Axel Salto

Weilbach information

Genealogy

Salto, Axel Johannes, 1889-1961, maler, grafiker, keramiker og forfatter. *17.11.1889 i Kbh., ?21.3.1961 på Fr.berg, begr. smst. (Fr.berg ældre Kgrd.). Forældre: Kaptajn, senere oberst, dir. i Hærens tekniske Korps Hans Christian S. og Ingeborg Heide. ~1° 23.12.1915 i Ålbæk med maleren Anna Camilla (Kamma) Thorn (se Salto, Kamma), *13.7.1890 på Hammersholm, Bornholm, ?4.3.1979 i Kbh., datter af proprietær Johannes Christian T. og Anine Camilla Brigida Hansen. Ægteskabet opl. 1948. ~2° 11.12.1948 på Fr.berg med maleren Gerda Åkesson, *22.12.1909 i Kbh., ?31.1.1992 smst., datter af kapelm. Aage Martin Å. og Christine Amalie Gundorph.

Biography

Axel Salto havde både et konkret og et metafysisk forhold til naturen og dens forekomster. Dette afspejler sig i et rigt facetteret og yderst produktivt virke inden for mange forskellige medier, først og fremmest i maleri, grafik og stentøj, men også som skribent, illustrator m.m. I de klassiske myter fandt han forvandlingsmotiver, der gengav øjebliksdramaet. I Aktæon, mytemennesket, der som straf forvandles til hjort for øjnene af os, fandt han et motiv, hvis ekspressive muligheder afprøvedes både i maleri, grafik og keramik. I plastikkens udtryksmidler fik dette forvandlingsdrama dybere intensitet. Det er karakteristisk, at S. i stigende grad forlod maleriet til fordel for det keramiske udtryk. Særligt her, i den keramiske skulptur, forløstes hans dekorative sans og hans alvorlige afsøgning af kraftens energi samt vilje til at synliggøre den levende proces. Han var med til at lancere den modernistiske kunst herhjemme. Sammen med Vilhelm Wanschers docering om at tage ved lære af antikken og af den store stil fortolkedes de nyeste stilretninger i en art ekspressionisme, der var en blanding af noget symbolsk, klassisk, abstrakt og ornamentalt. Gennem kunsttidsskriftet Klingen, 1917-20, skabte han et forum for det nye, der skete, billedkunstnerisk, litterært og holdningsmæssigt. Bladet blev til på hans initiativ, bekostedes af ham selv ved hjælp af en arv og redigeredes sammen med bl.a. Poul Uttenreitter, Otto Gelsted og Poul Henningsen, ligesom han også selv var en flittig bidragyder. Kompromisløse og fulde af vovemod søgte de at nedbryde al gammel vanetænkning, idet de betræbte sig for at forny det danske maleri. De ville beherske den suveræne form og idé, samlet udtrykt i en almen-malerisk magtfyldt stil med en betoning af den indre konstruktion og med en fast opbygning med rene, monumentale farveklange. Fra 1921 omdannedes tidsskriftet til kunstnersammenslutningen De Fire. Denne talte foruden S. malervennerne Vilhelm Lundstrøm, Svend Johansen og Karl Larsen. Sammenslutningen førte til et bofællesskab i Sydfrankrig. Herfra hentedes S. hjem af Bing & Grøndahl for at udføre keramik til verdensudstillingen i Paris 1925. Disse arbejder, i farvestærkt blødt porcelæn, inspireret af bl.a. kinesisk mingporcelæn, blev fra 1929 og til midten af 1950erne fulgt op af en fornyende indsats inden for stentøjet. Her udnyttede han glasurernes stoflige fortælleværdi gennem overfladens modellering. Det keramiske, stoffet, farven og det simple ornament, blev her drevet til det yderste i et frugtbart samarbejde med fagets håndværkere. Han har i en indholdsrig prosastil som ingen anden dansk keramisk kunstner talt og skrevet om keramik. Ikke mindst sin egen, som han ud fra et motivisk og teknisk udviklingsforløb inddelte i "den riflede", "den knoppede" og "den spirende stil". Med sidstnævnte indførte han for alvor de groende, organiske naturimpulser i sin keramik. S. var også bogskaber. Han tegnede omslag, forsatspapir, titelsider og vignetter, gjorde bogen til en helhed og et fuldgyldigt udtryk for sin kunst. Som maler har han navnlig beskæftiget sig med den store figurkomposition, som kun i enkelte tilfælde er blevet omsat til vægdekoration. Af hans arbejder i farvepuds skal nævnes det mangeårige arbejde med fornyelsen af Sonnes frise på Thorvaldsens Museum og udsmykningen af Statsanstalten for Livsforsikring, hvor teknikken fra frisen omsattes i et mere moderne formsprog med livsunderet som det gennemgående motiv. I træsnittet var han i mange år den eneste danske kunstner, der kombinerede den sorte plade med den farvede. Det havde været et af de erklærede mål med Klingen netop at udbrede kendskabet til træsnittet som udtryksform. S. var en mand af meninger om mange ting, hvilket afspejles i en række artikler og bøger, hvor han foruden om kunst også skrev og illustrerede eventyr. S. var på én gang både mystiker og intellektuel systematiker, digter og håndværker. S. var en af de mest eksperimenterende og alsidige kunstnerpersonligheder i 1900-tallets danske kunst.

