre: Bud, fyrbøder i Krigsmin. Christian Henrik Ravn og Louise Marie Wunderlich. Adopteret af klædehdl. Niels Frederik Hansen og Sabine Wunderlich. Ugift.

Biography

Louise Ravn-Hansen fik et undervisnings- og uddannelsesforløb, der var almindeligt blandt kvindelige kunstnere i anden halvdel af 1800-tallet. Hun valgte tidligt blomstermaleriet fra til fordel for landskabsmaleriet og etablerede sig fra o. 1880 som en både flittigt udstillende og velanset landskabsmaler. Motiverne fandt hun på rejser rundt i Danmark bl.a. til Midtjylland og Nordsjælland og i udlandet, bl.a. Schweiz og Italien, og viser i en række eksempler en fin fornemmelse for at formidle den umiddelbart sansede naturoplevelse, både i mindre plein-air skitser og i større mere gennemarbejdede kompositioner. Sideløbende med maleriet arbejdede hun desuden med grafik og udførte adskillige landskabsraderinger af fin teknisk kvalitet, der for fleres vedkommende blev udgivet af Den danske Radeerforening. Ved hendes død 1909 stiftedes Louise Ravn-Hansens Legat, der af Kunstakademiet i København tildeltes kvindelige landskabsmalere.

Education

Elev af Emma Mulvad; på Vilhelm Kyhns Tegnesk. 3 vintre fra 1871; privatelev af Jørgen Roed en kort periode.

Travels

Italien 1891; Berlin 1909; desuden rejser til Holland, Belgien, Tyskland, Tyrol, Schweiz.

Occupations

Scholarships

Raben-Levetzau 1890.

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1877; Charl. Forår 1878-84, 1886-93, 1895-1904, 1906, 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Glaspalast, München 1899; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1905, 1907; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Søllerødbilleder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Artworks

Udenfor Amagerport (o. 1870, Kbh. Bymus.); Grønningen med Kastelsbroen om efteråret (1879, smst.); Parti fra Rye, Himmelbjerget i baggrunden (1880); Landskab ved Gyrstinge (1882, Stat. Mus. for Kunst); Varm dag, udsigt mod Møen (udst. 1894); Gråvejrsdag, Berner-Oberland (udst. 1908); Landskab fra Nordsjæll., uroligt vejr (udst. 1909); har desuden udf. over 70 landskabsraderinger, heraf flere udg. af Den da. Radeerforen. og Foren. Fremtiden; grafik i Søllerød Mus.; Øregaards Mus.; Det kgl. Bibl., Billedsaml.; grafik og tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Berl. Aften 21.1.1909; 22.1.1909; Pol. 22.1.1909; 23.1.1909; 24.1.1909; Nat.tid. 3.2.1909; Jørgen Sthyr: Da. Grafik 1800-1910, 1949; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Breve til Sigurd Müller (Hirschsprung).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.