Olaf Markussen

Weilbach information

Genealogy

Markussen, Olaf, 1912-1995, maler og grafiker. *11.1.1912 i Hover ved Vejle, ?10.12.1995 i Løgballe, begr. på Vrigsted Kgrd. Forældre: Sukkervarefabrikant Ole Marinus M. og Katrine Fischer Petersen. ~10.6.1961 i Røsnæs med fysioterapeut Tove Merete Rasmussen, *5.5.1933 i Kalundborg, datter af red. Søren R. og Martha Sørensen.

Biography

Olaf Markussen var under uddannelsen som malersvend i Vejle, ligesom flere andre kunstnere fra Vejle i disse år, blevet inspireret af maleren Victor Jensen, der underviste på Vejle Tekniske Skole. Men især var det mødet med Aksel Jørgensen, der fik afgørende betydning for M.s kunst. Det motiviske udgangspunkt i den nære virkelighed og den stædige og konsekvente opbygning af billederne med en klippefast tro på strukturernes betydning, og at tingenes væsen lå bag det, man så, har været den sikre grund for M.s billedskaben lige siden. I København kunne motivet være opstillinger, en baggård med efterladte murerredskaber eller udsigten fra et vindue. Om sommeren i Vejle fyldte naturen mere med partier fra byens nærmeste omegn. I grafiske blade fra 1930rne kunne skildringerne af det Københavnske caféliv få socialrealistiske overtoner, men helt uden patos og retorik. Det nøgterne og saglige har altid stået stærkt i M.s kunst. I 1962 bosatte han sig endeligt i Stouby uden for Vejle, og umiddelbart betød det, at det genkendelige i motiverne blev stærkt nedtonet, og at sansningen, erkendelsen af især naturen, blev udtrykt i maleriets egne virkemidler, stoffet, farven, rytmen. Arbejdet med at frigøre sig fra en motivisk binding skete hurtigt i 1960erne, men den egentlige maleriske handling med at give de kræfter, der ligger dybt i tingene, som M. selv udtrykte det, kunstnerisk form har været den store opgave for ham siden.

Education

Udlært malersv. i Vejle; Kunstakad. Kbh. (Sigurd Wandel, Aksel Jørgensen og Kræsten Iversen) fra 1933, grafisk sk. 1937.

Travels

Holland og Italien 1935, 1947-48; Norge og Sverige 1937, 1958; Frankrig 1959; Jugoslavien 1972; Grækenland og Tyrkiet 1978.

Occupations

Scholarships

San Cataldo 1935; Van Gogh udst.legat 1945; Hielmstierne- Rosencrone 1951; oph. på Lysebu 1958; J.R. Lund 1964; Stat. Kunstfond 1973.

Exhibitions

KE 1936-37, 1939, 1946, 1955, 1957; Charl. Forår 1936-37, 1960; Charl. Eft. (grafik) 1938. 1940; Nord. Grafikunion, London 1938 m.fl.; Vejle Kunstmus. 1940, 1942, 1977; Kunstindustrimus. 1941; Kulingen 1941-45; Unge Talenter, Winkel og Magnussen 1944; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1945; Ung da. Kunst, Kleis' Kunsthdl. 1946; Den Polykrome 1948-56; Modern Da. Art, Charl.borg 1957; Vejle Kunstforen. udst. 1988-95. Separatudstillinger: Vejle Mus. 1946, 1962; Bergen Kunstforen. (s.m. Palle Nielsen) 1958; Athenæum Kbh. 1958; Kunstudst.bygn., Filosofgangen Odense 1960; Henning Larsens Kunsthdl. 1961; Esbjerg Bibl. 1964; Rubin og Magnussen, Kbh. 1972; Horsens Bibl. 1974; Skovgaardmus., Viborg 1976; Gal. Ryg Olsen, Fr.cia 1982; Gal. Nouvelle, Horsens 1984; Vejle Kunstmus. 1985 (retrosp.); Barrit Kultur- og Idrætcent. 1995.

Artworks

Malerier, tegninger og grafiske arbejder på Vejle Kunstmuseum, heriblandt: Popler, Knapperup (1940); Byen og Bakkerne (1942); Opstilling (1960); Martsbillede (1966); Blåt billede (1968); Opstilling (1977); desuden: Udsigt over Vejle (1942, Vejle Rådhus); Voldgrav, Krabbesholm (købt af Ny Carlsbergfondet 1958); Fragment (1969-70, Specialarb.sk., Ålborg). Udsmykninger: Vejle Fjord Sanatorium (1968); Festsalen, Vejle Handelssk. (1971); Brejning Forsaml.hus (1990). Illustrationer: I bl.a. Vild Hvede; Helhesten; Hvedekorn; Social Demokratens Søndagstillæg; J. Bukdahl og Niels Th. Mortensen: Landet bag Klitterne; desuden grafiske arbejder på Kobberstiksaml.

Literature

Berl.Tid. 8.8.1944 (interv.); Vejle Amts Avis 23.3.1946 (interv.); Vensyssel Tid. 10.3.1946 (enquete); Vejle Amts Folkebl. 30.10.1958 (interv.); artikler af Olaf Markussen og Eigil Nikolajsen i: Kat. Vejle Kunstmus., 1985.

Author: Stig Miss (S.Mi.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.