Education

Student (Fr.berg Latin- og Realsk.) 1907; Tekn. Sk. (H. Grønvold) 1907-09; Kunstakad. Kbh. (P. Rostrup Bøyesen og Julius Paulsen) 1909- 1914.

Travels

Norge 1915-16 (s.m. Gudmundur Thorsteinsson); hjem via England; Frankrig 1916 (s.m. Kamma S.); Italien 1920 (3-4 mdr., s.m. samme og Vilh. Lundstrøm); hjem via England; bosat i Sydfrankrig (Bormes, Cagnes sur Mer) 1922- 24, 1925-28 (s.m. Kamma S., en tid s.m. Svend Johansen, Karl Larsen og Vilh. Lundstrøm); Spanien 1931; Paris 1937-38; Sydfrankrig 1950-51 (s.m. Gerda Åkesson); Middelhavs-cruise 1955 (s.m. Hans Bendix); Paris, London, Madrid 1956.

Occupations

Medl. af censurkom. for KE 1915-16, 1940, 1945-46, fmd. 1921, 1939; udg. og medred. af Klingen, 1917-20, 1942; medstifter af De 4 (s.m. Svend Johansen, Karl Larsen, Vilh. Lundstrøm) 1921; tilknyttet Bing & Grøndahl, Kbh. 1923-25; Carl Halier, Kbh. Stentøjsbrænderi 1929-30; Saxbo 1931-32; Bode Willumsen 1933; periodisk Den kgl. Porcelainsfabr. fra midt i 1930rne ca. 1956; P. Ipsens Enke ca. 1943.

Scholarships

Akad. 1915, 1922-23, 1926, 1929; Oluf Hartmann 1921; Raben-Levetzau 1921; sølvmed., Paris 1925; Hirschsprung 1931; J.R. Lund 1932; Zahrtmann 1932; Grand prix, Paris 1937; Benny Claudi-Pedersen 1938; Eckersberg Med. 1938; Grand prix, Milano 1951; Ancker 1956; Prins Eugen Med. 1959; på finansloven 1959; æresmedl. af Kunstnerforen. af 18. Nov., 1959; guldmed., internat. keramikudst., Ostende, Belgien.

