Carl O.J. Lund

Weilbach information

Genealogy

Lund, Carl Ove Julian, 1857-1936, maler. *13.4.1857 i Kbh., ?31.1.1936 smst., begr. smst. (Bispebjerg). Forældre: Porcelænsfabrikant Johannes Vilhelm L. og Sophie Marie Amalie Bjelke. ~25.11.1893 på Fr.berg med Frederikke Margrethe Eleonora Uffelmann, *6.7.1874 i Utterslev ved Kbh., datter af overbetjent Diderik U. og Henriette Harder.

Biography

Carl O.J. Lund arbejdede som kunstmaler sideløbende med ansættelsen ved Den kongelige Porcelainsfabrik og den kortvarige tilknytning til Herman A. Kähler i Næstved i årene forud for værkstedets fremvisning på den nordiske udstilling i 1888. L. har som maler efterladt sig en mindre produktion af tidstypiske motiver. Foruden enkelte portrætter var det by- og landskaber, som havde hans interesse. Hans landskaber kan i komposition og farveholdning tyde på en påvirkning fra Peter Mønsteds arbejder, som L. dog selv fornægtede, og de er, som også hans egentligt topografiske motiver, malet ganske uden dennes håndelag og virtuositet.

Education

I porcelænsmalerlære ved Den kgl. Porcelainsfabrik 4 år; dimitt. fra Tekn. Inst. dec. 1874; Kunstakad. Kbh. 1875, alm. forb.kl., modelsk., afg. som maler dec. 1882.

Travels

Occupations

Ansat som gulddekoratør og farvefilerer ved Den kgl. Porcelainsfabrik 1872-86, 1893-95; kunstnerisk medarb. ved Kählers keramiske Værksted, Næstved 1886-ca. 1888.

Scholarships

Sødrings Pr. 1887; diplom ved Nord. Kunstudst., Kbh. 1888 (for keramik).

Exhibitions

Dec.udst. 1880; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Charl. Forår 1883-89, 1891-93; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Høstudst., Kleis Kunsthdl., Kbh. 1892. Separatudstillinger: Auktioner 1887, 1889.

Artworks

Bag det gamle skovløberhus (1883); Septembereftermiddag i Dyrehaven (1885); Vandingssted ved Brødebæk i Denderup Vænge, Gisselfeld (Sødrings Pr. 1887); Øksendrup Gadekær, Fyn (tidl. i Aalborg Mus.); Lyngen blomstrer, hedeparti fra Skjørping egnen (1893); Portræt af balletdirigent Ludvig Gade (1903, Det kgl. Teater); adsk. motiver fra det gl. Kbh. (Kbh. Bymus., Øregaards Mus.); repr. i Kobberstiksaml.; dek. af adsk. fade, platter og kalker med portrætter, landskaber, japansk inspireret grenværk m.m. for Kähler (1886-88, Næstved Mus.); kakkelovn med delfterdek. for samme (udst. 1888). Tilskrivning: Ved Københavns Søndermark (1890, Vejle Kunstmus.). Skriftlige arbejder: Fuldstændig Vejledning i Porcelænsmaleri til Brug ved Selvstudium, 1891.

Literature

Jens Thirslund: Kähler Keramik gennem 100 Aar, 1939, 18, 25; Liv og levn 1, Næstved Mus. 1987.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.