Andreas Riis Carstensen

Weilbach information

Genealogy

Riis Carstensen, Andreas Christian, 1844-1906, maler. *9.11.1844 i Sennels ved Thisted, ?5.5.1906 i Helsingør, begr. smst. Forældre: Sognepræst Jørgen Frederik C. og Theodora Cathrine Holm. ~9.9.1890 på Fr.berg med Ida Lucie Catharina Müller, *28.5.1865 på Flensborggaard ved Glumsø, ?14.7.1950 i Helsingør, datter af proprietær Peter Frederik M. og Agnes Dorthea Hedde.

Biography

Andreas Riis Carstensen arbejdede meget med marinemaleriet, men han var ikke i så høj grad påvirket af sin lærer C. Dahl som af Anton Melbyes og C.F. Sørensens mere romantiske søskildringer. Hans store glæde ved havet præger mange af hans værker, men han var også optaget af ørkenen. R. var vidt berejst og hentede motiver fra Vestindien over Grønland til Christiansø. I 1893 udførte han en serie på 11 malerier fra Egypten på bestilling af brygger Carl Jacobsen til ophængning i dennes egyptiske samling. R.s arbejder har en næsten registrerende præcision og nøjagtighed i detaljen, som det ses bl.a. på hans billeder fra Grønland. Dette gør billederne yderligere interessante set fra en geografisk og etnografisk synsvinkel.

Education

Til søs efter konfirmationen; begyndte at tegne under oph. i Quebec; tilbage til Danm. 1863, krigstjeneste på fregatten Tordenskjold; lærte marinemaleri hos C. Dahl; Tekn. Inst.; Kunstakad. Kbh. 1864-68, 1877; Atelier Suisse i Paris; École des Beaux-Arts (J.L. Gérôme) 1875- 76.

Travels

Quebec; USA, Da. Vestindien 1869-74; Portugal, Spanien, Marokko 1875; Frankrig 1875-77; Middelhavet, Egypten, Syrien (i egen båd) 1879-80; Grønland 1884, 1888; Egypten gentagne gange i 1890erne.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1879.

Exhibitions

Charl. Forår 1868, 1875, 1878-80, 1882-96; N.Y. 1869; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Decemberudst., Charl.borg 1883; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1889, 1894. Auktioner: Charl.borg 1901; Den frie Udst. bygn. 1906.

Artworks

Udsigt mod gammel kalkbrænderi (1871, Kbh. Bymus.); Udsigt over Chr.havn (1875, smst.); Ved solopgang i Kattegat (Neuhausens Pr. 1879); 11 malerier med motiver fra Egypten (1893, Glyptoteket, ikke bev.); Bjergsø på St. Jan (1905, Stat. Mus. for Kunst); Langebro set mod Christianshavn (1906, Kbh. Bymus.); Bygevejr, Nordsøen (før 1906, Stat. Mus. for Kunst); Eftermiddag på havet (smst.); Motiv fra Nilen (Fyns Kunstmus.); Briggen Lougens kamp mod 2 engelske fregatter i Vestindien 1806 (Fr.borgmus.); endv. altertavler til Sennels K. (1877); Østerild K. (1878). Skriftlige arbejder: Erindringer fra Atelier Suisse i: Kunstbl. 1888, 147-49; Two Summers in Greenland, 1890; Over viden Strand, Livs- og Rejseerindringer, 1897 (med egne ill.).

Literature

Berl. Aften 7.5.1906 (nekr.); Ill. Tid. 1893-94, 196-98, 220f (Vald. Schmidt); 1905-06, 499; 1906-07, 48, 454 (Vald. Schmidt); Morten Borup: Breve til og fra Holger Drachmann, 1970; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925, 1983. Breve til P.S. Krøyer 1884-97 (Hirschsprung).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.