Exhibitions

Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1911; KE 1913-21; Charl. Forår 1914- 15; Den frie Udst. 1916-19; Grafisk Kunstnersamf. 1917; Moderne Kunst, Århus 1918; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; De 4 1921, 1923-25, 1928; Nord. Grafik, Sth., Oslo 1924, Kbh. 1925; Moderne da. Malerkunst, Charl.borg 1925; verdensudst., Paris 1925, 1937; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Internat. Buchausst., Leipzig 1927; Unionalen 1927, 1931; Da. Målarkonst, Helsingfors 1928; Det da. kunststævne, Forum 1929; Grafisk kunst, Helsingfors 1931; Tjekkoslovakiet 1933 (grafik); Grønningen 1934, 1936-45; Stedelijk Mus., Amsterdam 1934; Nord. Grafik Union, London 1938, Helsingfors 1939, Sth. 1948; Kunstindustrimus. 1939; Tegneudst., Stat. Mus for Kunst 1940-41; Nord. Kunst, Århus m.fl. 1941-42; Charl. Eft. 1944 (retrosp. grafikudst.), 1954, 1961 (mindeudst.); Kunstnerforen. af 18. Nov., 1945; Röhska Mus., Göteborg, 1945; Den da. Kunstudst., Oslo 1946; Da. Kunst i Dag 1947; Kunstindustrimus. Oslo m.fl. 1947; Gemeente Mus., Haag 1948; Nord. Kunstforb., Reykjavík m.fl. 1948; Yngre da. og norsk Grafik 1949 (vandreudst.); Gravure contemp., Paris 1949; Da. dek. Kunst, Sth. 1950; Nord. Kunst, Kunstnernes Hus, Bergen 1953; Vejle Kunstmus. 1981; Kalmar Kunstmus., Sverige 1997. Separatudstillinger: Alice Uldall og Bodil Helweg, Kbh. 1922; Gal. Moderne, Sth. 1929 (s.m. A. Hallman); Kunsthallen, Kbh. 1930 (s.m. Karl Larsen); Winkel & Magnussen, Kbh. 1931-32, 1938, 1952; Kunstforen., Kbh. 1935; Kunstindustrimus., Kbh. 1939, 1954, 1989; Fischer & Krarup, Kbh. 1940, 1942 (s.m. Olivia Holm Møller), 1943-44; Nord. Kompaniet, Sth. 1947; Ny Kunst, Kbh. 1947; Charl.borg m.fl. 1949-50 (retrosp.); Tre Konsthantverkare. Norlunde. Park. Salto, Nat.mus., Sth. 1952; Thorvaldsens Mus. 1953 (s.m. Jens Søndergaard og Richard Mortensen), 1959; Århus Rådhus 1952 (retrosp.); Det da. Hus, Paris 1956; Lunds Konsthal m.fl. 1958; Moderna Mus., Sth. 1959; Kunstforen., Kbh. 1959; Skovgaard Mus. 1978; Glyptoteket 1995; Nordjyll. Kunstmus. m.fl. 1996 (s.m. Vilhelm Lundstrøm, Svend Johansen, Karl Larsen).

