Thorvald Bindesbøll

Literature

Alba Schwartz: Skagen før og nu, 1-11, 1912-13, 212-14; Svend Hammershøi, H. Kyster og J. Simonsen: T.B.s keramiske Arbejder 1883-1904, 1918; Karl Madsen: T. B. 1943 (m. bibl.); Svend Hammershøj i: T.B. in memoriam, 1946; Knud Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømninger 1850-1950, 1951; Lisbet Balslev Jørgensen i: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979; T.B., arkitektur- keramik- formgivning, Kunstforen., kat. 1982; Iben Brown i: Architectura 1982, 81-113.; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Herculanum på Sjælland, 1988. Auktion: 7.-17.4.1910 (dødsbo). Efterladte papirer (Det kgl. Bibl.); breve m.v. (Det kgl. Bibl., Hirschsprung); Iben Brown: T.B.s møbler. Upubl. specialeafh. 1983 (Kunstindustrimus. bibl.).

Author: Mirjam Gelfer-Jørgensen (M.G.-J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.