Andreas Friis

Weilbach information

Genealogy

Friis, Andreas Alexander Carl Johan, 1890-1983, maler. *21.6.1890 i Kbh., ?16.9.1983 i Hillerød. Forældre: Præst, senere sognepræst Johan Oluf Axel F. og Johanne Vilhelmine Drachmann. ~19.6.1918 i Brejning, Gauerslund Sogn med Bodil Keller, *26.6.1893 i Buddinge, ?20.3.1981, datter af overlæge, professor Chr. K. og Lovise Amalie Fick.

Biography

Andreas Friis hører til den generation af kunstnere, der debuterede i årene omkring 1. verdenskrig, og som var stærkt optaget af den franske modernisme, først og fremmest Cézanne og Gauguin. I løbet af akademiårene modtog han impulser fra kunsthistorikeren Vilhelm Wanschers forelæsninger og skrifter om den store europæiske stil, som den havde fundet udtryk hos bl.a. Rafael og Michelangelo. Stor betydning fik også opholdet på Maurice Denis' malerskole i Paris, hvor Cézanne var det store forbillede. Denne optagethed af italiensk renæssance og fransk modernisme førte til talrige rejser, hvor F. dels opsøgte mesterværkerne i de kendte samlinger, dels hentede indtryk fra de fremmede lokaliteter. F. fik tidligt kontakt med malerne på Bornholm, ligesom han fik fast sommerbolig i Listed ved Svaneke, sandsynligvis mere tiltrukket af klippeøens motiver end af den såkaldte Bornholmerskole. Med sin høje alder nåede F. at være aktiv som kunstner i over 70 år, og på Den frie Udstilling blev han en institution med fast repertoire på de årlige udstillinger, nemlig nordsjællandske landskaber, skov- og haveinteriører, bornholmerbilleder, sydlandske motiver og opstillinger. Ind imellem var der eksempler på aktuelle bestillingsarbejder i form af portrætter og forarbejder til monumentale opgaver. Karakteristisk for F.s metode var en meget bevidst komposition, hvor billedrummet var klart defineret, næsten som et scenisk arrangement. Ungdomsarbejderne kunne være mørkstemte, til tider dramatiske, men med årene udvikledes en mere frigjort holdning til motiverne og en lysere, mere nuanceret kolorit. F. forblev livet igennem tro mod ungdommens idealer. Han fornægtede aldrig sine forudsætninger og skabte alligevel et selvstændigt livsværk.

Education

Tekn. sk., Kbh. (Holger Grønvold) 1909; Kunstakad. Kbh. (Laurits Tuxen) 1910-13, freskosk. 1931; Maurice Denis' malersk., Paris 1913- 14.

Travels

Paris 1913-14; Berlin, München, Firenze, Rom, Napoli 1920- 21; Berlin, München, Firenze, Siena m.fl. 1922; Firenze, Venezia, Wien 1924; Paris, Arles, Marseille 1926; Rom, Firenze 1926-27; Paris, Arles 1928; Oslo 1931, 1938; jævnlige rejser til Provence og Spanien 1949-70.

Occupations

Censor for KE 1921-23; i best. for Malende Kunstneres Sammenslutn. 1935-37; i best. for Graf. Kunstnersamf. 1936- 45.

Scholarships

Kaufmann 1920; Købke 1931.

Exhibitions

KE 1915, 1917-19; Nord. Grafikudst., Kbh. 1917, 1925, 1937, Sth., Helsingfors 1931, 1939, London 1938; Den frie Udst. 1918-20, 1923-83 (medl. fra 1924), 1984 (mindeoph.); Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Det da Kunststævne, Forum 1929; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Udsmykningskunst i Nutiden, Kolding Kunstforen. 1946; Den officielle da. Kunstudst., Oslo 1946; Nordsjæll. Malere, Fr.borg Kunstforen., Hillerød 1952; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Bornholmermalere, Vejen Kunstmus. 1983. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1916; Kunsthdl. Chr. Larsen, Kbh. 1921, 1923; Kunsthallen, Kbh. 1928; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1934, 1936, 1938, 1943, 1947, 1950, 1952, 1954, 1957, 1963, 1973; Holbæk Kunstforen. 1944; Da. Kunsthdl., Kbh. 1944; Gal. Pierre, Odense 1977; Gal. Helliggejst, Kbh. 1979; Hillerød Kunstforen. 1985 (s.m. Mette Friis og Inger Marie Jørgensen); Hørsholm Kunstforen. 1990 (retrosp., s.m. Jens Adolf Jerichau).

Artworks

Maleri: Ryttere i skov (1917, Trapholt); Landskab med figur (1928, Stat. Mus. for Kunst); Skov med blå figur mellem træer (1931, Stat. Kunstfond.); Landskab ved Hejlsminde (1933, Trapholt); Klipper ved havet med blå dame (1935, Bornholms Kunstmus.); Selvportræt (1937, smst.); Vinter (1937, Storstrøms Kunstmus.); Landskab (1938, Vejen Kunstmus.); portrætter af borgmester Ole Andersen (1939, Kbh. Magistrat); af kunstnerens hustru (1947, Trapholt); af mus.direktør Otto Andrup (1952, Fr.borgmus.); af forstander Hans Lund (1955, Rødding Højsk.); Klipper, Listed, Bornholm (1961, Bornholms Kunstmus.). Grafik: Raderinger og træsnit i flere saml., bl.a. Kobberstiksaml. Illustrationer: Tegn. til Acton Friis: Danmarks store Øer (1936-37). Udsmykninger m.v.: Altertavle (1922, Staby K.); altertavle (1926, Gadevang K.); trapperum (1931-32, La Cour Vejens Sk., Kbh.); altertavle (1936, Klejs K.); rumudsmykn. (1939-44, læsesalen, Univ.bibl., hj. af Tagensvej/Nørre Allé, Kbh.); 2 glasmal. (1941, Gadevang K.). Skriftlige arbejder: Om Sigurd Swane i: Den frie Udst., kat. 1969; mindeord om Gustaf Wolmar i: Den frie Udst., kat. 1972.

Literature

Svend Rindholt: A.F., 1937; samme: A.F. som Grafiker, Graf. Cirkel publ. nr. 29, 1941; Lauritz Nielsen: Den da. Bog, 1941, 295; Sigurd Schultz i: Bogens Verden XXVII, 1945, 9f; Erik Zahle (red.): Danm. Malerkunst, 1956, 288f; Troels Andersen: Jens Adolf Jerichau, 1983; Helge Ernst: Bornholmermalerne og malere på Bornholm, 1984; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Pierre Lübecker i: Den frie Udst., kat. 1984; Dag. Nyh. 18.9.1932 (Sig. Schultz); 23.9.1934 (samme); Nat.tid. 20.7.1940 (Else Kai Sass); 6.5.1943 (Sig. Schultz); 8.12.1944 (samme); 31.3.1945 (samme); Berl. ill. Tid. 28.2.1943.

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.