Artworks

Maleri: Landskab fra Christiansø (1913); Bacchus og Ariadne (1914); Adam giver Dyrene Navne (1915); Fuglefængerne (1917); Søstrene (1917); Chr. IV i slaget ved Lutter am Barenberg 1626 (1918); Heroisk Komposition, Heste (ca. 1920, Århus Komm.); Den døende Hjort (1920, Jagt- og Skovbrugsmus.); Romersk Opstilling (1920); Bukefalos (1922); Pinsefesten (1922); Alexander (1922); Aktæon (1923); Landskab fra Cagnes (1926); Komposition. Korybantfest (ca. 1930); Forårsbillede (1934); Drikkerne (1935); Den fortryllede skov (ca. 1935, Skovgaard Mus.); Aktæon (1937, Storstrøms Kunstmus.); Hjortekamp (Paris 1938, Eckersberg Med.); Landskab fra La Gaude (1938); De faldende Kopper (1938); Alexanders Død (1939); Den Tingen iboende Kraft (1948); endv. træsnit, raderinger, litografier, linoleumssnit, tegn., plakater i: Kobberstiksaml., Kbh.; Det kgl. Bibl.; Jagt- og Skovbrugsmus.; Kunstindustrimus., Kbh. Udsmykninger: Myten om Phaton (paneler til Poul Henningsens udsigtspav., limfarve på linoleum, 1921, Nordjyll. Kunstmus.); Paradisets Have (1925, til den da. pav., verdensudst., Paris); spisesalen i Da. Ing.foren. (kalkmal., 1935, bombet 1944, erstattet af farvepuds 1948); vinterhave smst. (1947); fornyelse af Sonnes frise og gårdudsmykn., Thorvaldsens Mus. (farvepuds, 1938-59); Statsanst. for Livsforsikr., nu SiD, Nyropsg., Kbh. (1952-53, delvis destr. indvendig 1994); dek. af indgangsparti og eksp.lokale i Bikuben, ved Nørreport, Kbh. (farvepuds, 1953-56); facadeudsmykn. boligkompleks, Backersv./Messinav., Sundby (1962, fuldf. af Gerda Åkesson o.a.). Mindre billeder i farvepuds: Hjort i kornmark (1940); Sovende hermafrodit (1940); Skål med frugter (ca. 1940); Bukefalos (ca. 1940). Keramiske arbejder: Spisestel, vaser, skulpturer i porcelæn, biscuit og stentøj, bl.a.: Paradisets Have (vase, 1924, Royal Copenhagen Mus.); Antilopehoved (1930, Kunstindustrimus.); Vindruevasen (1931, smst.); Hjortevasen (ca. 1931); Bacchushoved (1931, Aarhus Kunstmus.); Stående antilope (statuette, ca. 1933, Vejle Mus.); Dafne (1940); Janushoved (1948); Den Tingene iboende Kraft (1956, foran Thorvaldsens Mus.); Den Tingene iboende Kraft (1956, Kunstindustrimus.) Illustrationer til: Ovid, Elskovskunsten, 1917; Forvandlingerne, 1918; Alf Larsen: Digte, 1919; Apuleius, Det gyldne æsel, 1942; Ovid, Phaton, 1943; Sapfo (digte), 1943; Homer, Odysseen, 1954; samme, Iliaden, 1955. Mønstre til bogbind; tapeter; kartonnage; tekstiler; bronzer og glas m.m. Skriftlige arbejder: Flere bøger, talrige artikler og essays om kunst, kunstnere, keramik og om egne arbejder i dag- og fagbl., oftest ill. med originalgrafik. Udgivelser: I red. af Kunsttidsskr. Klingen I-III, 1917-1920; endv. Klingen, 1942 (jub.bog, forord af Paul la Cour, uds. af Grafisk Cirkel i anledn. af S.' 60-års dag og i forb. med retrosp. udst. på Charl.borg og i Malmö Mus.); Klingens Kunstnermapper, I-II, 1919; Otto Gelsted, Ekspressionisme, 1919; Klingens grafiske Mapper (8 mapper), 1920-28; Sapho, Digte, 1943; endv. repr. bl.a. i: Esbjerg Kunstmus.; Randers Kunstmus.; Silkeborg Kunstmus.; Stat. Mus. for Kunst; Trapholt; Louvre, Paris; Mus. des Arts Décoratif, Paris; Nordenfjeldske Kunstindustrimus., Tronheim; Sèvres Mus.; Skissernas Mus., Lund; Victoria and Albert Mus., London; Vestlandske Kunstindustrimus., Bergen.

Literature

Sig. Schultz: Ny Horisont. Betragtn. over den nye da. kunst., 1918, 15f, 17f; Otto Gelsted: Ekspressionisme, 1919; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938, 689-93; Paul la Cour: A.S., 1940 (Vor Tids Kunst, 32); Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941, 329-33; Bredo L. Grandjean: La céramique d'A.S., Faenza 1950, 123; Pierre Lübecker: A.S. (Kunsten idag 3), 1950, 28-53; Haavard Raastrup i: Danm. Billedh.kunst, 1950, 451; Arne E. Holm: A.S. Kunsthåndv., 3, 1952; Erik Fischer: Moderne da. Grafik, 1957, 11f, 194-97; Otto Gelsted: A.S., 1962; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968, 45; Walter Schwartz: Da. bogillustratorer fra Valdemar Andersen til A.S., 1973 (biogr. og litt.); Preben Wilmann og Marianne Brøns: Lundstrøm, 1977; Troels Andersen, Per Kirkeby og Allan de Waal: Hus-Billede- Dekoration, 1978; Troels Andersen: Jens Adolf Jerichau, 1983; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984; Marit Werenskiold: The Concept of Expressionism, 1984; Lisbet Balslev Jørgensen: Mogens Lassen, 1989; Lulu Salto Stephensen: Tradition og fornyelse i da. havekunst, 1993; Mikael Wivel: Lysets tøven. Niels Larsen Stevns, 1994; Hanne Abildgaard: Tidlig modernisme (Ny da. kunsthist. 6), 1994; Lennart Gottlieb: Giersing, 1995. Tidsskrifter, udstillingskataloger, dagblade m.m.: Tilskueren, 1915, 409f (Carl V. Petersen); 1916, I, 421f (samme); 1924, 180-82 (samme); samme: Udstillingerne, 1917, 455f; Chr. Engelstoft: A.S. i: Skønvirke, 1921, 97-103; Pol. 2.1.1921 (Emil Bønnelycke); 29.1.1923 (Oluf Thomsen); 17.11.1949 (interv.); 19.10.1952 (Walter Schwartz); 4.10.1956 (Merete Bodelsen); 22.3.1961 (Pierre Lübecker); 19.11.1980 (samme); Berl. Aften 29.4.1930 (Kai Flor); Dag. Nyh. 12.12.1931 (samme); 14.4.1935 (samme); 22.3.1961; Otto Gelsted i: Samleren, XII, 1935, 65-68; Merete Bodelsen i: Samme, XVI, 1939, 215-18; Nat.tid. 17.11.1939 (Sig. Schultz); 1.12.1939 (samme); 8.1.1940 (samme); 20.12.1940 (samme); 27.11.1943 (samme); 10.6.1944 (samme); 13.12.1947 (samme); 3.11.49 (Jan Zibrandtsen); 3.11.1949 (samme); 6.11.1949 (samme); 23.12.1950 (Sig. Schultz); Berl. Tid. 28.1.1941 (Kaj Flor); 30.10.1949 (interv.); 5.11.1949 (Kai Flor); Hans Petersen i: Medd. fra Thorvaldsens Mus. 1942, 12-20; Karen Lund i: Nyt Tidsskr. for Kunstind., XVIII, 1945, 69-72; Tyra Lundgren i: Konstrevy, XXII, Sth. 1946, 285-87; Svenska Dagbl. 12.9.1946 (Ulf Hård af Segerstad); 23.3.1961 (samme); Ole Vinding i: Gads Da. Magasin, 1949, 656-61; Land og Folk 12.11.1949 (Otto Gelsted); 23.10.1952 (samme); 22.3.1961 (samme); Ekstrabl. 14.11.1949 (Pola Gauguin); Ark. M., 1949, 139-44 (Sonnes frise); Jens von der Lippe i: Bonytt 1950, 41-45; Tage la Cour i: Varia, 1951, 135-40; Pola Gauguin i: Fra A til Z, 1, 1951, upag. (inkl. 1 orig. grafik); Jyll.p. 24.6.1951 (interv.); Aarhuus Stiftstid. 19.10.1952 (Richardt Gandrup); 22.3.1961 (nekr., samme); Information 25.6.1953 (Svend Rindholt); 22.3.1961 (Ejnar Johansson); 25.- 26.3.1961 (samme); Pierre Lübecker i: Da. Kunsthaandv., 1955, XXVII, forside ill., 1- 3; Sigurd Schultz i: Gutenberghus Årsskr., 1959, 39-41; A.S., Moderna Mus., Sth. 1959; Kristeligt Dagbl. 22.3.1961; B.T. 22.3.1961 (Gunnar Jespersen); Sydsvenska Dagbl. 22.3.1961; Aktuelt 22.3.1961 (Preben Wilmann); Troels Andersen i: Signum, 1962, 57; Grønningen 1965 (jub.kat., 50 år); Bjarne Jørnæs i: Billedkunst, 1967, 9, 11, 13; Noter o. S., Skovgaard Mus., 1978; Lulu Salto Stephensen i: Cras, LVI, 1989, 32-63; Det brændende Nu, Kunstindustrimus., 1989 (selektiv bibl.); Hanne Abildgaard i: Argos, 1990, 74f, 88; Vilhelm Lundstrøm 100 år, Charl.borg m.fl. 1993-1994; Saltos Metamorfoser, Glyptoteket 1995; Kunstnersammenslutningen De Fire. 1921-1930, Nordjyll. Kunstmus. m.fl., 1996. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Lulu Salto Stephensen (L.S.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.